aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2012 Bitiş Tarihi 31.12.2014

TÜRKÇE

Proje Adı Bitki Koruma Ürünlerinin Bazı Fiziksel Özelliklerine Seyreltme Suyunun Etkisinin Araştırılması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 25000
Özet Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) etkinliğini belirleyen önemli faktörler vardır: Bunlar; uygun BKÜ seçimi, etiket bilgilerine uyum, uygulama ekipmanlarının kalibrasyonu ve uygulama zamanı vb. faktörlerdir. Uygulayıcılara yapılan önerilerde en önemli uyarı ve eğitim bilgileri olarak bunlar ön plana çıkartılmaktadır. Fakat bu faktörlerin yanında göz ardı edilen önemli bir faktör de BKÜ’lerin seyreltilmesinde kullanılan sular ve onların kaliteleridir. Bu çalışma ile BKÜ’lerin yoğun olarak kullanıldığı, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgelerinden alınan akarsu, kuyu suyu, şebeke suyu örnekleri toplanmıştır. Bu sular; pH ve sertlik yönünden analizlere tabi tutulmuştur. Toplanan suların kalite kontrol parametreleri ile bazı BKÜ’lerin emülsiyon, solüsyon ve süspansiyon Kabiliyetlerine olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda, bölgelere göre çok az değişmekle birlikte BKÜ’lerin seyreltilmesinde kullanılan suların pH aralıklarının 6,25-8,45 ve sertlik derecelerinin ise 4-76 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Bu sular kullanılarak yapılan kalite kontrol testlerinde denemeye alınan tüm BKÜ’leri fiziksel yönlerden uygun sonuçlar vermiştir. Fiziksel özellikleri düzeltmek için su sertliği giderici veya pH düzenleyici gibi herhangi bir kimyasal kullanılmasına gerek duyulamamıştır. Seyreltme suyunun fiziki olarak temiz olması, hazırlanan ilaçlı suyun vakit geçirmeden uygulanması BKÜ uygulayıcılarına tavsiye edilmelidir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mustafa.sezgen Lider
gamzeesin.kilinc Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Kazım SEZER Yardımcı Araştırmacı
Murat KAHYAOĞLU Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı