Dr. Yasemin SABAHOĞLU
Uzmanlık Alanları: Zirai Mücadele Makinaları, Pestisit Uygulama Teknikleri
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1422
Faks: 0 (312) 3151531
E-posta: yasemin.sabahoglu@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimhalle-Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Ziraat Tarım Makinaları (Lisans) 15.6.1992
Türkiye Ankara Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı (Doktora) 6.3.2003
Türkiye Ankara Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 28.9.1995

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 62 0 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Protected Cultivation of High Value Crops Course Institute of Agricultural Engineering, The Volcani Center, Bet Dagan, Israil 2.3.1997

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye Ankara Tarım Makinaları Araştırma Görevlisi 1993-2003
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Zirai Mücadele Makinaları Mühendis 2003-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Aydar A., Sabahoğlu Y., Babaroğlu E N., Canhilal R., 2007. Aerial vs. Ground Applications for Sunn Pest Management. , .
Sabahoğlu Y., Öztürk R., Çolak A., 2000. Yuvaya Ekim Makinalarında Kullanılabilen Farklı Yuva Açıcı Uçların Penetrasyon Kuvvetlerinin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2014. Zirai Mücadele Makinalarının Ayar ve Kalibrasyonu. TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., Zeki C., İşçi M., 2010. Elma bahçelerinde elma içkurdu ?Cydia pomonella (L.)? mücadelesinde yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörünün biyolojik performansının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., Uzunok S., Atlamaz A., 2010. Elma Bahçelerinde Elma Karalekesi ?Venturıa Inaequalıs (Cke.) Wınt.? Hastalığı Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Bahçe Pülverizatörünün Biyolojik Performansının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 50/4/103-113.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2017. Bitki Koruma Makinalarında Hava Akımının Kullanımı. 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2017. Pestisit Kullanımından Kaynaklı Su Kirliliği. 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2017. Gece İlaç Uygulamaları. 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2017. Bitki Koruma Makinalarında Akıllı Pülverizasyon Teknolojisinin Kullanımı. 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., Aksu P., 2017. Bağlarda İlaç Uygulamalarına Bağlı Kalıntı Durumu. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 2017, Sivas, .
Özdem A., Aydar A., Sabahoğlu Y., 2016. Ankara İlinde Salkım güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775) Lep.: Tortricidae]’nin uçuş aktivitesi ve zarar durumunun araştırılması. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016,Konya, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2015. Bağlarda Düşük Hacim Uygulamaya Yönelik Teknolojiler. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2015. Dünya'da ve Türkiye'de Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2015. Yabancı Ot Mücadelesinde Kontrollü Damla Uygulamaları. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2015. Zararlı Organizmalarla Mücadelede Elektrostatik İlaçlama Tekniğinin Kullanımı. Ulusal Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, Afyon, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2013. SÜNE (Eurygaster spp. HEMIPTERA: SCUTELLERİDAE) MÜCADELESİNDE ETKİNLİĞE YARDIMCI HAVA AKIMININ ETKİSİ . 4. Uluslarasası Blimsel Sempozyum- Agrosym 2013, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2013. Bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) uygulanmasında sürüklenme yönetimi. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi, .
Babaroğlu E N., Çilingir İ., Özkan M., Koçak E., Aydar A., Sabahoğlu Y., Yılmaz A., Dursun E., Kan M., Türkoğlu M., Ergül E., 2013. Süne [Eurygaster spp. (Heteroptera: Scutelleridae)] Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Etkinliğinin Araştırılması. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi Bildirileri, 3-241-250.
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2013. Patateste Bant Herbisit Uygulamaları. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., Çilingir İ., 2013. Bitki koruma makineleri ve teknikleri açısından bitki koruma ürünlerinin yüzey sularına karışmasını azaltmaya yönelik stratejiler. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2013. Patateste Hastalık ve Zararlı Mücadelesinde Pestisit Uygulama Teknikleri. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2007. Tarimsal İlaçlamalarda Düşük Hacim Uygulamaları. Tarım İlaçları Kongresi Kitabı, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., Yurtlu Y.B., 2001. Farklı Yüzeylerde Portakalın Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Kitabı, .
Sabahoğlu Y., Öztürk R., 1996. Bazı Buğday Çeşitlerinin Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Kitabı, .
Sabahoğlu Y., Öztürk R., Çolak A., 1995. Bazı Yumru Bitkilerin Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Kitabı, .
Sabahoğlu Y., Öztürk R., 1994. Biyolojik Malzemelerin Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesine İlişkin Yöntemlerin Değerlendirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Kitabı, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
İnsansız Hava Aracı İle İlaç Uygulamalarının Gerçekleştirilme İmkanları. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 130.552 TL 1.11.2020 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Bitki Koruma Ürünleri ile Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi için Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 160.000 avro 31.12.2019 Alt Proje Lideri AB Projesi
Bitki Koruma Ürünleri ile Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi için Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü € 160.000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Buğday Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Sürüklenmeyi Azaltan Memelerin İlaçlama Karakteristikleri ve Tutunma Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 17000 TL 30.12.2016 Lider TAGEM
Bağlarda Salkım Güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775) Lep.: Tortricidae] Mücadelesinde Düşük Hacim Uygulama Olanakları Üzerine Araştırma. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 18000 TL 30.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 15000 TL 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Süne Mücadelesinde Döner Diskli Memeli Tarla Pülverizatörünün Etkinliğinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 91800 TL 31.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 17200 TL 31.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Elma İçkurdu ?Cydia pomonella (L.)? Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı İki Bahçe Pülverizatörünün İlaç Uygulama Etkinliğinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi 278050 TL 31.12.2008 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Elma Bahçelerinde Elma içkurdu ?Cydia pomonella (L.)? ve Elma karalekesi hastalığı ?Venturia inaequalis (Cke.) Wint.?’nın Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Bahçe Pülverizatörünün Biyolojik Performansının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 28750 TL 31.12.2006 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması. Zirai Mücedele Merkez Araştırma Enstitüsü 17200 TL 31.12.2004 Lider TAGEM