aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2004 Bitiş Tarihi 31.12.2006

TÜRKÇE

Proje Adı Elma Bahçelerinde Elma içkurdu ?Cydia pomonella (L.)? ve Elma karalekesi hastalığı ?Venturia inaequalis (Cke.) Wint.?’nın Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Bahçe Pülverizatörünün Biyolojik Performansının Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 28750 TL
Özet Bu çalışma ile elma bahçelerinde ana hastalık ve zararlıya karşı kullanılan pestisitler ile etkili bir kimyasal savaşım yapılabilmesi için gerekli olan ilaçlama karakteristikleri, yaygın olarak kullanılan standart ve yardımcı hava akımlı pülverizatörler için belirlenmiştir. Bu pülverizatörler için, ağaç kanopisi üzerinde toplanan iz maddesi kalıntı miktarı, ilacın penetrasyonu, ilaç dağılım düzgünlüğü ve aynı zamanda ana hastalık ve zararlıya ilişkin biyolojik etkinlik, farklı çalışma koşulları için değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçların ışığında makinalar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Böylece söz konusu ilaçlamalar için uygun ekipman ve karakteristiklere ait hem çiftçi için hem de standart deneme metodları için tavsiyede bulunmak mümkün olacaktır Denemeler ilaçlama karakteristiklerinin ve biyolojik etkilerin ortaya konulmasına yönelik olarak iki aşamalı olarak yürütülmüştür. Böylece elma bahçelerinde ana hastalık ve zararlıya karşı, yardımcı hava akımlı bahçe pülverizatörünün etkinliği standart pülverizatör ile karşılaştırılarak ortaya konulmuştur. Yardımcı hava akımlı bahçe pülverizatörü ile yapılan uygulamaların etkinliği standart pülverizatöre göre daha yüksek bulunmuştur. Ağaç üzerinde toplanan ortalama iz maddesi kalıntı miktarı, standart uygulamaya göre yardımcı hava akımıyla %3 artmıştır. Standart pülverizatörle uygulamaya göre toprak üzerinde toplanan iz maddesi kalıntı miktarı yardımcı hava akımlı uygulamalarda %48 azalmıştır. Ayrıca yardımcı hava akımlı pülverizatör ile16. metreye kadar iz maddesi kalıntı ölçümü yapılmıştır. Yardımcı hava akımlı uygulamada hava örneklerinde iz maddesi kalıntısı uzaklık arttıkça doğrusal olarak azalma göstermiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
yasemin.sabahoglu Yardımcı Araştırmacı
arzu.aydar Lider
servet.uzunok Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Cevdet Zeki Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı