aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2019 Bitiş Tarihi 1.01.2023

TÜRKÇE

Proje Adı Geçit Bölgesi Nohut Islah Projesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 105.000 TL
Özet Nohutta Antraknoza karşı başlatılan dayanıklılık ıslah çalışmaları, dayanıklılık kaynaklarının saptanması ve bu dayanıklılığın melezleme yoluyla iri taneli yemeklik koçbaşı ve leblebilik kırmızı nohut hat ve çeşitlerine aktarılması şeklinde yürütülmektedir. Bu projede nohutta Antraknoz hastalığına neden olan Ascochyta rabiei‘ye karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önemli nohut tarımı yapılan 4 ilinde (Eskişehir, Uşak, Kütahya ve Denizli) survey çalışmaları yapılacak, hastalık belirtisi gösteren bitkilerden fungal patojenler izole edilecektir. İzole edilen A. rabiei izolatlarının patojenisite testleri yapılarak virülenslik dereceleri belirlenecek, daha sonra uluslararası patotip belirleyici tohum setleriyle Ascochyta rabiei’in patotipleri belirlenecektir. Patotip belirleme çalışmaları sonucunda en yaygın ve en agresif olarak belirlenen izolatlara karşı materyal önce sera koşullarında daha sonra ümitvar bulunanlar tarla koşullarında dayanıklılık durumunu tespit etmek amacıyla testlenecektir. Bu proje ile elde edilmesi amaçlanan dayanıklılık kaynağının melezleme yoluyla hassas nohut hat ve çeşitlerine aktarılması üzerine çalışılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
sirel.canpolat Lider
senem.tulek Yardımcı Araştırmacı
Abdulaziz.yagmur Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı