aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2019 Bitiş Tarihi 1.01.2023

TÜRKÇE

Proje Adı Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 130.000 TL
Özet Bu projede kuru fasulyede mikolojik çalışmalarda fasulye antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum) ve kök ve kök boğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., vs.) hastalıklarına, virolojik çalışmalarda BCMV ve BCMNV etmenlerine, bakteriyolojik çalışmalarda adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) ve yaprak hale yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) hastalıklarına karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önemli fasulye tarımı yapılan 9 ilinde (Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Konya, Karaman, Burdur, Nevşehir ve Niğde) survey çalışmaları yapılacak, hastalık belirtisi gösteren bitkilerden fungal, viral ve bakteriyel patojenler izole edilecektir. İzole edilen etmenlerin patojenisite testleri yapılarak virülenslik dereceleri belirlenecektir. Patojenisite çalışmaları sonucunda en yaygın ve en agresif olarak belirlenen izolatlarla etmenlerin ırkları belirlenecek ve bu ırklara karşı materyal önce sera koşullarında daha sonra ümitvar bulunanlar tarla koşullarında dayanıklılık durumunu tespit etmek amacıyla testlenecektir. Bu proje ile elde edilmesi amaçlanan dayanıklılık kaynağının melezleme yoluyla hassas kuru fasulye hat ve çeşitlerine aktarılması üzerine çalışılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
sirel.canpolat Lider
Abdulaziz.yagmur Yardımcı Araştırmacı
senem.tulek Yardımcı Araştırmacı
tulin.sarigulertek Yardımcı Araştırmacı
aliferhan.morca Yardımcı Araştırmacı
kamil.duman Yardımcı Araştırmacı
sevgi.coskan Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı