aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 4.01.2016 Bitiş Tarihi 3.12.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Antalya İli Örtüaltı Sebze Yetiştirilen Alanlarda Zararlı İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae (Koch) (Acarina : Tetranychidae) Popülasyonlarının Akarisitlere Karşı Direnç Seviyesi ve Mekanizmalarının Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara
Bütçe 54.000
Özet İki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae (Koch) (Acarina:Tetranychidae) örtüaltı yetiştiriciliğinde zararlı olan polifag bir akardır. Konukçu olarak seçtiği bitkilerde ürünün kalite ve kantitesi düşer. Kültür bitkilerine beslenme ile getirdiği zararlarının yanı sıra, Patates Y virüsünün de bulaştırıcısıdır. Kırmızı örümcekler hızlı üreme kapasitesine sahip olmaları ve çok sayıda döl vermeleri nedeniyle tarım ilaçlarının en fazla kullanıldığı zararlı gurubu içindedirler. Yoğun üretim yapılan örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde ise ilaçlamalar kaçınılmazdır. Kimyasal mücadelenin sık uygulandığı bölgelerdeki kırmızı örümceklerde kısa sürede direnç gelişimi olmaktadır. Özellikle seralarda pestisit uygulamalarının yoğun oluşu, kırmızı örümceklerin hassasiyetlerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu çalışma 2016 – 2018 yılları arasında yürütülecek olup proje çerçevesinde Antalya örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapılan bölgelere gidilecektir. En az 5 farklı yerden örnekleme yapılarak toplanacak zararlı T. urticae (Koch) popülasyonlarının farklı guruplardan pestisitlere (Hexythiazox ve Bifenthrin) karşı direnç durumu biyoassay yöntemi ile araştırılacaktır. Ayrıca karboksilesteraz enzim inhibitörlerinden biri olan S,S,S, tributyl phosphotrithioate (DEF), glutation S-transferaz enzim inhibitörlerinden diethylmaleate (DEM) ve sitokrom P450 monooksijenaz enzim inhibitörlerinden biri olan piperonylbutoxide (PBO) sinerjistlerinin etkileri incelenecektir. Direnç ile ilişkili mekanizmalar biyokimyasal yöntemlerle incelenecek. Meydana gelen değişiklikler sodyum kanallarında taranarak moleküler karakterizasyonu belirlenecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
nazim.alpkent Lider
abdullah.yilmaz Yardımcı Araştırmacı
duygu.demiroz Yardımcı Araştırmacı
gamze.erdurmus Yardımcı Araştırmacı
cem.erdogan Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı