Dr .Münevver KODAN
Uzmanlık Alanları: Entomoloji/Biyolojik Mücadele/Parazitoit üretimi
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1104
Faks: 312 3151531
E-posta: munevver.kodan@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yenimahalle Ankara 49 06172 Ankara/Türkiye

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı-Lisans 24.2.1988
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı-Yüksek Lisans 10.12.1999
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı-Doktora 7.3.2007

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 50 0 55

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Ekotoksikoloji eğitimi Avrupa Birliği-Twinnig Projesi-Yunanistan 6.6.2005
Pestisitlerin Parazitoit ve Predatörler Üzerine Yan Etkileri Ohio State University USA 1.7.1998 Biyolojik Mücadele Dernegi
Workshop on Life Table Theory and Data Analysis National Chung Hsing University and Ondokuz Mayıs University 14.12.2011

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye Çorum Bitki Koruma Mühendis 1991-1994
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye Şanlıurfa Çiftçi Eğitim ve Yayım Mühendis 1988-1991
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Biyolojik Mücadele Araştırmacı/Bölüm Başkanı 1994-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Fursov V., Zerova M., Kodan M., 2017. The first record of Bruchophagus sophorae (Hymenoptera: Eurytomidae) developing in seeds of Styphnolobium and Sophora (Fabaceae) in Turkey, France, and Kazakhstan. Turk J Zool., 41 (3), 587-591.
Bayram Y., Güler Y., Fursov V., Kodan M., Öğreten A., 2016. First Record of Necremnus cosmopterix Ribeset Bernardo, 2015 (Hymenoptera: Eulophidae), as a Larval Parasitoid of Tomato Leaf Miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Turkey. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 26 (4), 847-848.
Tarla G., Tarla Ş., İslamoğlu M., Kodan M., 2012. Parasitism of Wheat Stinkbug, Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) with the Entomopathogenic Nematode, Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) . Egyptian Journal of Biological Pest Control, 22(2), 141-143..
Koçak E., Kodan M., 2006. Trissolcus manteroi (Kieffer, 1909) (Hymenoptera, Scelionidae): male nov. with new host from Turkey. Journal of Pest Science, 79: 41–42. .
Tunalı B., Shelby R.A., Morgan-Jones G., Kodan M., 2000. Endophytic Fungi and Ergot Alkaloids in Native Turkish Grasses . Phytoparasitica, 28(4) :375-377.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Fursov V., Zerova M., Kodan M., 2019. The First Record of Eurytoma Coleopterae Zerova, 1978 (Hymenoptera: Eurytomıdae) As Larval Parasıtoid of Weevils and Jewel Beetles (Coleoptera: Curculionidae, Buprestidae) in Turkey and Turkmenistan. Ukrainian Entomological Journal, 1 (16): 16–20.
Kodan M., Güler Y., 2018. Melittobia acasta (Hymenoptera: Eulophidae)'nin Laboratuvar Koşulları Altında Üç Farklı Konukçu Türündeki Biyolojisi . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 2 (3), 79-87..
Kodan M., Gürkan M.O., 2016. Orta Anadolu Bölgesi’nde parazitoit Trissolcus (Hym.: Scelionidae) türlerinin popülasyon değişimi ve konukçusu süne [Eurygaster spp. (Hem: Scutelleridae)] ile ilişkileri. . Bitki Koruma Bülteni , 56(1): 29-47.
Ercan F., Kodan M., Öztemiz S., RUGMAN-JONES P., 2015. Identifying the Trichogramma Spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Parasitizing Archips rosana (L.) (Lepidoptera: Tortricidae), an Important Pest of Fruit Trees in Turkey. Journal of Biotechnology Research, Vol. 1, No. 2, pp:8-11.
Kodan M., Özdem A., 2014. Zararlılarla Biyolojik Mücadele ve Biyoteknik Yöntemler . TZOB Dergisi Çiftçi ve Köy Dünyası, Nisan 2014 s:57-59..
Özdem A., Zeki C., Yıldırım A., Atlamaz A., Kalınbacak K., Atasay A., Kodan M., Bozkurt V., Baliç N., Kan M., Yiğit S., Cünger E., 2011. Orta Anadolu Bölgesi Kiraz Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı otların Mücadelesinin Yönetimi. Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM, s: 223-230.
Güler Y., Kodan M., 2010. A New Record of Ectoparasitoid Melittobia acasta (Walker, 1839) (Hymenoptera: Eulophidae) from Turkey. Mellifera, 10(19): 34-36.
Kodan M., Babaroğlu E N., Karaoğlu S., Melan K., 2009. Farklı Sürelerde Dondurulan Pentatomidae Yumurtalarında Trissolcus semistriatus Nees (Hym.: Scelionidae)’un Gelişimi . Bitki Koruma Bülteni , 49(4): 153-168.
Koçak E., Babaroğlu E N., Kodan M., 2008. Bazı İnsektisitlerin Kımıl (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) Yumurta Parazitoiti Trissolcus rufiventris Mayr (Hymenoptera: Scelionidae)’e Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2)52-59.
Kedici R., Melan K., Kodan M., 1998. Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata Say)’nin Doğal Düşmanlarının Tespiti ve Chrysoperla Sp.’nin Zararlının Biyolojik Mücadelesinde Kullanılma İmkanlarının Araştırılması . Bitki Koruma Bülteni, 38. (1-2) : 13- 22.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kodan M., 2018. Doğa Dostları ve Sürdürülebilir Tarım. III. TÜRKIYE ORMAN ENTOMOLOJISI VE PATOLOJISI SEMPOZYUMU 10 - 12 Mayıs 2018, Artvin, s.77.
Özkan, C., Atay İ., Tatlı Ş., Mert M. A., Kodan M., Karacaoğlu M., Kaya İ., Kayhan M., Aksu K., Kılıç A., Karabat S., Savaş N., Albaz E., Aşık M., Boz S., Aslan M. A., Altun A., Cinbaz T., Ok Y., 2018. Bağda Akıllı Böcek Akıllı Çiftçi. 1. Proje Pazarı 26-27 Nisan 2018 Çanakkale, .
Kodan M., Maraş M., Saçtı Z., Kekillioğlu A, 2018. Yumurta Parazitoiti Trichogramma (Hym.: Trichogrammatidae) Türlerine Besinlerin Etkisi. ISTEC International Science and Technology Conference, s.155.
Bozkurt V., Kodan M., 2017. Bitkisel Üretimde Zararlılarlamücadelede Biyolojik Ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Desteklenmesi. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası katılımlı) 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey , 393-394 s.
Kodan M., Bozkurt V., 2017. Elma Bahçelerinde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Parazitoit ve Predatörlere Etkisi. 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası katılımlı) 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey , 383-384 s.
Kodan M., Kuzu A., 2017. Depolanmış Graphosoma lineatum (Hem.: Pentatomidae) Yumurtalarında Trissolcus semistriatus (Hym.: Scelionidae)’un Üretimi. . 4. Ulusal Tarım Kongresi 19-22 Ekim 2017, Afyon, Türkiye , 27 s..
Kodan M., Bozkurt V., Özdem A., Öntepeli F., 2017. Kiraz Bahçelerinde Yaprakbüken [Archips spp. (Lepidoptera: Tortricidae)] Mücadelesinde Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens (Hym.:Trichogrammatidae)’in Salımı.. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası katılımlı) 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey , 107-108 s .
Kodan M., Güler Y., Bozkurt V., 2016. Park ve Bahçelerde Biyolojik Mücadelenin Kullanım Durumuna Bir Bakış. VI. Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı , 19-22 Nisan Antalya, s. 95..
Kodan M., 2016. Parazitoitlerin Sürdürülebilirliğinde Süs Bitkilerinin Rolü. . VI. Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Özet kitabı 19-22 Nisan Antalya, s. 53.
Güler Y., Bozkurt V., Kodan M., 2016. Süs Bitkilerinde Arı Dostu Habitatlar Oluşturmak. VI. Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı , 19-22 Nisan Antalya, s. 97..
Bozkurt V., Kodan M., Güler Y., , 2016. Soğanlı ve Yumrulu Süs Bitkilerinde Görülen Toprakaltı Zararlıları ve Mücadele Olanakları. VI. Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 19-22 Nisan 2016 Antalya, s. 96.
Kodan M., 2016. Temiz Ürün ve Sağlıklı Yaşam İçin Biyolojik Mücadele. TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ 05-07 Ekim 2016, EDİRNE, s.342.
Fursov V., Kodan M., 2016. Morphological Variations İn The Structure Of Male Genitlia Of Some Spe,cies Of The Genus Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae). International Scientific an Practical Meeting “Problems of Modern Entomology” Uzhgorod 15-17 September 2016 Ukrainska Entomofannistyka , 7(3)p. 95-96.
Kodan M., Babaroğlu E N., Barış A., 2015. Domates Güvesi (Tuta absoluta Lep.: Gelechiidae)’nin Biyolojik Mücadelesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25 -29 Ağustos 2015 ÇANAKKALE-Sözlü Sunu.
Kodan M., 2015. Orta Anadolu Bölgesinde Domates Güvesi [Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)]’nin Faydalı Böcekleri . VII. Bahçe Bitkileri Kongresi. 29-30 Ağustos Çanakkale, .
Özdemir I., Kodan M., Öntepeli F., 2015. Ankara İli Domates, Biber ve Hıyar Ekiliş Alanlarında Yaprakbiti [(Hemiptera: Aphididae)] Türleri İle Virüs Vektörü Olma Potansiyelleri. Türkiye. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale –Türkiye.
Kodan M., Güler Y., 2014. Farklı Konukçularda Melittobia acasta (Hym.: Eulophidae)'nın Biyolojisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, .
Güler Y., Kodan M., 2014. Melittobia acasta (Hym.:Eulophidae)'nın Konukçu Tercihi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, .
Kodan M., 2014. Eurygaster maura L. (Het.:Scutelleridae) Yumurtalarında Trissolcus semistriatus Nees (Hym.:Scelionidae) ve Trissolcus grandis Thomson (Hym.: Scelionidae)’in Biyolojik Özellikleri . 22. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran Eskişehir , s. 231.
Kodan M., Babaroğlu E N., Gökdoğan A., Koçak E., 2013. Yumurta Parazitoidi Trissolcus semistriatus Nees (Hym.: Scelionidae)’un Üretimi ve Salım Çalışmaları . 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi 2-4.04. ANTALYA, s. 217-231.
Kodan M., 2013. Süne Yumurta Parazitoiti Trissolcus spp. (Hym.: Scelionidae) ve Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanakları. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi 2-4.04. ANTALYA , s.194-215.
Öntepeli F., Kodan M., 2013. Patates Güvesi [Phthorimaea Operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’ne Karşı Biyolojik Mücadele Uygulamalarının Etkinliği. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu 4-7 Kasım Ankara, s. 57.
Kodan M., Öntepeli F., Bozkurt V., 2013. Patates Alanlarında Uygulanacak Biyolojik Mücadele Stratejileri. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu 4-7 Kasım Ankara , s.57..
Tarla G., Tarla Ş., İslamoğlu M., Kodan M., 2012. Parasitism of wheat stink bug, Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) with Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) . 31st International Symposium of The European Society of Nematologists Adana, TURKEY September , s. 23-27.
Kodan M., Gürkan M.O., 2010. Biology of egg parasitoids Trissolcus semistriatus Nees and Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae) on Graphosoma lineatum L. (Hemiptera: Pentatomidae) in laboratory conditions. . Seventh International Congress of Hymenopterists 20-26 June Köszeg HUNGARY. , s. 37-38.
Özdem A., Zeki C., Kodan M., 2010. Determination of Harmful and Beneficial Insects on Organic Cherry Orchards in Konya Province in Turkey. The First International Conference on Organic Agriculture- Limitations and Future, 11-14 October, Cario, Egypt.
Kodan M., Babaroğlu E N., Karaoğlu S., Melan K., 2009. Laboratuvarda Üretilen ve Farklı Sürelerde Dondurulan Pentatomidae Yumurtalarında Trissolcus semistriatus Nees (Hym.: Scelionidae)’un Gelişimi . Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi 15-18 Temmuz Van, s.322..
Kodan M., Koçak E., Candan S., Yıldırım A., 2007. Orta Anadolu Bölgesinde Yabancı otlarda Bulunan Pentatomidae Türleri ve Yumurta Parazitoitleri . VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10-13 Eylül Malatya, s. 207..
Kodan M., Gürkan M.O., Bayram Ş., 2007. Ankara ve Konya İllerinde Saptanan Trissolcus Türleri, Yoğunlukları ve Yayılışları . Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 27-29 Ağustos, Isparta , s. 17..
Özdem A., Zeki C., Kodan M., Zeki H., 2007. Çankırı İli Kiraz Bahçelerinde Faydalı ve Zararlı Türlerin Tespiti. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007 Isparta. S;208.
Kodan M., Gürkan M.O., 2007. Mass Production and Storage of Trissolcus grandis (Thomson) (Hymenoptera: Scelionidae). Sunn Pest Management: A Decade of Progress 1994-2004. 2nd International Conference on Sunn Pest July 19-22, 2004 Aleppo, Syria, P. 295-301..
Tunalı B., Lomer C., Kodan M., Büyük O., Erdurmuş D., 2004. Süne (Eurygaster maura L.)’ye Karşı Beauveria bassiana (Balsamol, Vuillemin)’nın in Vitrodaki Etkileri Üzerinde Araştırmalar . I. Bitki Koruma Kongresi 8-10 Eylül Samsun , s. 31..
, , Kodan M., Büyük O., ERDURMUŞ.D, 2004. Süne (Eurygaster maura L.)’ya karşı Beauveria bassiana (Balsamol, Vuillemin)’nın in-vitro’daki etkileri üzerindeki araştırmalar. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,8-10 Eylül 2004, Samsun, .
Kodan M., Gürkan M.O., 2000. Dondurulmuş Dolycoris baccarum L. (Heteroptera: Pentatomidae) Yumurtalarında Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae)’ in Gelişmesi . Türkiye 4. Entomoloji Kongresi , s. 305-315.
Melan K., Kedici R., Kılıç M., Kodan M., Kahveci Y., Halıcı S., Ünal G., 1999. Samsun İlinde Mısır Ekim Alanlarında Zarar Yapan Mısırkurdu ( Ostrinia Nubilalis Hnb. Lep.: Pyralidae ) ile Biyolojik Mücadelede Yumurta Parazitoidi Trichogramma Evanescens Westwood ( Hym.: Trichogrammatidae )’in Kullanılması Üzerinde Araştırmalar. Türkiye IV. Biy.Müc. Kong. , s. 31-44.
Diğer Yayınlar
Yılmaz A., Güler Y., Kodan M., 2018. Pestisitlerin İnsan Sağlığına ve Çevreye Olan Etkileri (Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele, Ed: Nevzat BİRİŞİK). , .
Kaymak, S., Özdem A., Karahan A., Özercan B., Aksu P., Aydar A., Kodan M., Yılmaz A., Başaran M S., Asav Ü., Erdoğan P., Güler Y., 2015. Ülkemizde Zirai Mücadele Girdilerinin Değerlendirilmesi. Kitap, .
Başaran M S., Özkan M., Gözüaçık C., Duman M., Mutlu Ç., ölmez F., Aksoy E., Kepenekçi İ., Akbaş B., Babaroğlu E N., Velioğlu S., Yıldırım A F., Kodan M., Güllü M., Kaya E., Karaca V., Yılmaz E., Akın K., Arslan Z.F., Tülek A., Yılmaz A., Aydar A., Erdoğan C., 2011. Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Teknik talimat, TAGEM yayını 142 sayfa.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Elma, Bağ ve Ceviz Alanlarında Ana Zararlılara Karşı Yerli Biyolojik Mücadele Etmenleri Trichogramma evanescens ve Bracon hebetor’un Ekonomik Kitle Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Entegre Mücadele Kapsamında Kullanılması. TriMal 15.10.2022 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
İç Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 50.000 TL. 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara ve Konya İlleri Meyve Bahçelerinde Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera: Tephritidae)]’nin Sürveyi, Popülasyon Takibi ile Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 45.000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Domates Güvesi ile Mücadelede Biyolojik Mücadele Çalışmalarının Sürdürülebilirliği Yayım Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 34.000 28.12.2017 Lider TAGEM
Ankara İlinde Bazı Sebze Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türlerinin Predatör ve Parazitoidlerin Tespiti ile Etkili Doğal Düşman Türünün Konukçu Üzerindeki Biyolojisinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 36.000 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Çankırı ili Kiraz Bahçelerinde Zarar Yapan Archips (Lep.: Tortricidae) Türleri ile Mücadelede Yumurta Parazitoidi Trichogramma türünün (Hym.: Trichogrammatidae) Kullanım Olanaklarının Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 41.700 31.12.2015 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)’nın Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 19.000 31.12.2013 Lider TAGEM
Bartın ve Kastamonu İlleri Sternorrhyncha (Hemiptera) biyoçeşitliliği, doğal düşmanları ve bölge ekolojisinin türlerin yayılışına etkisinin modellenmesi üzerine araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25.000 30.12.2012 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Süne Yumurta Parazitoidlerinin (Hymenoptera: Scelionidae: Telenominae) Taksonomisinde Moleküler ve Biyolojik Yöntemlerin Kullanımı . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25.000 30.10.2011 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Kitle Üretimine Yönelik Olarak Farklı Besinlerde Yetiştirilen Graphosoma lineatum L.’dan Elde Edilen Yumurtaların Trissolcus semistriatus Nees’un Biyolojik Parametrelerine Etkileri . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 35.000 30.10.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Kımıl (Aelia Rostrata)’ın Kışlamış Ergin ve Nimf Mücadelesi Dönemlerinde Kullanılan Bazı İnsektisitlerin Yumurta Parazitoidi Trissolcus spp.’ne Etkilerinin Belirlenmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 40.000 30.10.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Örtüaltında Yetiştirilen Sebzelerde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 40.000 30.11.2008 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Yumurta Parazitoidi Trissolcus türlerinin (Hymenoptera: Scelionidae) Üretimi ve Salım Çalışmaları . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 72.450 30.11.2008 Koordinatör TAGEM
Yumurta Parazitoidi Trissolcus türlerinin (Hymenoptera: Scelionidae) Orta Anadolu Bölgesinde Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 60.000 1.10.2007 Koordinatör TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Yumurta Parazitoidi Trissolcus semistriatus (Hym.:Scelionidae)’un Kitle Üretimine Uygun Pentatomidae Türlerinin Belirlenmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25.000 1.11.2006 Lider TAGEM
Ankara Koşullarında Organik Tarım Sisteminin Toprağın Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 10.000 30.9.2006 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Organik Kiraz Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı otların Mücadelesinin Yönetimi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 65.000 1.7.2006 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Yabani Buğdaygillerde Mevcut Endofitik Fungusların Tanılanması, Hızlı Izolasyon Tekniklerinin ve Doku Kültürü Yolu Ile Buğday Bitkilerine Aktarılma Olanaklarının Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25.000 6.10.1999 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Yumurta Parazitoidi Trissolcus grandis (Thomson) (Hym.: Scelionidae)’in Kitle Üretim ve Depolanma Olanakları Üzerine Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25.000 31.12.1997 Koordinatör TAGEM
Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)’nin Biyolojik Mücadele Imkanlarının Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 20.000 31.12.1996 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Mısır Ekim Alanlarında Zarar Yapan Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.)’nun Doğal Düşmanlarının Saptanması ve Bunlardan Biyolojik Mücadelede Yararlanma Imkanlarının Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 20.000 31.12.1996 Yardımcı Araştırmacı TAGEM