aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2015 Bitiş Tarihi 31.12.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Yoncada Virüslerden Ari Polycross Parselinin Oluşturulması Üzerine Araştırmalar Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 25000 TL
Özet Bilensoy 80 yonca çeşidinde doku kültürü ve termoterapi uygulamaları ile Yonca Mozaik Virüs (Alfalfa mosaic virus-AMV)’den ari in vitro bitki elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak Bilensoy-80 çeşidinin 8 hattına ait klonlar AMV enfeksiyonuna karşı DAS-ELISA ve RT-PCR metotları ile test edilmiştir. AMV ile enfekteli olduğu belirlenen klonlara termoterapi uygulanmış ve bu klonlardan in vitro koşulları altında meristem uç kültürü yöntemi ile eksplantlar alınmıştır. Yapılan termoterapi çalışmalarında sıcaklık olarak 37o C, 38 o C ve 39 o C olmak üzere 3 farklı sıcaklık uygulanmıştır. Ancak 39 o C’de bitkilerin büyük bir çoğunluğunun canlılıklarını yitirmesi sebebi ile bu sıcaklık daha sonraki çalışmalarda uygulanmamıştır. Termoterapi uygulaması sonrası bitkilerden alınan 1mm, 2mm ve 3mm’lik eksplantların virüsten arilik bakımından daha uygun olacağı belirlenmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 5 mm ve üzeri büyüklükteki eksplantlarla yapılan doku kültürü çalışmalarında rejenere olan bitkiciklerin AMV bakımından ari olabilmesi için yeterli olmadığı belirlenmiş, kullanılan büyük eksplantlarda daha yüksek canlılık ve rejenerasyon kapasitesi olmasına rağmen, virüsten arilik bakımından meristem uç kültüründe kullanılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bilensoy 80 çeşidine ait 8 farklı hatta ayrı ayrı uygulanan doku kültürü çalışmaları neticesinde yalnızca 5 ve 7 numaralı hatlardan bitkicikler elde edilmiştir. Diğer 6 hatta ise köklendirme gerçekleştirilememiştir. 5 numaralı hattan elde edilen 5 olgunlaşmış bitki ve 1 adet kallus dokusu AMV varlığı bakımından RT-PCR ile test edilmiş, olgunlaşmamış 2 örneğin AMV ile enfekteli olduğu bulunmuştur. Oluşan diğer virüsten ari bitkicikler, gelişimi sağlanması açısından saksılara aktarılmış ancak canlılıklarını kaybetmişlerdir. Bitkicik oluşturan 7 numaralı hat ise besi yeri ortamı yenilendikçe canlılıklarını sürdürememiş ve AMV varlığı bakımından test edilemeden canlılıklarını yitirmişlerdir


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aliferhan.morca Lider
sevgi.coskan Yardımcı Araştırmacı
istem.turktemel Yardımcı Araştırmacı
selda.umar Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Dr. Cuma KARAOĞLU Yardımcı Araştırmacı
Dr. Hümeyra YAMAN Yardımcı Araştırmacı
Ülkü Selcen HAYDAROĞLU Yardımcı Araştırmacı
Berna EFE Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı