aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2017 Bitiş Tarihi 31.12.2019

TÜRKÇE

Proje Adı Trakya Bölgesi Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Sirken (Chenopodium album L.)’in Imazamox’a Dayanıklığının Tespiti ve Haritalanması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 60,000 TL
Özet Ülkemizin en önemli ayçiçeği üretim alanlarından birisi olan Trakya Bölgesi’nde, ülkemizin yağlık ayçiçeği üretiminin yaklaşık olarak %45-50’si gerçekleştirilmektedir. Ayçiçeğinin de yer aldığı birçok kültür bitkisi üretimi yabancı otlar gibi biyotik faktörlerce sınırlanmaktadır. Yabancı otlardan kaynaklanan verim kayıplarının engellenmesi için en çok tercih edilen yöntem ise kimyasal yabancı ot kontrolüdür. ALS-inhibitörü herbisitler dünyada yaygın olarak kullanım alanı bulan, kimyasal yabancı ot kontrolü sağlayan bir pestisit grubudur. Bu grup herbisitler geniş spektrumdaki yabancı otları kontrol edebilmesi, uzun süreli aktivitesi, düşük uygulama oranları ve düşük memeli toksisitesi gibi özellikleri sayesinde tercih edilmektedirler. Bu gruptaki herbisitlerin sayıları yasal düzenlemeler sonucu azalmaktadır. Herbisitler, entegre mücadele ilkeleri ve sürdürülebilir pestisit kullanımı ilkelerine uygun kullanılmadığında, yabancı ot türlerinde dayanıklı bireylerin/popülasyonların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Dayanıklı bireylerin sayısının artmasından sonra uygulanacak dayanıklılık yönetimi ise daha uzun süreli ve kapsamlı çalışmaların yürütülmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada amaç, Trakya Bölgesi ayçiçeği ekiliş alanlarındaki sirken (Chenopodium album L.) popülasyonlarının ALS inhibitörü herbisit imazamox’a dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve dayanıklılığın belirlendiği alanları gösteren bir haritanın oluşturulmasıdır. Dayanıklılığın tespiti bioassay ve moleküler yöntemlerle yapılacaktır. Bioassay denemelerinden sonra dayanıklılık tespit edilen bireylerde dayanıklılığın moleküler temelleri araştırılarak çalışmalara devam edilecektir. Bu çalışmalarda, ALS (Asetolaktat sentaz) geninin bugüne kadar tespit edilmiş olan bütün mutasyon noktalarını içeren bölgelerinde, spesifik primerler kullanılarak, hedef site dayanıklılık (TSR) durumu incelenecektir. Moleküler çalışma sonuçları ile bioassay yöntemlerinin doğrulaması da gerçekleştirilmiş olacaktır. Dayanıklılık olduğu tespit edilen bireylerin alındığı ekiliş alanlarının koordinatları da Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak haritaya işlenecektir. Ayrıca ayçiçeği ekiliş alanlarında sirken popülasyonlarında imazamox’a dayanıklılık belirlenirse, bu bilgiler www.weedscience.org gibi uluslararası yabancı ot ağlarına bildirilecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
ercan.koca Lider
tansel.serim Yardımcı Araştırmacı
unal.asav Yardımcı Araştırmacı
arzu.elibuyuk Yardımcı Araştırmacı
pinar.guzel Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı