aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2016 Bitiş Tarihi 31.12.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Myzus persicae [(Sulzer) (Hemiptera:Aphididae)] Popülasyonlarının Neonikotinoidli ve Sentetik Piretroitli İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının ve Mekanizmalarının İncelenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 50.000
Özet Özellikle son yıllarda Avrupa Birliği ve ülkemizde kullanılan bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) yasaklanması veya kullanımının sınırlandırılması, birden fazla aktif madde içeren BKÜ formulasyonlarının sayısında artış meydana getirmiştir. Kullanımı artan bu tip BKÜ’ lere karşı M. persicae’ nin direnç durumu araştırılacaktır. Ülkemizde karışım ilaçlara karşı yapılmış herhangi bir direnç çalışması bulunmamaktadır. Direnç yönetiminde karışım ilaçların kullanılması tavsiye edilmektedir. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zarar yapan Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) direkt olarak bitki özsuyunu sokup emerek bitkinin zayıflamasına neden olduğu gibi pek çok bitki virüs hastalığının da vektörüdür. Yeşil şeftali yaprakbitinin örtü altında yıl boyu yaptığı zararı önlemek için yoğun insektisit kullanılmaktadır. Böylece zararlılarda insektisitlere karşı direnç gelişimine neden olmakta ve sonucunda mücadelede başarısızlık, yüksek dozda ve sık ilaçlama nedeniyle ekonomik kayıp ile çevre kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu çalışma 2016-2019 yılları arasında yoğun BKÜ kullanımı olduğu bilinen Antalya ilindeki farklı örtüaltı sebze ekiliş alanlarında yapılacaktır. Toplanan M. persicae populasyonlarının direnç düzeyleri ayrı ayrı hem neonikotinoid hem de sentetik piretroid grubu insektisitler ve bunların karışım halindeki formulasyonlarına karşı yaprak daldırma biyoassayi ile belirlenecektir. Direnç mekanizmalarının karboksilesteraz, glutathion S transferaz, sitokrom P-450 enzim aktiviteleri incelenecek olup, sodyum kanallarındaki mutasyonlar moleküler çalışmalar ile araştırılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
duygu.demiroz Lider
abdullah.yilmaz Yardımcı Araştırmacı
nazim.alpkent Yardımcı Araştırmacı
gamze.erdurmus Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı