Dr. E. Burcu TURGAY
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji, Mikoloji, Moleküler Biyoloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1319
Faks: 312 315 15 31
E-posta: emineburcu.turgay@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yenimahalle Ankara 49 06172 Ankara/Türkiye

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı - Yüksek Lisans 1.9.2004
Türkiye Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı - Doktora 1.7.2009
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1.9.2001

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 70 84 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Zararlı Risk Analizi Capra Ankara 3.10.2012 EPPO
Zararlı Risk Analizi Capra Eğitimi Fransa-Paris 1.6.2012 EPPO
Tıbbi Aromatik Bitkilerin Islahı İtalya- Sicilya 1.4.2004 Catanya Üniversitesi

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Türkiye Ankara Dış Karantina Mühendis 2007-2009
Ödemiş Tarım İlçe Müdürlüğü Türkiye İzmir Bitki Koruma Şubesi Mühendis 2006-2007
Ankara Üniversitesi Türkiye Ankara Bitki Koruma Bölümü Araştırma Görevlisi 2001-2006
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Bitki Hastalıkları /Hububat ve Mikotoksin Laboratuvarı Mühendis 2009-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Turgay E B., Büyük O., Ölmez.F, Yıldırım A. F., 2016. İç Anadolu Bölgesinde Buğdayda Septorya yaprak lekesi hastalığının [Zymoseptoria tritici (Desm. Quaedvlieg & Crous)]yaygınlığının belirlenmesi ve moleküler tanılanması. Bitki koruma Bülteni , cilt: 56 sayı 3 .
Ünal F., Turgay E B., Yıldırım A. F., 2011. First Report of Leaf Blotch on Sorghum Caused by Bipolaris spicifera in Turkey. Plant Disease, Volume 95, Number 4 Page 495.
Turgay E B., Bakır M., Özeren P., Katırcıoğlu Z., Maden S., 2010. Detection of Pathotypes and Genetic Diversity of Cercospora beticola. Plant Pathol. J. , 26(4) : 306-312.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıldırım A. F., Büyük O., Turgay E B., 2017. Buğdayda Embriyo Kararması ve Mücadele Olanakları. Harman TIME, Nisan 2017, Sayı 50. sayfa 72-74.
Namlı A., Akça O., Turgay E B., Soba R., 2014. Odun Sirkesinin Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması. Toprak Su Dergisi , 3 (1): (44-52).
Ünal F., Turgay E B., Yıldırım A F., 2010. Türkiye’de Sorgum Bitkisinde Bipolaris spicifera’nın Varlığının İlk Tespiti Ve Önemli Buğdaygil Bitkilerinde Patojenitesinin Belirlenmesi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 20 sayı:3 Sayfa:153-158..
Turgay E B., Ünal F., . Detection of Seed Borne Mycoflora of Sorghum in Turkey. The Journal of Turkish Phytopathology, .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Turgay E B., Katırcıoğlu Z., . Orta Anadolu Tarım İşletmelerinde Arpa Tohumluklarındaki Fungusların Tespiti. Türkiye Tohumculuk Kongresi Bildirileri 2005, 308.
Diğer Yayınlar
Turgay E B., Büyük O., 2016. Buğdayda Septorya Yaprak lekesi Hastalığı (Septoria tritici), 2016. Harman Time , .
Turgay E B., . Mısırda Kuzey Yaprak Yanıklığı (Exserohilum turcicum) Hastalığı. Harman Time, 19:56.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden olan Fusarium moniliforme’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi . Mısır Araştırma Enstitüsü SAKARYA 26 000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Mandelik asit esterlerinin sentezlenmesi, insektisidal ve fungisidal aktivitelerinin belirlenmesi. İstanbul Kemerburgaz Üniveristesi 250.000 TL 25.9.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Beta corolliflora ve Beta procumbens yabani pancar türlerinde de novo genom dizileme, biotik-abiyotik stres gen adaylarının belirlenmesi ve bazı kuraklık genlerinin klonlanması. Ankara Üniversitesi ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA 573,151 1.5.2018 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
İn Vivo Dihaploid ve Moleküler Markör Teknolojileri Kullanarak Mısırda (Zea mays L.) Kuzey Yaprak Yanıklığı (Exserohilum turcicum Pass.) Hastalığına Karşı Dayanıklı Katlanmış Hatların Geliştirilmesi. Agromar Tarım. Ürünleri A.Ş ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 60.000 22.9.2017 Lider TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass)) ve Güney (Bipolaris maydis (Nisk.&M’yale) Mısır Yaprak Yanıklığı Hastalıklarının Patojenik Morfolojik Karakterizasyonu ve Moleküler Tanımlanması. Zirai Mücadele Merkez Arastırma Enstitüsü, Ankara 60.000 1.5.2017 Lider TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Septorya Yaprak Lekesi Etmeni (Zymoseptoria tritici Rob. ex. Desm)’ne Ait Bazı Popülasyonlarda Azole ve Strobilurin grubu Fungisitlere Karşı Direnç Oluşumunun belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA 40.000 2.1.2017 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA 30.000 31.12.2016 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarında Göçerten Hastalığı Etmeninin (Gaeumannomyces graminis [Sacc.] Arx & Oliver var. titici [J.Walker]) Tespiti, Yaygınlığı ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Arastırma Enstitüsü Ankara 40.000 TL 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Arpa Ekiliş Alanlarında Arpa Yaprak Leke Hastalığı Rhynchosporium secalis [Oudem (J.J. Davis)]’in Patotiplerinin Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 26.000 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM