aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2013 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan Cytospora spp’nin Tespiti, Yaygınlığı ve Hipovirülent Irklarının Varlığının Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 29.000
Özet Bu projede, kiraz (Prunus avium L.) ağaçlarında kuruma ve geriye ölüm problemine neden olan Sitospora kanserinin bölgemizdeki teşhisi, yaygınlığı ve biyolojik mücadelesinde kullanmak amacıyla hipovirülens izolatlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla bölgemizde en yoğun kiraz üretimi yapılan Ankara, Afyon, Konya ve Isparta illerinin kiraz bahçelerinde ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere sürvey çalışmaları yürütülecektir. Belirlenen kiraz bahçelerinden hastalıklı bitki örnekleri toplanacak ve laboratuar koşullarında hastalık etmeni izole edilecektir. Türlerin teşhisi morfolojik özelliklerine dayanılarak yapılacaktır. Sürvey yapılan bahçelerdeki Cytospora türlerinin yaygınlık oranları tespit edilecektir. Elde edilen izolatların vegetatif uyum grupları belirlenecektir. Bavendamm testleri ve dsRNA analiziyle hipovirülens izolatlar tespit edilecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
ulkem.taniker Lider
sureyya.ozben Yardımcı Araştırmacı
servet.uzunok Yardımcı Araştırmacı
tulinsarigul.ertek Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı