aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2005 Bitiş Tarihi 31.12.2011

TÜRKÇE

Proje Adı Ceviz Bahçelerinde Ceviz Antraknozu (Gnomonia leptostyla Fr. Ces et de Not.) ve Elma İçkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lep.: Tortricidae)]’nun Mücadelesinde Tahmin Uyarı Modelinin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 105000 TL
Özet Cevizin ana hastalığı Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces et de Not.’nın neden olduğu Antraknoz’dur. Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda etmen oldukça tahripkârdır. Bu çalışma, ülkemizin önemli ceviz üretim bölgelerinden biri olan Çorum ilinin Oğuzlar ilçesindeki bir ceviz bahçesinde, 2005-1011 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışma süresince hastalığın mücadelesine yönelik biyolojik parametreler (Cevizin fenolojik dönemi, peritesyum olgunlaşma ve enfeksiyon tarihleri, iklimsel veriler gibi) elde edilmiştir. Çalışmaların yapıldığı 2006 yılında ilkbahar geç donlarından, 2007 yılında ise dolu zararından kaynaklanan olumsuzluklar 2008 yılında da etkisini sürdürmüştür. Bu dönemde ağaçlarda meyve tutumu çok az olmuş ve ağaçlar vejetatif büyümeye yönelmiştir. Yıllara göre değişmekle birlikte peritesyum olgunlaşması 21 Mart-6 Nisan; primer enfeksiyonlar 17 Nisan-8 Mayıs; sekonder enfeksiyonlar ise 15 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bu dönemler sırasıyla, tomurcukların patlamaya başlaması ve kedi kulağı, yapraklardaki yaprakçıkların yarı büyüklüğünü geçtiği, meyvelerin iri fındık büyüklüğünde olduğu fenolojik dönemlere karşılık gelmiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
servet.uzunok Lider
ayse.ozdem Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
İlker KURBETLİ Yardımcı Araştırmacı
Dr. Cevdet ZEKİ (2005-2009) Yardımcı Araştırmacı
Apdullah ATLAMAZ (2005-2006) Yardımcı Araştırmacı
Dr. Hikmet ER (2005-2007) Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı