aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Devam Eden Proje
Proje Türü AB Projesi
Başlangıç Tarihi 1.01.2018 Bitiş Tarihi 31.12.2020

TÜRKÇE

Proje Adı Candidatus Liberibacter solanacearum ve patates fitoplazmalarının biyoloji ve epidemiyolojisi ve patates ve diğer ürünlerdeki risk yönetimi (EUPHRESCO-PHYLIB II) Kurumu ZMMAE
Bütçe 10.000 €
Özet Birçok bitkide hastalığa sebep olan fitoplazmalar prokaryotik mikroorganizmalardır. Fitoplazmalar floemden beslenen Cixiidae familyasından böcekler ile taşınmakta ve yayılmaktadır. Bazı yabancı otlarda fitoplazmaya konukçuluk yapmaktadır. Patateste stolbur hastalığına sebep olan Candidatus Phytoplasma solani’nin ülkemizde varlığı bilinmekte ayrıca karantina listelerinde de yer almaktadır. Stolbur hastalığının epidemiyolojisi karmaşıktır ve henüz tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Farklı ekosistemlerde bulunan tek yıllık ve çok yıllık kültür bitkileri, yabancı otlar ve vektör böcekler arasındaki karmaşık ilişkinin, Stolbur fitoplazmanın genotipik ve fenotipik farklılıklarının meydana gelmesinden sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Stolbur fioplazmanın epidemiyolojisine yönelik yürütülen çalışmalar moleküler düzeyde yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde patateste ve diğer konukçularında Stolbur fitoplazmanın epidemiyolojisinin moleküler düzeyde araştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile ülkemizde ilk kez patates, domates, biber, asma, tarla sarmaşığı gibi farklı konukçulardan elde edilen stolbur izolatlarının genetik çeşitliliğinin araştırılması, konukçuya özelleşme ve coğrafik dağılım arasında var olan ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla planlanan çalışma, European Phytosanitary Research Coordination (EUPHRESCO) projesinin bir alt projesi (PHYLIB II) olarak 2018-2020 yılları arasında yürütülecektir. Bu alt proje kapsamında Stolbur fitoplazma (Candidatus Phytoplasma solani)’nin daha önce yürütülmüş çalışmalar kapsamında farklı konukçularından elde edilen izolatlarının PCR/RFLP teknikleri kullanılarak genetik çeşitliliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, patates ve patates tarlaları civarında bulunan yabancı otlarda dahil olmak üzere diğer konukçularından elde edilecek izolatlarının nested PCR ile tanımlanmasının yapılması hedeflenmiştir. Tanımlanan izolatlardan 16SrXII-A alt grubuna ait olan izolatların PCR/RFLP teknikleri kullanılarak genetik çeşitliliğinin araştırılması, sonuçların yorumlanarak konukçuya özelleşme ve coğrafik dağılım arasında var olan ilişkilerin ortaya konulması da diğer amaçlar arasındadır. Ayrıca proje kapsamında yer alan zararlı organizmaların tespitine yönelik yapılması planlanan halka test çalışmasına katılım sağlanacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
senol.altundag Yardımcı Araştırmacı
mine.saracoglu Yardımcı Araştırmacı
kamil.duman Yardımcı Araştırmacı
aynur.karahan Alt Proje Lideri

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı