aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.06.2010 Bitiş Tarihi 1.06.2013

TÜRKÇE

Proje Adı Isparta, Karaman ve Niğde İlleri Elma Bahçelerinde Kök ve Kökboğazı Hastalıklarının Tespiti ve Mücadele İmkanlarının Araştırılması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 45500
Özet Dünya elma üretimi yaklaşık 59 milyon ton civarında gerçekleşmekte ve Türkiye 2,5 milyon tonluk üretimiyle altıncı sırada yer almaktadır. Ülkemiz elma üretiminin yarıya yakını Isparta, Karaman ve Niğde illerinden karşılanmaktadır. Ülkemizde son yıllarda bodur elma yetiştiriciliği büyük önem kazanmıştır. Bodur elma üretiminin verim ve kalite artışı gibi avantajlarına karşın bazı patolojik sorunları beraberinde getirdiği bir gerçektir. Bunların başında kök ve kökboğazı hastalıkları gelmektedir. Bu hastalıklardan dolayı elma ağaçlarında ölümle sonuçlanan gelişme geriliği ve kurumalar meydana gelmektedir. Bu proje ile söz konusu kurumalara neden olan etmenler tespit edilecektir. Bu amaçla, söz konusu illerin ilçe ve köylerindeki elma bahçelerinde incelemeler yapılarak hastalıklı bitki örnekleri toplanacak, yapılacak izolasyon ve teşhis çalışmaları sonucu hastalık etmenleri tespit edilmiş olacaktır. Ayrıca sürveyler sonucunda bölgede en yaygın olarak zarar oluşturduğu belirlenen etmen veya etmen grubuna karşı bazı fungisit ve biyolojik mücadele etmeninin laboratuar ve sera koşullarında etkileri araştırılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
sureyya.ozben Yardımcı Araştırmacı
kemal.degirmenci Yardımcı Araştırmacı
servet.uzunok Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
İlker KURBETLİ Lider
Doç.Dr.Fikret DEMİRCİ Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı