aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü AB Projesi
Başlangıç Tarihi 1.12.2008 Bitiş Tarihi 31.12.2010

TÜRKÇE

Proje Adı Kırsal Alanda Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım Kurumu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bütçe € 180.000
Özet Bu projede, kazaların azaltılabilmesi için, öncelikle güvenli alet ve makine imal edilmesi, daha sonra güvenlik kurallarına uygun makine kullanımını sağlayacak eğitimler düzenlenmesi gerektiği düşüncesinden hareket edilmiştir. SAFER projesiyle, ülkemiz tarım alet ve makineleri imalatçıları ile başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm kullanıcılara yönelik, güvenli makine imalatı-kullanımı için ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara uygun eğitim materyallerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, üretilen materyallerle pilot eğitimler düzenlenerek tarımda iş güvenliği gönüllüleri oluşturulmaya çalışılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
okray.orel Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Doç.Dr. Benal Öztekin Koordinatör
Prof.Dr. Ali İhsan Acar Alt Proje Lideri
Dr. Mesut Gölbaşı Alt Proje Lideri
Selami İleri Alt Proje Lideri

Ekler

Dosya Adı