aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.01.2014 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Emülsiyon Konsantre (EC) Formülasyonlu Bazı İnsektisitlerde Kullanılan Farklı Yardımcı Maddelerin Stabilite ve Biyolojik Aktiviteye Etkileri Üzerine Araştırmalar Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 25000
Özet Zirai mücadelenin önemli bir bölümünü oluşturan kimyasal mücadele, çeşitli işlemlerle elde edilmiş aktif maddelerin formülasyon haline getirilmesiyle oluşturulan Bitki koruma ürünleri ile yapılmaktadır. BKÜ formülasyonu; doğal veya sentetik maddelerin çözücü, emülgatör vb. gibi biyolojik olarak inaktif materyaller vasıtasıyla işleme tabi tutularak uygulanabilir ürünler haline getirilen ticari preparatlar şeklinde tanımlanırlar. Bir bitki koruma ürününde bulunan yardımcı maddeler aktif maddenin biyolojik aktivitesini olumsuz yönde etkilememeli ve preparatın stabilitesine depolama süresi boyunca herhangi bir bozulmaya meydan vermeyecek şekilde olmalıdır. Bu projede farklı menşeli bu yardımcı maddelerin emülsiyon konsantre formundaki bitki koruma ürünlerine fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivite yönünden etkileri araştırılacaktır. Bu proje kapsamında malathion (650 g/L) ve deltamethrin (25 g/L) aktif maddeleri ile farklı solvent ve emülgatör kullanılarak hazırlanacak EC formülasyondaki preparatlar WHO standartlarında hızlandırılmış stabilite testlerine tabi tutularak, görünüş, özgül ağırlık, emülsiyon stabilitesi, parlama noktası, pH ve aktif madde analizleri yapılacaktır. Ayrıca bu preparatlar Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’ye karşı laboratuvar koşullarında standart ilaç deneme metoduna göre biyolojik etkinlik denemelerine tabi tutulacaktır. Araştırma sonucunda farklı dolgu ve yardımcı maddeler kullanılarak hazırlanan BKÜ formülasyonları açısından stabilite ve biyolojik etkinlik konusunda oluşan belirsizlik giderilmeye çalışılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mustafa.sezgen Lider
engin.guducu Yardımcı Araştırmacı
gamzeesin.kilinc Yardımcı Araştırmacı
sait.erturk Yardımcı Araştırmacı
tugba.firat Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı