Hamza Şenyurt
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji, Mikoloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1335
Faks:
E-posta: hamsa.senyurt@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahelle/ANKARA