Dr. Mürşide YAĞCI
Uzmanlık Alanları: Nematoloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat)/1204
Faks:
E-posta: yagci.murside@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: