aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2016 Bitiş Tarihi 31.12.2019

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 50.000 TL
Özet Proje Özeti Bu çalışmada marul, nane, maydanoz, dereotu, roka, brokoli ve tere üretimini kısıtlayan faktörlerin başında gelen fungal, viral ve bakteriyel hastalıklar, zararlılar ve yabancı otların belirlenmesi ve mücadelesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2015 ve 2016 yılı sürvey çalışmaları Eskişehir, Ankara ve Konya illerinde yürütülmüş ve hastalık belirtisi gösteren örnekler toplanmıştır. Sürvey çalışmasında hastalık belirtisi olduğu gözlenen bitki örneklerinden izolasyonlar yapılmış, izole edilen fungal etmenler teşhis edilmiş ve her bir etmen için ayrı patojenisite testi yapılmıştır. Marul örneklerinde R. solani, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum, maydanozda Septoria petroselini, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, dereotunda Erysiphe heraclei, rokada ve terede ise Albugo candida tespit edilmiştir. Bakteriyolojik çalışmalarda elde edilen mevcut bakteriyel kolonilerin hiçbiri HR testinde pozitif sonuç vermemiş ve patojen özellik göstermemiştir. Virolojik çalışmalarda Ankara ilinden toplanan marul numunelerinden Lettuce mosaic potyvirus-LMV, Miraflori lettuce big vein virus- MİLBVV, örneklerin 3 tanesinde LMV ve MİLBVV ile karışık enfeksiyon gösterdiği görülmüştür. Terede ise Beet western yellow luteovirus- BWYV tespit edilmiştir. Eskişehir ilinden toplanan marul örneklerinde ise Miraflori lettuce bigvein virus (MiLBVV) ile Lettuce mosaic virus (LMV) tespit edilmiştir. Entomolojik çalışmalarda sürvey sonucunda toplanan böceklerin Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Thysanoptera ve Diptera takımına ait zararlılar olduğu saptanmıştır. Nematolojik çalışmalarda Ankara ve Konya illerinden alınan toprak örneklerinde Pratylenchus spp., Pratylenchoides spp., Helicotylenchus spp., Ditylenchus spp., Psilenchus spp., Coslenchus spp., Filenchus spp. ve Aphelenchoides spp. türleri belirlenmiştir.Yabancı ot çalışmalarında Ankara, Konya ve Eskişehir illerinde yaprağı yenen sebzelerde yapılan sürveylerde ağırlıklı yabancı otlar Convolvulus arvense L.(Tarla sarmaşığı), Amaranthus retroflexus L. (Kırmızı köklü tilki kuyruğu), Chenopodium album L. (Sirken), Portulaca oleraceae L. (Semiz otu) olarak tespit edilmiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
sirel.canpolat Lider
senem.tulek Yardımcı Araştırmacı
aliferhan.morca Yardımcı Araştırmacı
arzu.elibuyuk Yardımcı Araştırmacı
aydemir.baris Yardımcı Araştırmacı
emre.evlice Yardımcı Araştırmacı
kamil.duman Yardımcı Araştırmacı
mustafa.alkan Yardımcı Araştırmacı
mustafa.ozdemir Yardımcı Araştırmacı
narin.gok Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı