aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.04.2007 Bitiş Tarihi 31.03.2009

TÜRKÇE

Proje Adı Yaş meyve ve sebzelerde çoklu kalıntı analiz metodu ile pestisit kalıntılarının izlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 28.000
Özet Ankara ilinde tüketime sunulan meyve ve sebzelerin tüketim öncesi pestisit kalıntısı içeriğinin tespit edilmesi amacıyla Ankara Toptancı Hali’nden Mart ile Ekim 2007 tarihleri arasında meyve ve sebze örnekleri alınmıştır. Alınan örneklerde pestisit bulunan kalıntı profilini ortaya koyabilmek için Çoklu Kalıntı Analiz Metodu kullanılarak analizleri yapılmıştır. Seçilen 33 (izomerleri ile 41) aktif madde, seçilen ürünlerde Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi cihazı kullanılarak kalitatif ve kantitatif olarak taranmıştır. 136 örnek taranmıştır ve bunların %47’sinde kalıntıya rastlanmamıştır. Kalıntı bulunan örneklerin %2’ nde ülkesel MRL’ler ile aynı veya üzerinde, %13’ nde MRL’si olmayan pestisit kullanımının olduğu görülmüştür. Geri kalan örneklerde (%38) tespit edilen pestisit kalıntı miktarları, MRL değerlerinin altındadır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
pelin.aksu Lider
nuran.yigit Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Ergün Cönger Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı