aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2014 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Isparta İlinde Yağ Gülünde Gül Pası Hastalığı (Phragmidium spp.)’na Karşı Tahmin ve Erken Uyarı Modelinin Modifikasyonu Kurumu Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Eğirdir/Isparta
Bütçe 38.000 TL
Özet 2015 yılında, tahmin ve erken uyarı modelinin modifikasyonu çalışmaları meteoroloji istasyonlarının kurulduğu 2 lokasyonda (Gönen İlçesi Güneykent Kasabası ve Keçiborlu İlçesi Yeşilyurt Köyü) bulunan 2 gül bahçesinde yürütülmüştür. Deneme bahçelerinde bulunan yağ gülü bitkilerinin 7 Mart 2015 'den 11 Temmuz 2015 'e kadar fenolojik gözlemleri yapılmıştır. Teknik talimata göre yapılan fungisit uygulamaları bu gözlemlere dayalı olarak yapılmıştır. Tahmin ve erken uyarı modeli'ne göre yapılan fungisit uygulamaları ise, deneme bahçelerinde bulunan iMetos tahmin ve erken uyarı cihazlarından alınan hastalık uyarıları takip edilerek yapılmıştır. Gül pasına karşı yapılan son fungisit uygulamasından 15-20 gün sonra hastalık şiddeti değerlendirmeleri yapılmıştır. Ayrıca 2015 yılında Isparta'nın 4 İlçesinde yağ gülü yetiştiriciliği yapılan 16 yerleşim yerindeki yağ gülü bahçelerinden örnekleme yapılarak gül pası (Phragmidium sp.) ile bulaşık 46 tek püstül örneği (yaprak veya tomurcuk) toplanmıştır. Toplanan örneklerin patojenisite testleri, saksıda yetiştirilen yağ gülü (Rosa damascena mill.) bitkilerinin yapraklarına bulaştırılması suretiyle yapılmıştır. Toplanan bütün izolatlar patojen bulunmuştur ve elde edilen reizolatların (teliosporlar) herbaryumları yapılmıştır. Herbaryum örneklerinden alınan tek püstüllerin preparatlarının yapılıp morfolojik ölçümlerinin yapılması çalışması devam etmektedir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
hamza.şenyurt Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Yusuf ÖZTÜRK Yardımcı Araştırmacı
Şeyma Reyhan ERDOĞAN Yardımcı Araştırmacı
Rafet SARIBAŞ Yardımcı Araştırmacı
Hasan ASLANCAN Yardımcı Araştırmacı
Alamettin BAYAV Yardımcı Araştırmacı
Prof. Dr. Cafer EKEN Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı