aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2015 Bitiş Tarihi 31.12.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virüs (Plum pox virus) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması ve PPV İzolat Koleksiyonunun Oluşturulması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 40.000 TL
Özet Şarka hastalığı (Plum pox potyvirus-PPV) dünyada ve ülkemizde sert çekirdekli meyve ağaçlarında zarar yapan en önemli hastalıktır. Bu hastalıkla mücadelede virüsten ari üretim materyali kullanılması, vektörlerle mücadele ve enfekteli ağaçların eradikasyonunun yanında dayanıklı çeşitlerin kullanımı önemli bir mücadele yöntemidir. Dayanıklılık çalışmalarının temeli dayanıklılık kaynaklarına ulaşabileceğiniz genetik kaynak popülasyonunun oluşturulmasıdır. Ayrıca dayanıklılık çalışmalarında kullanacağınız patojen ırkların da sürekli elinizde bulunması gerekmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bulunan yabani erik tipleri ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bulunan kayısı melezlerinin PPV’ nin üç farklı ırkına karşı dayanıklılık durumlarının belirlenmesi projenin temel amacıdır. Ayrıca ülkemizde tespit edilmiş olan genetik farklılığa sahip PPV izolatlarının (PPV-D, PPV-M, PPV-T) canlı materyal üzerinde sürekli olarak muhafaza altına alması da bu projenin diğer bir amacıdır. Yukarıda bahsedilen kayısı melezleri için dünyada kullanılan mevcut moleküler markörler kullanılarak dayanıklılık lokuslarını içerip içermediği tespit edilecektir. Erik tipleri ise, kontrollü sera şartlarında Nemaguard şeftali çöğürleri üzerine aşılanacaktır (göz aşısı). Aşılama işleminden bir sezon sonra mevcut erik çeşitlerinin üzerine PPV ile enfekteli olduğu tespit edilen izolatlar (PPVM, PPV-D, PPV-T) yine göz aşısı yöntemi ile bulaştırılacaktır. Yapılan bu aşılama işlemlerinden sonra belirli aralıklarla PPV’nin varlığı simtomatolojik ve laboratuvar analizleri ile kontrol edilecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aliferhan.morca Lider
sevgi.coskan Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Dr. Mehmet BAŞ Yardımcı Araştırmacı
Turgay SEYMEN Yardımcı Araştırmacı
Figen AKYÜZ Yardımcı Araştırmacı
Yrd. Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN Yardımcı Araştırmacı
Hakkı KOÇAL Yardımcı Araştırmacı
Ö. Faruk KARAMÜRSEL Yardımcı Araştırmacı
Dr. Nesrin UZUNOĞULLARI Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı