Dr. Mine SARAÇOĞLU
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji-Bakteriyoloji
Telefon: 344 59 94-96 (4 Hat) / 1314
Faks: 0312-3151531
E-posta: mine.erdal@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet bulvarı no:66 Yenimahalle-ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ege Ziraat Fakültesi-Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 21.7.2011

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 82

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
İzmir Zirai Karantina Müd. Türkiye İzmir Bakteriyoloji Mühendis 2005-2016

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Altundağ Ş., Karahan A., Özdemir I., Duman K., Demir Özden E., Özdem A., Saracoglu M., 2019. İnvestigation of Flavescence doree and Bois noir phytoplasmas and potantial vector species in vineyard areas of Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 51 p. Adana/Turkey, .
Altundağ Ş., Saracoglu M., Karahan A., Özdemir I., Umar S., Demir Özden E., Özdem A., Duman K., 2019. İnvestigation of Xylella fastidiosa and its potantial vector species in Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 76 p. Adana/Türkiye, .
Karahan A., Altundağ Ş., , Duman K., 2018. Ankara ilinde marulda Pseudomonas cichorii'nin ilk tespiti (Poster). Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Karahan A., Altundağ Ş., Duman K., , Kılınc A.O., 2018. Ralstonia solanacearum'un yabancı ot, kendigelen patates bitkileri, yüzey suyu ve endüstriyel işleme sıvı ve katı atıklarında izlenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.