Gamze Esin KILINÇ
Uzmanlık Alanları: Bitki Koruma Ürünleri, Kalite Kontrol Analizleri, Fitopatoloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1414
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: gamzeesin.kilinc@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
TÜRKİYE Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü-Lisans 16.6.2005
TÜRKİYE Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı-Yüksek Lisans 15.1.2008

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 66 0 0 0

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ens. TÜRKİYE Ankara Zirai Mücadele İlaçları Bölümü Araştırmacı 2011-
Boyut Dış Ticaret Limited Şirketi TÜRKİYE Ankara Ruhsatlandırma Departmanı Ruhsatlandırma Sorumlusu 2008-2011

YAYINLAR
Diğer Yayınlar
Kılıç G E., Dolar F. S., 2017. Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers). Köyüm Dergisi, 2 (16), 60-62.
Kılıç G E., Özkaya Ö., Alpkent Y N., Ertürk S., Çağırgan, O., 2015. Usage possibilities of Beauveria bassiana (Bals.–Criv.) Vuill for control of parasite [Varroa destructor Anderson and Trueman (Parasitiformes: Varroidae)] on honeybees. 5th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS 9-11, September 2015, Ankara, Turkey p.83, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Emülsiyon Konsantre (EC) Formülasyonlu Bazı İnsektisitlerde Kullanılan Farklı Yardımcı Maddelerin Stabilite ve Biyolojik Aktiviteye Etkileri Üzerine Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bazı Bitki Ekstraktlarının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers)’ e Karşı Hasat Sonrası Etkinliğinin Belirlenmesi. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 30.000 31.12.2014 Lider TAGEM
Bitki Koruma Ürünlerinin Bazı Fiziksel Özelliklerine Seyreltme Suyunun Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25000 31.12.2014 Yardımcı Araştırmacı TAGEM