aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü AB Projesi
Başlangıç Tarihi 1.07.2014 Bitiş Tarihi 31.01.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Avrupa Monilinia türlerinin tespiti ve teşhisi için moleküler yöntemlerin doğrulanması ve geliştirilmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 56.000
Özet Monilinia türleri sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının en önemli patojenlerinden biridir ve sebep olduğu hastalık dünyada meyve üretimini etkilemektedir. Monilinia fructicola EPPO A2 listelerinde Ülkemizde de Bitki Karantinası Yönetmeliği’nin EK-1, A-Türkiye’de Varlığı Bilinmeyen ve İthale Mani Teşkil Eden Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar’ bölümünde yer almaktadır. Monilina polystroma ise yeni bir türdür ve Avrupa’da hızla yayılmaktadır. Monilinia türlerinin özellikle de Monilina fructicola ve Monilinia polystroma’nın hızlı ve doğru tanımlanması bu açıdan önem arz etmektedir. Monilinia türlerinin teşhisinde spesifik primerlerle klasik PCR, real-time PCR, Multiplex PCR gibi moleküler metotlar kullanılmaktadır. Ancak halen daha teşhisde bazı güçlükler yaşanmaktadır. Bu güçlükler mevcut primerlerin ve yöntemlerin tüm Monilinia türlerini ayırt edememesi, özellikle latent enfeksiyon durumunda enfekteli dokudan tespitin çok zor oluşu gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu açıdan hem mevcut tespit yöntemlerinin doğrulanması hem de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma 7.Çerçeve programından destekli European Phytosanitary Research Coordination (EUPHRESCO) projesinin bir alt projesi olarak yürütülecektir. “Development and validation of molecular tools for detection and identification of European Monilinia species” olarak isimlendirilen bu projeye İtalya, Fransa, İspanya, Litvanya ve Türkiye’den toplam 6 kuruluş katılmış ve proje kapsamında yürütecekleri çalışmaları belirlemişlerdir. Proje çalışma planına göre, Enstitümüz Monilinia türlerinin direkt enfekteli bitki örneklerinden tespiti ve teşhisi için en uygun metodun belirlenmesi çalışmalarına ve halka teste katılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
sureyya.ozben Lider
kemal.degirmenci Koordinatör
suat.kaymak Koordinatör
ulkem.taniker Koordinatör
servet.uzunok Koordinatör
tulinsarigul.ertek Koordinatör

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
İlker KURBETLİ Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı