Dr. Filiz ÜNAL
Uzmanlık Alanları: Mikoloji/Hububat Hastalıkları/Moleküler Biyoloji/Karantina
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1319
Faks: 03123313112
E-posta: filiz.unal@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mh. FSM Bulvarı No: 66 Yenimahalle/Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fitopatoloji-Yüksek Lisans 12.9.1998
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fitopatoloji-Doktora 23.9.2013
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 15.6.1994

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
0 60 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Karantina Etmenleri Teşhis Yöntemleri Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 3.5.2003
qPCR reaksiyonu için Primer Tasarımı Genoks Teknoloji 22.3.2014
Mikroarray Veri Analizi Genoks Teknoloji 23.4.2014
Temel Düzey Biyoinformatik Uygulamalı Eğitim Genoks Teknoloji 22.3.2013
Funguslarda gen silme tekniği ile gen fonksiyonu analizi (6 gün) Ankara Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Dr. Fatih Ölmez- Dr. Zemran Mustafa) 12.2.2018
Theoretical and Laboratory Training Workshop on Arbuscular Mycorrhizal Fungi (18 gün) Prof Dr. Younes Rezaee Danesh (İran) / Toprak Gübre Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Ankara 11.1.2018
Karantina analizleri ve metot birlikteliği Adana Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 1.6.2004
Organik Tarım Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 14.6.2004
İngilizce Kursu (4 ay) İngiliz Kültür 1.1.2006
Omiks Teknolojilerine Giriş Genoks Teknoloji 21.3.2013
Real-Time PCR Verilerinde Referans Gen Seçimi, Normalizasyon ve İstatistiksel Testler Genoks Teknoloji 23.3.2014
MikroRNA Primer Tasarımı Genoks Teknoloji 24.4.2014

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Tarım İl Müdürlüğü Türkiye Gaziantep Bitki Koruma Şubesi Mühendis 2001-2002
Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Türkiye İzmir Fitopatoloji/Hububat Hastalıkları Mühendis 2002-2006
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Fitopatoloji/Hububat Hastalıkları Engineer 2007-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ünal F., 2020. Fungal Endophytes in Turfgrasses Areas in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 29 – No. 5, 3505-3516.
, Ünal F., , , 2019. Identification and Pathogenicity of Rhizoctonia solani AG 4 causing root rot on chickpea in Turkey.. Spanish Journal of Agricultural Research, 17:2, e1007.
Ünal F., , , , , 2019. Mycelial compatibility groups, pathogenic diversity and biological control of Sclerotium rolfsii on turfgrass. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 29:44, pp: 7.
Ünal F., , 2018. Biological Control of Rhizoctonia Root Rot of Wheat with Binucleate Rhizoctonia Fungi. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 27 – No. 12B, pages 9626-9633.
, , Ünal F., 2017. First report of Colletotrichum foriniae infection of hazelnut (Full text). Mycotaxon, Volume 132, pp. 495–502.
Ünal F., , 2012. First Report of Rhizoctonia solani AG 8 in Turkey (Short Comminication). Journal of Phytopathology, 160:52-54.
Ünal F., Turgay E B., Yıldırım A. F., 2011. First Report of Leaf Blotch on Sorghum Caused by Bipolaris spicifera in Turkey. Plant Disease, Volume 95, Number 4 Page 495.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ünal F., Tülek S., , , , , CANPOLAT S., , , , , 2020. Identification and Pathogenicity Studies of White Clovers (Trifolium repens L.) Fungi on Turfgrass Areas in Turkey. . Plant Protection Bulletin, 60 (1) : 63-69.
, Ünal F., , 2020. The use of domestic bacterial strains in biological control of Fusarum cerealis causing root and crown rot in turfgrass. . Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , kabul edildi (baskıda).
, , Ünal F., , 2019. Kırşehir ve Kırıkkale İlleri Buğday ve Arpa Ekim Alanlarında Görülen Kök ve Kök Boğazı Hastalıklarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 59 (1).
, Ünal F., , , 2019. Determination of the Efficiency of Native Bacillus and Fluorescent Pseudomonas Isolates Against Rhizoctonia solani Causing Brown Patch Disease on Turfgrass Areas. Journal of Turkish Phytopathology, Vol. 48 Cilt. 1-3.
Ünal F., , , , , 2018. Identification and Virules of Sphaeropsis Tip Blight (Sphaeropsis sapinea) on Pinus spp. in Istanbul and Bursa Parks (2018). Acta Biologica Turcica, Voluma 31, No:1, 18-21.
AŞKIN A., Ünal F., , 2018. Domateste Rhizoctonia solani ve Pythium deliense tarafından neden olunan Çökerten hastalığının biyolojik mücadelesinde farklı inokulasyon yöntemlerinin etkinlikliklerinin belirlenmesi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2018), 20-30.
, , Ünal F., 2018. Çimlerdeki Fusarium graminearum ve Sclerotinia homoeocarpa F.T. Benn.'nın Biyolojik Kontrolünün Araştırılması. Journal of Turkish Phytopathology, Vol. 47 Cilt. 3.
Ünal F., Çakır E., 2017. Molecular Identification of Sooty Molds on Wheat Fields in Central Anatolia Region and Effect of Seed Germination. Eurasian Journal of Agricultural Research, .
, Ünal F., , , 2017. First Report of Fusarium redolens Causing Root and Crown Rot of Barley (Hordeum vulgare) in Turkey. Journal of Turkish Phytopathology, Vol 46, No: 2-3, 101-105.
Ünal F., , 2017. Molecular Characterization of Rhizoctonia Species and Anastomosis Groups in Barley Production Areas in Ankara Province. Journal of Turkish Phytopathology, .
Ünal F., , , , 2017. Molecular Identification, Virulens and Genetic Diversity of Fusarium species on Wheat. Eurasian Journal of Agricultural Research, Volume 1 Issue 2 s: 13-22.
Yıldırım A F., Büyük O., Ünal F., 2016. Marmara bölgesi mısır ıslah araştırmalarında geliştirilen genotiplerin sap ve koçan çürüklüğü hastalığına (Fusarium moniliforme) karşı reaksiyonlarının belirlenmesi . Bitki Koruma Bülteni , 56 (1): 97-113.
Ünal F., Bayraktar H., Yıldırım A F., Akan K., Dolar F S., 2015. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray İlleri Buğday Ekim Alanlarındaki Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni , 55(2): 107-122 .
Ünal F., , , 2015. Bazı buğday çeşitlerinin patojen Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi . Bitki Koruma Bülteni, 55(3): 225-237.
Ünal F., F.S. Dolar, Yıldırım A. F., E. Demirci, 2014. Isolation and Identification of Binucleat Rhizoctonia spp. from Wheat Field Soils in the Central Anatolia Region, Turkey. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences , Special Issue: 2.
Ünal F., , Özben S., 2013. First Report of Rhizoctonia zeae Causing Stunting and Root Rot of Wheat in Turkey (Full text). IV International Symposium "Agrosym 2013" Jahorina, 3-6 October 2013, Bosnia and Herzegovina, 10.7251, s: 641-645.
Ünal F., Turgay E B., Yıldırım A F., 2010. Türkiye’de Sorgum Bitkisinde Bipolaris spicifera’nın Varlığının İlk Tespiti Ve Önemli Buğdaygil Bitkilerinde Patojenitesinin Belirlenmesi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 20 sayı:3 Sayfa:153-158..
Ünal F., , 1998. Antalya İli Kabak Seralarında Görülen Zucchini Sarı Mozayık Virüsü’nün Enfeksiyon Kaynaklarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar ( Full Text ). Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri , 21-25 Eylül 1998, Ankara, s:228-233.. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri Kitabı, s: 22-25 Eylül 1998.
Turgay E B., Ünal F., . Detection of Seed Borne Mycoflora of Sorghum in Turkey. The Journal of Turkish Phytopathology, .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ünal F., Çakır E., 2019. Streptomyces Bacteria and Their Use in Biocontrol of Cereal Diseases. II. Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Kitapcığı, 21-24 Kasım 2019, Ankara, s17.
Ünal F., , , Tülek S., , , , , 2019. First Report of Brown Patch Disease Caused by Rhizoctonia solani AG 1 on Turfgrasses in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress Prooceding Book, 10-13 April 2019, Adana Turkey. , P: 44.
Ünal F., 2019. Türkiye Çim Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri. Türkiyede’ki Çim Alanları ve Yönetim Çalıştayı Kitapçığı (978-605-7599-14-8). 14 Mayıs 2018-Ankara, , sayfa: 34-46..
Ünal F., Büyük O., Ertek T S., 2019. First Report of Rice Sheath Blight Disease Caused by Rhizoctonia solani AG-1 IA in Turkey.. II. Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Kitapcığı, 21-24 Kasım 2019, Ankara, s16.
Çakır E., Ünal F., 2019. Orta Anadolu Bölgesinde Son Yıllarda Patates Depolarında Sorun Olan Fungal Hastalıklar. II. Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Kitapcığı, 21-24 Kasım 2019, Ankara, s96., .
Çakır E., Maden S, Ünal F., 2018. Türkiye’de Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum) Patotip Çalışmaları. International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies. Proceeding book, 193s. 2-5 Nisan 2018, Çeşme-İzmir/Turkey., .
Çakır E., Ünal F., 2018. Bitki Hastalıklarının Mücadelesinde Arbüsküler Mikorhizal Fungusların Uygulamasında Karşılaşılan Zorluklar . International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies. Proceeding book, 194s. 2-5 Nisan 2018, Çeşme-İzmir/Turkey., .
AŞKIN A., Ünal F., 2018. Fosforu İndirgeme Özelliğine Sahip Pseudomonas Putida 19fp ve Pseudomonas sp. 31fp’ nin Domates Kök Çürüklüğü (Sclerotinia minör) Hastalığı ve Verime Etkisi. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). , s:132.
AŞKIN A., Ünal F., , 2018. Çimde Kahverengi Benek (Brown Patch) Hastalığına Neden Olan Rhizoctonia solani’ ye Karşı Yerli Bacillus ve Floresan Pseudomonas İzolatlarının Etkinliğinin Saptanması. Proceeding book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey)., S:31 .
Ünal F., AŞKIN A., , , , 2018. First Detection and Investigation of Biological Control Possibilities of Southern Blight Caused by Athelia rolfsii, on Turfgrass Areas. XXX. International Horticultural Congress.12 - 16 August 2018 Istanbul – Turkey , .
Ünal F., AŞKIN A., , , 2018. Occurence and Investigation of Biological Control Possibilities of Dollar Spot Disease Caused by Sclerotinia homoeocarpa, on Turfgrass Areas. Proceeding book of XXX. International Horticultural Congress.12 - 16 August 2018 Istanbul – Turkey , .
Ünal F., , 2018. Biological Control of Rhizoctonia Root Rot of Wheat with Binucleate Rhizoctonia Fungi . Proceeding book of XXX. International Horticultural Congress.12 - 16 August 2018 Istanbul – Turkey, .
Ünal F., AŞKIN A., , , 2018. Detection and Control of Yellow Patch Disease Caused by Rhizoctonia cerealis AG D on Cool-Season Turfgrasses. International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey , .
Ünal F., AŞKIN A., 2018. First Report of Limonomyces roseipellis Causing Pink Patch on Turfgrass Areas in Turkey. International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey , .
Ünal F., , , , , , , , 2018. Pythium Blight Injury on Turfgrass Areas in Turkey. International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey , .
Ünal F., , , Büyük O., , , 2018. Alternaria Species Isolated from Turfgrass Areas in Turkey. International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey, .
Ünal F., AŞKIN A., Çakır E., 2018. Potential Biologic Control Agents Isolated from Turfgrass Areas in Turkey. . Proceeding book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). , s:143.
Ünal F., AŞKIN A., Çakır E., , 2018. Çim Alanlarında Waitea circinata var. circinata’nın Sebep Olduğu Kahverengi Halkalı Yama Hastalığı ve Mücadele Olanakları. Proceeding book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). s:144, s:144.
AŞKIN A., Ünal F., , 2018. Use of domestic bacillus and Fluorescent pseudomonas isolates in biological control against Fusarum cerealis (= Fusarium crookwellense) causing root and root rot of turfgrass.. International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey , .
, , Ünal F., Özben S., 2018. Effect of Some Plant Essential Oils on Botrytis cinerea after Grape Harvest. International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey, s: 657.
, , Ünal F., , 2018. Evaluation of Some Apple Varities for Apple Scap Resistance in Tekirdağ . International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey., s: 658.
AŞKIN A., Ünal F., 2018. Use of mycorrhizal fungi in Turkey. International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey., s: 645.
Ünal F., , , 2018. Detection and Control of Leaf and Sheath Blight Disease Caused by Waitea circinata var. zeae on Turfgrasses in Turkey. 2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering 07-10 September. 2018, Kyiv, Ukraine, s: 183.
Ünal F., , 2018. Genetic Diversity and Anastomosis Groups of Rhizoctonia spp. from Wheat in Turkey. 2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering 07-10 September. 2018, Kyiv, Ukraine, s: 185.
, , , , Ünal F., 2018. Trichoderma sp. Effects on Seedling Disease Induced in Strawberry by Rhizoctonia solani and Salt Stress. 1st International Congres on Plant Biology, s: 318.
Ünal F., Tülek S., , , , , , CANPOLAT S., , , 2017. Molecular Identification and Virulens of Fungi on White Clover on Turfgrass Areas in Turkey . 2. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi, .
Çakır E., Ünal F., 2017. Rhizoctonia Anastomosis Groups Damaging on Potato and Control of the Disease. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 756s, 15-17 Mayıs Cappadocia, .
Ünal F., Çakır E., 2017. Molecular Identification of Sooty Molds on Wheat Fields in Central Anatolia Region and Effect of Seed Germination. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 524s, 15-17 Mayıs Cappadocia, .
AŞKIN A., Ünal F., , 2017. Domates Fideliklerinde Çökertene Sebep Olan Rhizoctonia solani+Pythium deliense’ nin Biyolojik Mücadelesinde Patojen Olmayan Pseudomonasların Kullanımı . XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, s: 432.
Ünal F., , , , 2017. Molecular Identification, Virulens and Genetic Diversity of Fusarium species on Wheat Fields in Central Anatolia, Turkey. 2. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi, .
Ünal F., , , Tülek S., , , , , , 2017. Red Thread (Laetisaria fuciformis) Disease and Damage in Stadiums and Golf Courses in Turkey. 2. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi, .
Ünal F., , 2017. Isolation and Molecular Identificatioan of Hypovirulent Binucleat Rhizoctonia spp. on Turfgrass Areas in Turkey. International Green Biotechnology Congress, 11-13 September 2017, İstanbul, Turkey, 114s. , .
Ünal F., , Tülek S., , , , , 2017. Detection and Virulens of Blumeria graminis (Powdery Mildew) on Turfgrass Areas in Turkey. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017 12-15 September 2017, EDIRNE-TURKEY., p: 711.
Ünal F., , , Tülek S., , , , 2017. Occurance, Damage and Molecular Identification of Slime Mold (Physarum cinereum) Fungi in Turfgrass Areas in Turkey. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017 12-15 September 2017 EDIRNE-TURKEY, p:712.
Ünal F., , , , 2017. Identification and Virules of Sphaeropsis Tip Blight (Sphaeropsis sapinea) on Pinus spp. in Istanbul and Bursa Parks . XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017 12-15 September 2017, EDIRNE-TURKEY., p: 713.
AŞKIN A., , Ünal F., , 2017. Patojen Olmayan Pseudomonasların Tarla Domates Yetiştiriciliğinde Problem Olan Kök Çürüklüğü (Sclerotinia minör) ve Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani) Hastalıklarının Biyolojik Mücadelesinde Kullanımı. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, s: 419.
Ünal F., , Tülek S., Yıldırım A. F., , , , , Koca E., , 2016. Türkiye Çim Alanlarında Zarar Oluşturan Fusarium Türleri ve Virülenslikleri. VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA, .
Ünal F., Yıldırım A F., Tülek S., , , , , , 2016. Türkiye Çim Alanlarındaki Rhizoctonia solani'nin Tür ve Anastomosis Gruplarının ve Virülensliklerinin Belirlenmesi. VI. süs bitkileri kongresi, Kongre kitapcığı sayfa 108.
Ünal F., Tülek S., Yıldırım A. F., CANPOLAT S., , , , , 2016. Türkiye Çim Alanlarında Sorun Oluşturan Şapkalı Mantar Türleri . VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA, .
Ünal F., Bayraktar H., Yıldırım A F., Akan K., Dolar F S., 2014. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray İlleri Buğday Ekim Alanlarındaki Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarının Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Kongre özet kitabı Sayfa 2005.
Ünal F., , , , 2014. Isolation and identification of binucleat Rhizoctonia spp. from wheat field soils in The Central Anatolia Region, Turkey. International Agribalkan Congress, 8-11 September 2014, s: 770.
Ünal F., , Özben S., 2013. First Report of Rhizoctonia zeae Causing Stunting and Root Rot of Wheat in Turkey. IV International Symposium "Agrosym 2013" Jahorina, 3-6 October 2013, Bosnia and Herzegovina, 10.7251.
Ünal F., , 2011. Ankara ve Eskişehir İlleri Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarının Tespiti ve Patojenitelerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, sayfa:352.
Ünal F., , 1998. Antalya İli Kabak Seralarında Görülen Zucchini Sarı Mozayık Virüsü’nün Enfeksiyon Kaynaklarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (Sözlü ve Full Text Yayın). Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri , s:228-233.
Ünal F., Tülek S., , Büyük O., Çelik E., . Nigrospora Blight in Turfgrass Areas in Turkey . 1st International Molecular Plant Protection Congress Prooceding Book, 10-13 April 2019, Adana Turkey. , p:93.
Diğer Yayınlar
Ünal F., 2019. Türkiye Çim Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri. ISBN almış Kitap, 143 sayfa.
, Ünal F., Araz A., , Büyük O., 2016. Serin İklim Tahıllarında kök ve kökboğazı hastalıklarının dünü,bugünü ve mücadelesi. kitap, 104 sayfa.
Ünal F., Babaroğlu E N., 2015. Hububat Hastalık ve Zararlıları. Tarım ve Mühendislik Dergisi, -.
, , Ünal F., Büyük O., Evlice E., 2012. Çeltik Tarımı (bölüm yazarı ve editör)- Revizyon. Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi, 79 sayfa.
Sürek H., Kaçmaz N., Ünal F., Büyük O., Kepenekci İ., Evlice E., Karataş S., 2010. Çeltik Tarımı (Bölüm yazarı ve editör) . Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi, 58.
Ünal F., 2004. Önemli Hububat Fungal Hastalıkları. Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK) 2004 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 117, 53-70.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Orta Anadolu Bölgesi Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları Materyalinin Bazı Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 31.12.2022 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına neden olan Fusarium moniliforme ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi (2. Dilim). Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü 5.12.2022 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Topraklarda Doğal Olarak Bulunan Mikorizaların İzolasyonu ve Monokültür Üretimi. Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bazı Arpa Çeşit ve İleri Kademe Hatlarının Arpa Yaprak Leke Hastalığı [Rhynchosporium commune [(Zaffarano, Mc Donalts & Linde)] Etmeninin Patotiplerine Karşı Reaksiyonlarının Tarla Koşullarında Belirlenmesi. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 29.10.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Mandelik asit esterlerinin sentezlenmesi, insektisidal ve fungisidal aktivitelerinin belirlenmesi. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 25.9.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Türkiye’deki Çim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması(TÜBİTAK 1001). Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 360.000 1.10.2017 Lider TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına neden olan Fusarium moniliforme ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi (1. Dilim). Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 12.6.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin Anastomosis Gruplarının Klasik-Moleküler Karekterizasyonu ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonları ile Potansiyel Biyokontrol İzolatlarının Belirlenmesi (TÜBİTAK 1001). Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 243.000 1.10.2015 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin, Anastomosis Gruplarının ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi (DOKTORA). Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 45.000 12.9.2013 Lider TAGEM
Antalya İli Kabak Seralarında Görülen Zucchini Sarı Mozayık Virüsünün Enfeksiyon Kaynaklarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (YÜKSEK LİSANS). Ankara Üniversitesi - 12.6.1998 Lider Üniversite BAP