aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2017 Bitiş Tarihi 31.12.2019

TÜRKÇE

Proje Adı İşleme ve Depolamanın Şeftalide Kullanılan Bazı Pestisitlerin Kalıntı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi Kurumu Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ens. Müd.
Bütçe 22000
Özet Bu proje ile şeftalilere pestisit uygulanması hem arazi koşullarında hem de laboratuvar ortamında karşılaştırmalı olarak yürütülecek ve böylece ülkemizde ilk defa şeftalide kullanılan bazı pestisitlerin kalıntı düzeylerinin yıkama, kabuk soyma, soğuk muhafaza, püre eldesi ve pürenin farklı sıcaklıklarda depolanması esnasında değişimi incelenecektir. Elde edilen verilerle her bir uygulama için işleme faktörü hesaplanacak ve işlemenin ürünlerdeki kalıntı seviyesini etkileme düzeyleri belirlenecektir. Bu veriler, Türk Gıda Kodeksi Pestistlerin Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’nin İşlenmiş Ürünler ile ilgili bölümüne temel veri oluşturacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
nuran.yigit Lider
pelin.aksu Yardımcı Araştırmacı
engin.guducu Yardımcı Araştırmacı
nazim.alpkent Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı