aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2015 Bitiş Tarihi 31.12.2018

TÜRKÇE

Proje Adı ORTA ANADOLU BÖLGESİ DOMATES, BİBER, MARUL EKİLİŞ ALANLARINDA TSWV'NİN TESPİTİ, YAYGINLIĞI, MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE BAZI DOMATES GEN KAYNAKLARININ TSWV'YE KARŞI DAYANIKLILIKLARININ MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER İLE BELİRLENMESİ Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 35.000 TL
Özet Bu proje ülkemiz domates, biber marul, patlıcan ve yabancı ot bitkilerinde, Domates Lekeli Solgunluk Virüsü ’nün (Tomato spotted wilt virus-TSWV) yaygınlığının ortaya konulması, enfeksiyon kaynaklarının belirlenmesi, dağılımı, virüsün ve vektörünün farklı yöntemlerle saptanması, vektör türlerinin klasik/moleküler yöntemlerle teşhisi amacıyla Ankara, Bartın, Eskişehir, Konya ve Zonguldak illerinde 2015-2018 yılları arasında yürütülmüştür. Toplanan tüm örneklere ait yeşil aksam ve meyve örneklerinde TSWV’nin varlığı serolojik (ELISA) moleküler (RT-PCR) ve sekanslama yapılarak belirlenmiş elde edilen 36 adet sekans verisi ile filogenetik ağaç oluşturularak dünya üzerindeki diğer izolatlar ile karşılaştırılması yapılmıştır. Yabancı ot konukçuları üzerine yapılan çalışmada 17 yabancı ot türünde 287 örnek analiz edilmiş ve Lactuca serriola (Yabani Marul), Chenopodium album (Sirken), Portulaca oleracea (Semizotu) bitkilerinde TSWV’nin enfeksiyonu belirlenmiştir. Vektör tripsler için sürvey yapılan arazilerde hangi trips türünün yaygın olduğu klasik ve moleküler yöntemlerle belirlenerek, 43 izolat ile filogenetik ağaç oluşturulmuş ve dünya üzerindeki izolatlar ile doğrulamaları yapılmıştır. 29 adet lokasyondan toplanan trips örneklerinde ayrıca RT-PCR ile virüsü taşıma durumları araştırılmış ve 1 lokasyondan alınan trips örneklerinde TSWV’nin varlığı tespit edilmiştir. Sürvey çalışmaları dışında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün gen kaynaklarında bulunan 47 adet domates tohumunda Sw-5 dayanıklılık geninin varlığı moleküler yöntemlerle araştırılmış ve “Alata” çeşidinde Sw-5 geni tespit edilmiştir. Hastalığın yaygınlık durumları araştırılmış ve yıldan yıla değişmeler olduğu gözlemlenmiştir. Domates ve biber örnekleri üzerine yapılan yaygınlık hesaplamalarında 2015 yılında Bartın ilinde %1,22, 2016 yılında Ankara %0,06, Bartın %0,1, Zonguldak %0,03, 2017 yılında Ankara %0,06, Bartın %0,67, Eskişehir %0,14, Zonguldak %0,21 ve son olarak 2018 yılında Konya ilinde %1 olarak belirlenmiştir. Marul ve patlıcan bitkilerinde TSWV enfeksiyonu belirlenememiştir


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aliferhan.morca Lider
sevgi.coskan Yardımcı Araştırmacı
aydemir.baris Yardımcı Araştırmacı
arzu.elibuyuk Yardımcı Araştırmacı
selda.umar Yardımcı Araştırmacı
istem.turktemel Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Dr. İbrahim SÖNMEZ Yardımcı Araştırmacı
Prof. Dr. İrfan TUNÇ Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı