aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2005 Bitiş Tarihi 31.12.2006

TÜRKÇE

Proje Adı Buğdayda önemli kök ve kök boğazı hastalık etmenlerine karşı Trichoderma harzianum’un etkinliğinin araştırılması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe
Özet


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
durmus.erdurmus Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı