Dr. Mine SARAÇOĞLU
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji-Bakteriyoloji
Telefon: 0312-344 59 94
Faks: 0312-3151531
E-posta: mine.erdal@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet bulvarı no:66 Yenimahalle-ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ege Ziraat Fakültesi-Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 21.7.2011

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 82

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
İzmir Zirai Karantina Müd. Türkiye İzmir Bakteriyoloji Mühendis 2005-2016

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Karahan A., Altundağ Ş., , Duman K., 2018. Ankara ilinde marulda Pseudomonas cichorii'nin ilk tespiti (Poster). Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Karahan A., Altundağ Ş., Duman K., , Kılınc A.O., 2018. Ralstonia solanacearum'un yabancı ot, kendigelen patates bitkileri, yüzey suyu ve endüstriyel işleme sıvı ve katı atıklarında izlenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.