Gökhan YATKIN
Uzmanlık Alanları: Entomoloji, Nematoloji
Telefon: 344 59 93-96 (4 Hat) / 1205
Faks: 315 15 31
E-posta: gokhan.yatkin@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
TÜRKİYE Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 16.7.2010
TÜRKİYE Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma - Entomoloji 24.5.2013

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 59 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
5th International Master Class on Soil Borne Pathogens of Wheat TÜRKİYE 11.7.2016
İstatistik ve Deneme Tekniği Ankara 17.4.2015

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE Diyarbakır Bitki Zararlıları Bölümü / Meyve ve Bağ Zararlıları Mühendis 11.06.2013 - 30.10.2015
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE Ankara Bitki Zararlıları Bölümü / Nematoloji Mühendis 01.10.2015 -

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Evlice E., Erdoğuş F D., , 2020. Bazı havuç çeşitlerinin kök-ur nematodu türlerine (Meloidogyne spp. Goeldi, 1982) karşı reaksiyonu. Bitki Koruma Bülteni, 60 (1) : 25-30.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Evlice E., Toktay H., , Erdoğuş F D., İmren M., 2018. Meloidogyne chitwoodi ve M. hapla’nın popülasyon dinamikleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, 14-17 Kasım, Muğla, Türkiye, Özet kitabı 47.
Erdoğuş F D., Evlice E., , murside.yagci, 2018. Samsun Bölgesinde Çeltiklerde Aphelenchoides besseyi (Aphelenchida;Aphelenchoididae)’nin Popülasyon Yoğunluğu. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26-28 Ekim, Aydın, Türkiye, Özet kitabı 278.
Evlice E., Toktay H., Erdoğuş F D., , İmren M., Dababat A., 2017. Global Importance of the Root-Knoot Nematodes (Meloidogyne Spp.) Associated with Cereals. 6th International Cereal Nematodes Symposium. 11-15 September, Agadir, Morocco, Abstract book, 6 .
Evlice E., Tülek S., Erdoğuş F D., , 2017. A Preliminary potential Biocontrol Study of Some Fungal Strains Against Meloidogyne incognita. . Entomopathogens & Microbial Control Congress. 14-16 September, Tokat, Turkey, Abstract book, 33 .
Diğer Yayınlar
BAYRAM Y., , KILIÇ M., BİRİŞİK N., 2015. Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele Kitabı. Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele Kitabı, .