aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2015 Bitiş Tarihi 31.12.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumu Veri Tabanının Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 31.300 TL
Özet Bu proje ile Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumuna ait online çalışan bir herbaryum veri tabanı oluşturmak, bitki adı, bilgileri ve taksonomisini bu veri tabanında bulundurmak ve bu veri tabanı üzerinde detaylı sorgulama yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışma ile herbaryumumuzda bulunan bitki türlerinin morfolojik özellikleri, sinonimleri, çalışma kapsamına giren alanlardaki yayılışı, literatürde kayıtlı yayılışı, habitatları ve bitki fotoğraflarını da içeren herbaryum kataloğu yayına hazır hale getirilecektir. Hazırlanacak kataloğun biyolojik çeşitlilik ve flora envanterinin ortaya çıkarılmasına, aynı zamanda floristik-taksonomik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
istem.turktemel Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı