aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2017 Bitiş Tarihi 31.12.2019

TÜRKÇE

Proje Adı Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesindeki teşhisi yapılmamış Chrysomelidae (Coleoptera) Familyası Örneklerinin Değerlendirilmesi ve Koleksiyona Katılması Kurumu ZMMAE
Bütçe 26.000
Özet Bu çalışma ile Türkiye’nin birçok yerinden çeşitli kültür ve doğal alanlardan toplanan teşhissiz olarak Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde muhafaza edilen Chrysomelidae familyasına ait örneklerin değerlendirilmesi, teşhislerinin yapılması, örneklerin müze materyali haline getirilerek müze koleksiyonuna dâhil edilmesi planlanmaktadır. Böylece proje sonucunda Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde bu grup ile ilgili gelecekte yeni örneklerin teşhisinde yararlanılmak üzere karşılaştırma örnekleri veya referans koleksiyon oluşturulmuş olacaktır. Teşhis edilen örneklere ait veriler müze veri tabanına eklenecek dolayısıyla konu ile ilgili araştırıcılar tarafından daha etkin bir şekilde kullanımı mümkün olacaktır. Ayrıca, belirlenen türlerin taksonomik ve zoocoğrafik analizlerinin yapılması planlanmaktadır. Elde edilen veriler hazırlanmakta olan Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi kataloğuna dâhil edilecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
didem.sahin Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Huseyin Özdikmen Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı