aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2011 Bitiş Tarihi 31.12.2012

TÜRKÇE

Proje Adı Bazı Elma Çeşitlerinin Alternaria Mali Roberts (Nekrotik Yaprak Lekesi)’ye Karşı Reaksiyonlarının ve Hastalığın Gelişiminde Sıcaklık ve Yaprak Islaklık Sürelerinin Belirlenmesi Kurumu Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Eğirdir/Isparta
Bütçe 10.000 TL
Özet Elma çoğunluğu patojenik fungusların neden olduğu 70’den fazla bulaşıcı hastalığın konukçusudur (Grove vd., 2003). Alternaria nekrotik yaprak lekesi (Alternaria mali; A.alternata elma patotipi) elmanın ana hastalık etmenlerinden birisidir. Elma çeşitlerinin Alternaria nekrotik yaprak lekesine dayanıklılık ve/veya hassasiyet seviyelerinin bilinmesi hastalığın entegre kontrolü için stratejik bir anahtardır (Abe vd., 2010). Alternaria lekesi, hassas olan ‘Red Delicious’ tiplerinin yetiştirildiği her yerde önemli bir hastalık olma potansiyeli taşımaktadır (Filajdic ve Sutton, 1991). A. mali konidiler vasıtasıyla yayılır ve yağmur ve yüksek sıcaklık hastalığın yayılmasında en önemli faktörlerdir (Anonim, 2011). A. mali genellikle elmanın yapraklarını enfekte eder. Sawamura (1990)’nın bildirdiğine göre fungus çok hassas çeşitler dışında meyveleri etkilemez. Indo çeşitinde meyve lekelenmesi görülür fakat ağaçta veya depoda çürüme devam etmez. Bu çalışmada, denemeye dahil edilen 12 elma çeşidinin A. alternata elma patotipi (A. mali)’nin neden olduğu Alternaria nekrotik yaprak lekesi hastalığına karşı duyarlılıklarının belirli yoğunluktaki A. mali’nin spor süspansiyonunun canlı bitkilere ve koparılmış yapraklara püskürtülmesi yoluyla ve AM toksine (A. mali tarafından üretilen fitotoksin) karşı duyarlılıkları AM- toksinin koparılmış yapraklara inokule edilmesi yoluyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, hastalığın gelişiminde farklı sıcaklık ve yaprak ıslaklık sürelerinin etkilerinin belirlenmesi ve böylece sıcaklıklar ve yaprak ıslaklık süreleri arasındaki istatistiki farklar yoluyla hastalığın oluşumunu teşvik eden sıcaklık ve yaprak ıslaklık sürelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
hamza.şenyurt Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Yrd. Doç. Dr. Hülya ÖZGÖNEN Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı