aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2017 Bitiş Tarihi 31.12.2019

TÜRKÇE

Proje Adı Bartın ve Kastamonu İllerinde Megachilidae ve Halictidae (Hym.: Apoidea) Faunasının Belirlenmesi ve Bu Türler Üzerinde DNA Barkodlama Analizlerinin Yapılması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 39.000TL
Özet Projenin amacı, Bartın ve Kastamonu illerinin Megachilidae ve Halictidae (Hymenoptera: Apoidea) türlerini morfolojik ve moleküler yöntemler ile tespit etmektir. Bu amaca ulaşmada türlerin standart DNA barkodlarını oluşturmak, türleri filogenetik bir değerlendirmeye tabi tutmak, yayılışlarını belirleyip haritalar üzerinde onları özetlemek ve arıların üzerinden toplandığı bitki türlerinin tespiti ile arı-bitki ilişkisini belirlemek hedeflenmektedir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
yasemin.guler Lider
gulten.yazıcı Yardımcı Araştırmacı
didem.sahin Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Fatih Dikmen Yardımcı Araştırmacı
Emre Keskin Yardımcı Araştırmacı
Birol Mutlu Yardımcı Araştırmacı
E. Mine Ünal Yardımcı Araştırmacı
Sevgi Kaynar Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı