Dr. Ünal ASAV
Uzmanlık Alanları: yabancı otlarla mücadele teknikleri
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1201
Faks: 03123151531
E-posta: unal.asav@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahelle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Doktora Bitki Koruma 30.12.2011
Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Master Bitki Koruma 9.9.2005
Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 17.7.2002

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 69

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye Tokat Bitki Koruma Araştırma Görevlisi 2002-2006
Zirai Karantina Müdürlüğü Türkiye Trabzon İnspektör 2006-2011
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Yabancı ot (Herboloji) Bölümü Mühendis 2011- Devam ediyor

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Serim A T., Asav Ü., Türkseven S.G., Dursun E., 2018. Banded Herbicide Application in Conventional Sunflower Production System. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 42:354-363.
Asav Ü., Kadıoglu I., Yanar Y., 2016. Determination of Biological Control Potential of the Fungus, Alternaria alternate (Fr.) Keisll. (Pleosporales: Pleosporaceae) against the Weed, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (Dennstaedtiales: Dennstaedtiaceae). Egyptian Society for Biological Control of Pests, 26(4).
Asav Ü., Kadıoğlu İ., Yanar Y., 2013. First Report of Alternaria alternata Causing Leaf Blight of Pteridium Aquilinum in Turkey. Journal of Plant Pathology , 95 (4, Supplement), S4.69-S4.77 .
Kadıoğlu İ., Yanar Y., Asav Ü., 2005. Allelopathic effects of weeds extracts against seed germination of some plants. Journal of Environmental Biology. Journal of Environmental Biology, 26:169-73.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Serim A T., Koca E., N.P. GUZEL, Asav Ü., 2017. Vejetatif Filtre Şeritlerinde Kullanılabilecek Bazı Dar Yapraklı Bitkilerin Rimsulfuron ve Nicosulfuron’a Toleransları. Türkiye Herboloji Dergisi, 20(1).
Başaran M S., Serim A T., Asav Ü., 2017. Ankara ayçiçeği ekim alanlarında sorun olan domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.)‘nın meydana getirdiği ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ , 57 (3), 251-262.
Asav Ü., Serim A T., 2017. Vejetatif Filtre Şeritleri: Herbisitlerin Yüzey Sürüklenmesi Yoluyla Taşınmasının Engellenmesinde Çevreci Bir Yaklaşım. Selçuk Journal of Agriculture and Food Science, Accepted.
Asav Ü., Kadıoğlu İ., Yanar Y., 2016. Veratrum album L. (Adi çöpleme) Üzerinde Bulunan Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons’un Biyolojik Mücadele Potansiyelinin Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 399 - 406, 56(4).
Serim A T., Asav Ü., Türkseven S., 2015. Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti. Turkish Journal of Weed Science, 18(1): 19-23.
Asav Ü., Kadıoğlu İ., Yanar Y., 2015. Trabzon İli Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri Üzerinde Bulunan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 32(1).
Asav Ü., Kadıoğlu İ., Yanar Y., 2014. Trabzon İli ve İlçelerindeki Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri ile Bunların Dağılımları ve Yoğunluklarının Belirlenmesi . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 31 (1), 32-39 .
Asav Ü., Kadıoğlu İ., 2014. Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye İthal Edilmek Üzere Trabzon Limanı’na Gelen Buğdaylardaki Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), 4(4): 29-36.
Asav Ü., Kadıoğlu İ., Yanar Y., 2010. Türkiye'de Veratrum album'da Stemphylium Yaprak Yanıklığına Neden Olan Stemphylium vesicarium . Türkiye Herboloji Dergisi, 13(1-2).
Asav Ü., Kadıoğlu İ., 2010. Toprak solarizasyonu ile tavuk gübresi kombinasyonunun bazı yabancı ot tohumlarının çimlenmelerine etkileri. Türkiye Herboloji Dergisi , Cilt 12, Sayı 2,Syf:11-22.
Asav Ü., Kadıoğlu İ., 2009. Solarizasyon ve solarizasyonun tavuk gübresi ile kombinasyonunun bazı yabancı otlar ile buğdayın verim ve verim unsurlarına etkisi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(2), 19-25.
Kadıoğlu İ., Asav Ü., 2007. Akdeniz ve orta Karadeniz geçit şartlarında solarizasyonun bazı yabancı ot tohumlarının çimlenmelerine etkisi. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 10, Sayı 2,Syf:1-8..
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şengür, İ., Alkan M., Asav Ü., Polatoğlu, K., 2018. Essential-oil composition of Zygophyllum fabago aerial parts from Turkey.. 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO2018). 13th-16th September 2018, Nis-Serbia, Abstract Book; P:129, .
Kazemzadeh, S., Alkan M., Evlice E., Asav Ü., Servi, H., Yücel Yücel, Y., Polatoğlu, K., 2018. The essential-oil composition of Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. from Trabzon-Turkey. 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO2018). 13th-16th September 2018, Nis-Serbia, Abstract Book; P:164 , .
Tacer, M.E., Servi, H., Yücel Yücel, Y., Alkan M., Evlice E., Asav Ü., Polatoğlu, K., 2018. Composition and AChE-inhibitory properties of Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides (L.) Hudson essential oil. 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO2018). 13th-16th September 2018, Nis-Serbia, Abstract Book; P:165, .
Serim A T., Asav Ü., Türktemel İ., , 2018. Konvansiyonel ayçiçeği üretim sisteminde total herbisit glufosinate amonyum ile yabancı ot kontrolü. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, .
Güzel NP, Elibüyük E A., Asav Ü., Serim A T., 2018. Ayçiçeği, arpa ve turp ekstraktlarının bazı yabancıotların çimlenme ve fide gelişimine etkileri. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi , .
TÜRKTEMEL İ, Serim A T., Asav Ü., , 2018. Aspirde yabancı ot kontrolünde nicosulfuron ve chlorsulfuron’un etkinliğinin belirlenmesi. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, Dalaman/Muğla, .
Serim A T., Asav Ü., TÜRKSEVEN, S., 2017. Response of three-lobe morning glory (Ipomoea triloba L.) to some soil residual herbicides. 5th International Symposium on Weeds and Invasive Plants, .
Asav Ü., Serim A T., 2017. Determination of Weed Species in Sunflower (Helianthus annuus L.) Fields in Ankara, Turkey. 5th International Symposium on Weeds and Invasive Plants, .
Serim A T., Asav Ü., TÜRKSEVEN, S., 2017. Rimsulfuronun Ani Yağışların Etkisiyle Süzünmesi ve Degradasyonu. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, .
Asav Ü., DURSUN, E., KOÇTÜRK, B.Ö., Serim A T., 2016. Weed Control in Maize Fields Using Banded Herbicide Application. VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", .
Atay T., Asav Ü., Önen H., Kara K., 2015. İstilacı Bitkilerin Böceklerle Kontrolü: Başarılı Bir Örnek Persıcarıa Perfolıata (L.) (Polgonaceae). İstilacı Bitkiler Çalıştayı, .
Asav Ü., Kadıoğlu İ., Yanar Y., 2013. Determination of Important Weed Species, Their Distributions and Densities in Grasslands of Trabzon Province, Turkey. 16th European Weed Research Society (EWRS) Symposium, .
Asav Ü., Yılar M., Kadıoğlu İ., 2013. Tokat İli Artova İlçesi Patates Ekim Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri ile Bunların Dağılımları ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu Bildiri Özetleri, .
Yanar Y., Kadıoğlu İ., Asav Ü., Onaran A., 2004. Sera Koşullarında Sclerotinia sclerotiorum'un Sebep Olduğu Beyaz Çürüklük Hastalığının Kontrolünde Solarizasyonun Kullanılması. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, .
Diğer Yayınlar
Serim A T., Asav Ü., Koca E., 2017. Weed Control with Total Herbicides in Conventional Crop Production System. International Workshop Plant Health: Challenges and Solutions, ISBN: 978-2-88945-218-7; pp 57.
Atay T., Asav Ü., Önen H., Kara K., 2015. İstilacı Yabancı Otlarla Biyolojik Mücadele. Türkiye İstilacı Bitkiler Katalogu Syf:81-118., .
Asav Ü., Akbaş B., 2015. Ülkemizde İstilacı Türlere Genel Bir Bakış. Türkiye İstilacı Bitkiler Katalogu. Syf: 125-130. , .
Asav Ü., Serim A T., 2015. Lonicera japonica Thunb. . Türkiye İstilacı Bitkiler Katalogu. Syf: 348-356, .
Asav Ü., Serim A T., 2015. Eleusine indica (L.) Gaertn. . Türkiye İstilacı Bitkiler Katalogu. Syf: 316-320, .
Kaymak, S., Özdem A., Karahan A., Özercan B., Aksu P., Aydar A., Kodan M., Yılmaz A., Başaran M S., Asav Ü., Erdoğan P., Güler Y., 2015. Ülkemizde Zirai Mücadele Girdilerinin Değerlendirilmesi. Kitap, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Aspirde Yabancı Ot Yönetimi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 62.500TL 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Trakya Bölgesi Ayçiçeği Tarlalarında Sorun Olan Sirken (Chenopodium album L.)’in Imazamox’a Dayanıklılık Düzeyinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Haritasının Oluşturulması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Trakya Bölgesi Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Sirken (Chenopodium album L.)’in Imazamox’a Dayanıklığının Tespiti ve Haritalanması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 60,000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Isparta İli Elma Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (Conyza canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 27.000TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Ayçiçeği Ekim Alanlarındaki Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlığı ve Yoğunluğu ile Önemli Türler Üzerindeki Fungal Patojenlerin Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 32.000 TL 31.12.2018 Lider TAGEM
Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds.)'nun ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması”. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 31.00 31.12.2017 Koordinatör TAGEM
Herbisitlere Karşı Dayanıklılığın Yönetiminde Buğday Üreticilerinin Davranışlarının Belirlenmesi: Ankara İli Örneği . ZMMAE 24000 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 24000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Beypazarı İlçesi Havuç (Daucus carota L.)Ekim Alanlarında Sıra arası Mesafeye Bağlı Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 20.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bazı Bitki Ekstraktlarının Buğdayın Önemli Yabancı Otlarına Karşı Allelopatik Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 18.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Vegetatif Filtre Şeridi Uygulamasının Mısırda Kullanılan Rimsulfuron ve Nicosulfuron’un Ani Yağışlarla Taşınmasına Etkisi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 276.000 1.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Ulaşılabilir Bir Hedef: Endüstri Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otların Mücadelesinde Total Ve Selektif Herbisitlerin Beraber Kullanımı. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 86.560 TL 1.10.2015 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST