aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2018 Bitiş Tarihi 31.12.2020

TÜRKÇE

Proje Adı Hububat Alanlarındaki Ekin Bambulu [Anisoplia spp. (Coleoptera:Rutelidae)]’nun Mücadelesine Yönelik Çalışmalar Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 60.000
Özet İnsan beslenmesinin temel gıda maddesi olarak önemli bir yere sahip olan tahıllar, milyonlarca üreticinin yıllık gelirini sağlayan önemli bir kaynak olması ve çok sayıda sanayii kuruluşunun ham maddesi olması gibi özelliklerinden dolayı ekonomik ve sosyal yaşantımızda diğer tarım ürünlerine göre önemi büyüktür. Ülkemiz toplam bitkisel üretim değerinin %24,52’sini oluşturmakta olan tahıl üretim değerine, %18,88 oranında buğday ve arpa üretim değerleri katkı sağlamaktadır. Ülkemiz buğday-arpa ekim ve üretiminin 1/3’ünün gerçekleştiği İç Anadolu bölgesi bu oranla bölgeler arasında 1. sırada yer almaktadır. Buğday-arpa yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen zararlılardan Ekin bambulu (Anisoplia spp.) larvaları tahılların kökünü, erginleri taneleri kemirerek zarar yapmaktadırlar. Tohum ilaçlamalarında kullanılan insektisitlerin 1983, yüzey ilaçlamalarında kullanılan toz ilaçların da 2009 yılında yasaklanmasıyla beraber zararlının popülasyonunda ve zararında artış meydana gelmiştir. Günümüzde ki mücadele çalışmaları, yurtdışı literatür sonuçlarından faydalanılarak hazırlanan Teknik Talimatlardan yararlanılarak yürütülmektedir. Bu çalışma ile İç Anadolu bölgesinde Ekin bambulu mücadelesine esas biyo-ekolojik kriterler belirlenecektir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait İç Anadolu Bölgesinde bulunan çiftliklerden birisinde sonbaharda yeterli popülasyon yoğunluğunun tespit edildiği bir tarlada doğa koşullarında yürütülecek olan bu çalışma sonucunda Ekin bambul mücadelesine esas biyo-ekolojik kriterler ile iklim koşullarının söz konusu kriterlere olan etkisi belirlenecektir. Ayrıca geçici ruhsat verilen insektisitin Ekin bambulu erginlerine, Ekin kamburböceği mücadelesinde tohum ilaçlamalarında kullanılan insektisitlerin de larvalara etkisi belirlenecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
emre.akci Lider
numan.babaroglu Yardımcı Araştırmacı
mehmet.culcu Yardımcı Araştırmacı
furkan.yalcin Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Hüseyin KÜÇÜKÇAY Yardımcı Araştırmacı
Mümtaz ÖZKAN Yardımcı Araştırmacı
Ertuğrul KILINÇ Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı