Dr. A. Tansel SERİM
Uzmanlık Alanları: Herbisitler, Herbisit uygulama tekniği
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1232
Faks:
E-posta: ahmettansel.serim@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi:

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 11.9.1997
Türkiye Ankara Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 10.9.2003
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 7.9.2010

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 73 0 0 81

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
İstatistik Konya 10.4.2003
Bilgisayar Programlama Ankara 15.9.1995 Weed Science Society of America
Proje Döngüsü Yönetimi Çanakkale 12.5.2011 European Weed Research Society
Sürdürülebilir Toprak ve Yönetimi İtalya 8.5.2010 Türkiye Herboloji Derneği
İngilizce Ankara 5.5.2006 International Weed Science Society

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Herboloji Mühendis 1997-2006
Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Koruma Makinaları Mühendis 2006-2009
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Sağlığı Araştırmaları Mühendis 2009-2011
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Türkiye Ankara İzleme Değerlendirme ve Raporlama Uzman 2011-2012
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Sağlığı Araştırmaları Mühendis 2012-2013
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Herboloji Mühendis 2013-2015

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Serim A T., Asav Ü., Türkseven S.G., Dursun E., 2018. Banded Herbicide Application in Conventional Sunflower Production System. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 42:354-363.
Serim A T., . Effects of soil residues of sulfosulfuron and mesosulfuron methyl + ıodosulfuron methyl sodium on sunflower varieties. Tarım Bilimleri Dergisi, 20: 1-9.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Serim A T., Koca E., N.P. GUZEL, Asav Ü., 2017. Vejetatif Filtre Şeritlerinde Kullanılabilecek Bazı Dar Yapraklı Bitkilerin Rimsulfuron ve Nicosulfuron’a Toleransları. Türkiye Herboloji Dergisi, 20(1).
Asav Ü., Serim A T., 2017. Vejetatif Filtre Şeritleri: Herbisitlerin Yüzey Sürüklenmesi Yoluyla Taşınmasının Engellenmesinde Çevreci Bir Yaklaşım. Selçuk Journal of Agriculture and Food Science, Accepted.
Serim A T., Elibüyük E A., N.P. GUZEL, TÜRKSEVEN, S., 2017. Kışlık arpanın imazamox’un sürüklenme dozlarına tepkisi. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ , 57(1): 57-63.
Başaran M S., Serim A T., Asav Ü., 2017. Ankara ayçiçeği ekim alanlarında sorun olan domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.)‘nın meydana getirdiği ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ , 57 (3), 251-262.
TÜRKSEVEN S., KIZMAZ M Z., TEKİN A B., URKAN E., Serim A T., 2016. Tarımda Dijital Dönüşüm; İnsansız Hava Araçları Kullanımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergis, 12 (4), 267-271.
Serim A T., Asav Ü., Türkseven S., 2015. Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti. Turkish Journal of Weed Science, 18(1): 19-23.
Kaymak S., Serim A T., 2015. Pestisit Sektöründe Araştırma ve Geliştirme. Meyve Bilimi, Vol.(Issue): 2(1).
Serim A T., TURKTEMEL, İ., N.P. GUZEL, , 2014. Allelopatik bitki ekstraktları ile herbisitlerin kullanımı. Derim, 32 (2):225-236.
Serim A T., ÖZDEMİR, Y.G., 2012. Herbisit Uygulamalarında Kullanılan Pülverizatör Memelerinin Damla Büyüklük Dağılımlarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , 5(2): 172-175.
Serim A T., 2011. Sulfosulfuron ve Mesosulfuron + Iodosulfuron' un topraktaki kalıntılarının ayçiçeği fide bioassayi ile belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 51 (1): 77-90.
Serim A T., 2011. Orta Anadolu Bölgesi koşullarında sulfosulfuron ve mesosulfuron + lodosulfuron'un topraktaki kalıcılığının biyoassay ile araştırılması . Bitki Koruma Bülteni, 51(3): 301-314.
Serim A T., SÖZERİ S., 2011. Doğu Tarla Hazeranı [Consolida orientalis (Gay) Schröd. (Ran)]’nın Çimlenme Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi, 14(1-2).
Başaran M S., Serim A T., 2010. Herbisitlerin Toprakta Parçalanması. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(4).
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Türktemel, İ., Serim A T., , 2018. Efficacy of reduced rimsulfuron doses in combination with sunflower water extracts on the weeds. The 70th International Symposium on Crop Protection, Gent/Belçika , .
Serim A T., Türktemel, İ., , 2018. Çeltik Üretiminde Yabancı Ot Kaynaklı Problemlere Karşı Alternatif Kontrol Metotları. Uluslararası Çeltik Çalıştayı, Çanakkale , .
Türkseven, S.G., Serim A T., Doğan, MN, Altop-Kaya, E., 2018. Çeltikte Herbisit Direncinin Mevcut Durumu. Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı, .
Güzel NP, Elibüyük E A., Asav Ü., Serim A T., 2018. Ayçiçeği, arpa ve turp ekstraktlarının bazı yabancıotların çimlenme ve fide gelişimine etkileri. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi , .
TÜRKTEMEL İ, Serim A T., Asav Ü., , 2018. Aspirde yabancı ot kontrolünde nicosulfuron ve chlorsulfuron’un etkinliğinin belirlenmesi. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, Dalaman/Muğla, .
Serim A T., Asav Ü., Türktemel İ., , 2018. Konvansiyonel ayçiçeği üretim sisteminde total herbisit glufosinate amonyum ile yabancı ot kontrolü. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, .
Türktemel, İ., , Serim A T., Kızıl Aydemir, S., 2018. Response of some Turkish hungarian vetch variety and lines to some herbicides. Proceedings in International Agricultural Science Congress, Van, 462.
Türkseven S., Tekin B., Kızmaz MZ, Urkan E., Serim A T., 2018. İnsansız hava araçları ile pamukta yabancı ot florasının tespit edilme olanakları. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi , .
Türktemel İ., Morca A F., Serim A T., , 2017. Pamuk Fidelerinde Salisilik Asit Sentezine Glyphosate, Glufosinate ve 2,4-D amin’in Düşük Dozlarının Etkisi. 4. Ulusal Tarım Kongresi, Afyonkarahisar, .
TÜRKSEVEN, S., ULUDAG, A., Serim A T., 2017. Characterization of Herbicide Resistant Wild Oats Populations from Wheat Fields in Turkey. 5th International Symposium on Weeds and Invasive Plants, .
KAYA-ALTOP, E., Serim A T., DOĞAN, M.N., TÜRKSEVEN, S., 2017. Distribution of Horseweed Species in Citrus Orchards and Vineyards in Mediterranean and Aegean Region of Turkey. 5th International Symposium on Weeds and Invasive Plants, .
Serim A T., Asav Ü., TÜRKSEVEN, S., 2017. Response of three-lobe morning glory (Ipomoea triloba L.) to some soil residual herbicides. 5th International Symposium on Weeds and Invasive Plants, .
Asav Ü., Serim A T., 2017. Determination of Weed Species in Sunflower (Helianthus annuus L.) Fields in Ankara, Turkey. 5th International Symposium on Weeds and Invasive Plants, .
Serim A T., Asav Ü., TÜRKSEVEN, S., 2017. Rimsulfuronun Ani Yağışların Etkisiyle Süzünmesi ve Degradasyonu. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, .
TÜRKSEVEN S., PAYLAN İ C., ÇAPKAN D., DEMİRCİ M., Serim A T., ULUDAĞ A., 2016. Identification and distribution of wild oat (Avena spp.) species with molecular and classical methods in wheat areas in Turkey. 7th International Weed Science Congress, .
TÜRKSEVEN S., PAYLAN İ C., DEMİRCİ M., ÇAPKAN D., Serim A T., ULUDAĞ A., 2016. Türkiye?de Buğday Ekim Alanlarındaki Yabani Yulaf Türlerinin (Avena spp.) Moleküler ve Klasik Yöntemler ile Teşhisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, .
TEKİN A B., TÜRKSEVEN S., KIZMAZ M Z., URKAN E., Serim A T., 2016. Tarım Alanlarında Yabancı Ot Florasının İnsansız Hava Araçları ile İzlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, .
Doğan M . N., ALTOP-KAYA E., TÜRKSEVEN S., Serim A T., 2016. Akdeniz ve Ege Bölgesi Turunçgil ve Bağ Alanlarında Sorun Olan Şifa Otu Türlerinin (Conyza spp.) Glyphosate?e Dayanıklılığının Tespiti. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, .
Serim A T., TÜRKSEVEN S., ASAV, Ü., KOÇTÜRK, B.Ö., DEMİRCİ M., 2016. Banded Herbicide Application in Cotton. 7th International Weed Science Congress, .
KAYMAK, S., Serim A T., 2016. Bitki-Patojen İlişkilerinde Total Herbisitler. Türkiye'de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı, .
Asav Ü., DURSUN, E., KOÇTÜRK, B.Ö., Serim A T., 2016. Weed Control in Maize Fields Using Banded Herbicide Application. VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", .
Serim A T., KOÇTÜRK, B.Ö., ÖZDEMİR, Y.G., KAYMAK, S., 2015. Yelpaze Hüzmeli Pülverizatör Memelerinin Damlacık Spektrumlarının Belirlenmesi. 3. Uluslararası Biyosidal kongresi, .
Serim A T., 2015. RESEARCHES ON DEMOGRAPHIC VARIATION OF NEW ARTIFICIAL YANARDÖNER (Centaurea tchihatcheffii Fisch. & Mey.) POPULATIONS. Proceeding of Sixth International Scientific Agricultural Symposium, 1.
KOÇTÜRK, B.Ö., GÜRHAN, R., Serim A T., 2013. İki Farklı Bitki Koruma Ürünü Formülasyonunun Pistonlu Pülverizatör Pompasının Karakteristiklerine Etkileri. 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi, .
Serim A T., MADEN, S., 2013. The sensitivity of sunflowers to sulfosulfuron residue in the growth chamber conditions. 15th European Weed Research Society Symposium, .
TÜRKSEVEN S., Serim A T., 2013. Invasive potential of Bromus spp. on wheat fields in Turkey. 4th ESENIAS Workshop: International Workshop on IAS in Agricultural and Non-Agricultural Areas in ESENIAS Region, .
Serim A T., MADEN, S., 2012. Soil persistence of tritosulfuron + dicamba in the Central Anatolia Region in Turkey. International Symposium on Current Trends in Plant Protection with ESENIAS Workshop, .
Başaran M S., Yıldırım A., Serim A T., 2011. Burdur İli Anason (Pimpinella anisum L.) Alanlarındaki Yabancı Otların Mücadelesine Yönelik Çalışmalar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, s 495 .
Serim A T., MADEN, S., 2011. Imi-Tolerant ayçiçeği çeşitlerinin bazı sulphonylurea grubu herbisitlerinin topraktaki kalıntılarına toleransları. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, .
Serim A T., BAŞARAN, M.S., YILDIRIM, A., ATLAMAZ, A., 2011. Effects of soil tillage systems on seed distribution, seedling emergence and surviving of Centaurea tchihatcheffii Fisch. & Mey., an endangered annual plant. 9th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, .
Serim A T., Başaran M S., Dursun E., Koçtürk B Ö., Üre T., 2008. Uygulama Normu ve Hava Emişli Memenin Bazı Buğday Herbisitlerinin Performansına Etkileri. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 16-25 s.
YURTLU, Y.B., KOÇTÜRK, B.Ö., Serim A T., 2008. Determination of safety level of some sprayers manufactured in Turkey. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, .
ÖZDEMİR, Y.G., DURSUN, E., Serim A T., 2007. Türkiye'deki pülverizatörlerde kullanılan pistonlu ve piston-membranlı pompaların karakteristik özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, .
Başaran M S., Serim A T., Yıldırım A., Sezer N., 2004. Klasik Yöntemlerle IMI Grubu Herbisitlere Dayanıklılık Kazandırılmış Ayçiçeği Çeşitlerinde Yabancıot Mücadelesinde Kullanılan Imazamox + Imazapyr’in Fitotoksite ve Biyolojik Aktiviteye Etkisi. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Özetleri, .
Diğer Yayınlar
Serim A T., Asav Ü., Koca E., 2017. Weed Control with Total Herbicides in Conventional Crop Production System. International Workshop Plant Health: Challenges and Solutions, ISBN: 978-2-88945-218-7; pp 57.
Asav Ü., Serim A T., 2015. Lonicera japonica Thunb. . Türkiye İstilacı Bitkiler Katalogu. Syf: 348-356, .
Asav Ü., Serim A T., 2015. Eleusine indica (L.) Gaertn. . Türkiye İstilacı Bitkiler Katalogu. Syf: 316-320, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Aspirde Yabancı Ot Yönetimi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 62.500TL 31.12.2020 Lider TAGEM
Trakya Bölgesi Ayçiçeği Tarlalarında Sorun Olan Sirken (Chenopodium album L.)’in Imazamox’a Dayanıklılık Düzeyinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Haritasının Oluşturulması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Trakya Bölgesi Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Sirken (Chenopodium album L.)’in Imazamox’a Dayanıklığının Tespiti ve Haritalanması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 60,000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Isparta İli Elma Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (Conyza canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 27.000TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Akdeniz ve Ege Bölgesi Turunçgil ve Bağ Alanlarında Sorun Olan Şifa Otu (Conyza Spp.) Türlerinin Glyphosate Dayanıklılığının Tespiti, Türlerin Moleküler Tanılanması ve Dayanıklı Popülasyonların Mücadelesi Üzerine Araştırmalar. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 240.000TL 1.4.2018 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Herbisitlere Karşı Dayanıklılığın Yönetiminde Buğday Üreticilerinin Davranışlarının Belirlenmesi: Ankara İli Örneği . ZMMAE 24000 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds.)'nun ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması”. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 31.00 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ticari Domates Çeşitlerinin Metribuzin’e Hassasiyet Düzeylerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi 10.000TL 23.5.2017 Yardımcı Araştırmacı Üniversite BAP
Vegetatif Filtre Şeridi Uygulamasının Mısırda Kullanılan Rimsulfuron ve Nicosulfuron’un Ani Yağışlarla Taşınmasına Etkisi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 276.000 1.12.2015 Lider TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Ulaşılabilir Bir Hedef: Endüstri Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otların Mücadelesinde Total Ve Selektif Herbisitlerin Beraber Kullanımı. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 86.560 TL 1.10.2015 Lider TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Tehlike Altında Bir Endemik Türün Centaurea tchihatcheffii Fisch. & Mey. (Compositae) Koruma Biyolojisi: Çimlenme Ekolojisi, Populasyon Yaşayabilme Analizi Ve Koruma Stratejileri. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 9.000 TL 1.1.2007 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Doğu Hazeranı [Consolida orientalis (Gay.) Schröd. (Ran.)] Tohumlarının Çimlenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 1.375 TL 12.9.2003 Lider TAGEM