Dr. Mustafa ALKAN
Uzmanlık Alanları: Biopestisitler-Bitki ekstraktı-Sebze zararlıları-Uçucu yağlar
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1101
Faks: 3151531
E-posta: mustafa.alkan@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Gaizosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora 14.7.2014
Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans 1.9.2008
Türkiye Gaizosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans 6.6.2005

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
0 0 0 70

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Eğitim ve Yayım Bölümü Bölüm Başkanı 2016-Halen
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Sebze Zararlıları Mühendis 2011-2016
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye Tokat Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi 2006-2009
İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü Türkiye İstanbul Laboratuvar Mühendis 2009-2011

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ertürk S., Şen F., Alkan M., Ölçülü M., 2018. Effect of different phosphine gas concentrations against Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae) on tomato and green pepper fruit, and determination of fruit quality after application under low-temperature storage conditions. Turkish Journal of Entomology, 42 (2), 85-92.
Alkan M., Gökçe, Kara, K, 2017. Contact toxicity of six plant extracts to different larval stages of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata SAY (Col: Chrysomelidae)). Journal of Agricultural Science, 23 (3), 309-316.
Alkan M., Gökçe A., 2017. Toxicological and behavioral effects of six plant extracts against Colorado potato beetle [Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chyrsomelidae)]. . Turkish Journal of Entomology, 41 (3), 309-317.
Kepenekçi İ., Atay T., Alkan M., 2016. Biological control potential of Turkish entomopathogenic nematodes against the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata. Biocontrol Science and Technology, 26 (1), 141-144.
Alkan M., Gökçe, A, Kara, K, 2015. Antifeedant activity and growth inhibition effects of some plant extracts against larvae of Colorado potato beetle [Leptinotarsa decemlineata Say (Col: Chyrsomelidae)] under laboratory conditions. Turkish Journal of Entomology, 39 (4): 345-353.
Kepenekçi İ., Tülek A., Alkan M., Hazır S., 2013. Biological Control Potential of Native Entomopathogenic Nematodes against the Potato Tuber Moth, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Turkey. Pakistan J. Zool., 45(5):1415-1422.
Alkan M., Gökçe A., 2012. Tanacetum abrotanifolium (L.) DRUCE (Asteraceae)’ un gövde ve çiçek ekstraktlarının Sitophilus granarius ve Sitophilus oryzae (Col., Curculionidae)’ye olan kontakt ve davranışsal etkileri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 36(3):377-389.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Alkan M., Şimşek Ş., Yılar M., Ertürk S., 2018. Salvia officinalis L. (Lamiaceae) uçucu yağının Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) ve Rhyzopertha dominica Fabricius (Coleoptera: Bostrichidae)’ya karşı davranışsal ve insektisidal aktivitesi. Bitki Koruma Bülteni, 58(2):71-78.
Ertürk S., Yılmaz A., Fırat T A., Alkan M., 2017. Trans-Anethole ve Karbondioksit karışımının Rhyzopertha dominica (Fab.), Tribolium castaneum (Herbst) ve Sitophilus oryzae (L.)’ye karşı fümigant etkisi . Bitki Koruma Bülteni, 57(3):391-400.
Alkan M., Gökçe A., Kara K., 2017. Stomach poison activity of some plant extracts on Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae). Plant Protection Bulletin, 57 (1), 305-3015.
Alkan M., Gökçe, A, Çam, H, 2015. Tanacetum abrotanifolium (L.) Druce (Asteraceae) ekstraktlarının Sitophilus granarius ile Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)’ye uzaklaştırıcı etkilerinin zorunluluk testleri ile belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 55 (3):207-214.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ertürk S., Servi H, Karakoç Ö. C, Alkan M., Yücel Y, Polatoğlu K, 2016. Tanacetum parthenium (Asteraceae) Uçucu Yağının İnsektisidal ve AChE Engelleyici Aktiviteleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi. 5-8 Eylül 2016, Türkiye p:184, .
Alkan M., Servi H., Karakoç Ö. C., Ertürk S., Yücel Y., Polatoğlu K., 2016. İstanbul ve Bursa’dan Toplanan Matricaria chamomilla var. recutita Uçucu Yağlarının İnsektisidal ve AChE Engelleyici Aktiviteleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi. 5-8 Eylül 2016, Türkiye p:184, .
Ertürk S., Alkan M., Fırat T A., 2016. Yerli Diyatom Topraklarının Fasülye Tohum Böceği (Acanthuscelides obtectus (Say) (Col.; Bruchidae)) Erginlerine Karşı İnsektisidal Özellikleri ve Parçaçık Büyüklüklerinin Etkisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi. 5-8 Eylül 2016, Türkiye p:184, .
Karakoç Ö. C., Çam H., Alkan M., Şimşek Ş., Gökçe A., 2016. Bazı Uçucu Yağların Stegobium paniceum L. (Col.: Anobiidae)'a Karşı Fumigant Toksisiteleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi. 5-8 Eylül 2016, Türkiye p:184, .
Ertürk S., Ölçülü, M., Alkan M., Göztaş, R., Taner, A., 2016. ECO2FUME for Control of Western Flower Thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) on Tomatoes and Green Pepper at Low Temperature Storage Conditions. XXV. International Congress of Entomology, Orlando, Florida, USA, September 25-30, 2016, doi: 10.1603/ICE.2016.111604.
İnal B., Alkan M., 2015. Facultative endosymbionts: defense against entomopathogens. 5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, 09-11 September 2015, Ankara/Turkey, .
İnal B., Alkan M., 2015. Abiotic and biotic factors influencing control potentiality of entomopathogens. . 5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, 09-11 September 2015, Ankara/Turkey, .
Kepenekçi İ., Alkan M., Oksal E., Evlice E., Erdoğuş F D., 2014. Entomopatojen Fungus [Purpureocillium lilacinum TR1 (syn: Paecilomyces lilacinus)]’un Dev Kabuk Böceği [Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)]’nin Larvalarına Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar . II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 2014, Antalya, 442-447 sf.
KEPENEKÇİ İ. , TÜLEK A., OKSAL E. , Alkan M., Erdoğuş F D., Evlice E., OKSAL D., 2014. Entomopatojen Fungus [Purpureocillium lilacinum TR1’un Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)]’nin Son Dönem Larvalarına Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar. V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, 03-05 Şubat 318 sf.
Alkan M., Gökçe A., 2014. Bazı Bitki Ekstraktlarının Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata SAY (Col: Chrysomelidae))’nin Yumurtalarına Ovisidal Etkileri. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya. , .
Alkan M., Gökçe A., 2014. Bitki Ekstraktlarının Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata SAY (Col: Chrysomelidae)) Üzerindeki Mide Zehir Etkileri. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya. , .
Alkan M., Kepenekçi İ., Hazır S., Tülek A., 2014. The effect of entomopathogenic nematodes isolates from Turkey against Spodoptera littoralis BOISDUVAL (Lepidoptera: Noctuidae). . Balkan Agriculture Congress, 8-10 September 2014. , .
Alkan M., Gökçe A., Kara K., 2014. Contact toxicity of some plant extracts on larvae of Colorado Potato Beetle - Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae). . International Conference on Biopesticide 7, 19-25 October 2014, Side- Antalya/Turkey, .
Alkan M., Gökçe A., Kara K., 2014. Antifeedant and larval growth inhibition effects of some plant extracts on larvae of Colorado Potato Beetle - Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae). . International Conference on Biopesticide 7, 19-25 October 2014, Side- Antalya/Turkey, .
Alkan M., Gökçe A., 2013. Tanacetum abrotanifolium (L.) Ekstraktlarının Sitophilus oryzae ve Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) Üzerindeki Mide Zehir Etkileri. . I. İç Anadolu Bölgesi. Gıda ve Tarım Kongresi. 2-4 Ekim 2013. Niğde. , .
Alkan M., Gökçe A., 2011. Tanacetum abrotanifolium (L.) Ekstraklarının Sitophilus granarius (L.) ve Sitophilus oryzae (L.)(Coleoptera: Curcculionidae)’ne Olan Kontak Toksisiteleri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran 2011,268p Kahramanmaraş , .
Karakoç Ö.C., Alkan M., Gökçe A., Demirtaş İ., 2009. Bazı Bitki Ekstraktlarının Sitophilus oryzae L., Sitophilus granarius L:, (Col: Curculionidae) Üzerindeki Kontakt Toksisiteleri. III. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran 2011, Van , .
Diğer Yayınlar
Ertürk S., Alkan M., Çakır E., Elibüyük E A., Koca, E., 2018. Etki Mekanizmalarına Göre Pestisitlerin Sınıflandırılması (Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele, Ed: Nevzat BİRİŞİK). , .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Bazı Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin İnsektisidal ve Nematisidal Aktivitelerinin Belirlenme. TAGEM 105000 31.12.2021 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi patates ekiliş alanlarında Stolbur hastalığının (Candidatus Phytoplasma solani) durumu, yumruya geçiş oranının ve olası vektör böceklerinin belirlenmesi. ZMMAE 50000 31.12.2021 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Mandelik asit esterlerinin sentezlenmesi, insektisidal ve fungisidal aktivitelerinin belirlenmesi. İstanbul Kemerburgaz Üniveristesi 250.000 TL 25.9.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi patates ekiliş alanlarında Stolbur hastalığının (Candidatus Phytoplasma solani) durumu, yumruya geçiş oranının ve olası vektör böceklerinin belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bazı bitki ekstraktlarının Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata SAY) (Col: Chrysomelidae) üzerindeki kontakt ve davranışsal etkileri. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 12000 TL 31.12.2015 Lider TAGEM
Patates yetiştiriciliğinde ürün kayıplarına neden olan Patates güvesi [Phthorimae operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidea)]’ne karşı Uygun İlaçlama Zamanının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 20000 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bitki Orijinli Pestisit Araştırma ve Uygulama Merkezi BOPAM ve Ünitelerinin Kurulması. 27-DPT-01-07-01. DPT 31.12.2010 Yardımcı Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı