Dr. M. Selçuk BAŞARAN
Uzmanlık Alanları: Herboloji
Telefon: 344 74 30
Faks: 312 315 15 31
E-posta: selcuk.basaran@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yenimahalle 06172 Ankara/Türkiye

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma -Lisans 1.7.1988
Türkiye Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans 1.7.2001
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora 1.10.2010

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 50 53 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Ludwigia grandiflora ve L. peploides istilacı bitkilerine ait zarar risk analizi çalışma grup toplantısı Montpellier/Fransa 31.5.2010 Türkiye Herboloji Derneği
AB kriterlerine esas pestisit ruhsat dosyası inceleme Wageningen/Hollanda 18.4.2005

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Ankara Üniversitesi Türkiye Ankara Memur 1992–1993
Orman Bakanlığı Türkiye Bartın Mühendis 1993–1996
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Türkiye Kütahya, Ankara Mühendis 1996–1998
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Herboloji Mühendis, Bölüm Başkanı 1998-2009
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara İdari Koordinatör 2009-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Koçak, E., H. T. EMRE, A.K. ŞAHİN, Barış A., A. GÖKDOĞAN , Başaran M S., 2009. Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae)’un Farklı Besinlerdeki Biyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (1): 47-52.
Koçak E., Emre H T., Şahin A K., Barış A., Gökdoğan A., Başaran M S., 2007. Laboratuvarda Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae)’un Apiaceae Familyasından Bazı Bitkilerdeki Biyolojisi ve Uygun Konukçu Seçimi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, s. 44. .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Başaran M S., Serim A T., Asav Ü., 2017. Ankara ayçiçeği ekim alanlarında sorun olan domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.)‘nın meydana getirdiği ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ , 57 (3), 251-262.
Başaran M S., Serim A T., 2010. Herbisitlerin Toprakta Parçalanması. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(4).
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ş. ZAMBAK, N.P. GUZEL, Z.B. ARSLAN, Başaran M S., A. ULUDAĞ, 2016. Alien species in hazelnut groves in Turkey. 7th International Weed Science Congress, June 19-25, 2016.
Başaran M S., Katırcıoğlu Z., 2014. Buğday Tarlalarında Kullanılan Tritosulfuron+Dicamba’nın Etkili Minumum Dozlarının Saptanması. Türkiye V. Bitki koruma Kongresi, .
Özdemir I., Kaydan B., Ülgentürk S., Ulusoy R., Vural M., Başaran M S., 2014. Bartın ve Kastamonu İllerinde Sternorrhyncha (Hemiptera) Türlerinin Konukçu Bitki Tercihlerine Göre Analizi. V. Bitki Koruma Kongresİ, 3-5 Şubat, Antalya.
Başaran M S., Özdem A., 2013. Determination of weeds and control of management on organic sweet cherry production in Konya (Akşehir) province. EWRS 16 th SYMPOSIUM, .
Başaran M S., Özdem A., 2013. Weed Species and Their Management in Organic Sweet Cherry Production in Isparta (Eğirdir) Province. Four International Scientific Symposium, Page 63.
Başaran M S., Özdem A., 2013. Determination of weeds and control of management on organic sweet cherry production in Konya (Akşehir) province. EWRS 16 th Symposium, 24-27 June.
Akbaş B., Özdemir I., Değirmenci K., Başaran M S., 2012. Movement and Dispersal of Plum Pox Virus in Turkey. VIII. International Conference on Integrated Fruit Production Kuşadası/Aydın, 07-12 Ekim.
Başaran M S., Yıldırım A., Serim A T., 2011. Burdur İli Anason (Pimpinella anisum L.) Alanlarındaki Yabancı Otların Mücadelesine Yönelik Çalışmalar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, s 495 .
Aksoy E., Arslan Z F., Arslan M., Başaran M S., 2011. Türkiye'de Canavar Otu Türlerinin (Orobanche spp.) Dağılımlarının Haritalanmasıyla İlgili Araştırmalar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, s 146 .
Başaran M S., Katırcıoğlu Z., 2011. Hububat Tarlalarında Kullanılan Mesosulfuron +Iodosulfuron'un Etkili Minimum Dozlarının Saptanması. Bitki Koruma Bülteni, 51(4): 359-371 .
Serim A T., Başaran M S., Dursun E., Koçtürk B Ö., Üre T., 2008. Uygulama Normu ve Hava Emişli Memenin Bazı Buğday Herbisitlerinin Performansına Etkileri. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 16-25 s.
Burçak A A., Karaca C., Yıldırım A., Conger E., Başaran M S., 2005. Detection and degradation of trifluralin in soils and their uptake by carrots 4nd MGPR International Symposium of Pesticide in Food and the Environment in Mediterranean Countries. Book of Abstracts, .
Başaran M S., Serim A T., Yıldırım A., Sezer N., 2004. Klasik Yöntemlerle IMI Grubu Herbisitlere Dayanıklılık Kazandırılmış Ayçiçeği Çeşitlerinde Yabancıot Mücadelesinde Kullanılan Imazamox + Imazapyr’in Fitotoksite ve Biyolojik Aktiviteye Etkisi. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Özetleri, .
Başaran M S., Yıldırım A., 2002. Burdur İli ve İlçelerinde Anason Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Yayılış ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. , Cilt 5, Sayı:2.
Burçak A A., Karaca C., Conger E., Başaran M S., Yıldırım A., 2001. Detection and degradation of Linuron in soils and their uptake by carrots. 2nd MGPR International Symposium of Pesticide in Food and Environment in Mediterranean Countries. Book of Abstracts, Page:92.
Başaran M S., Adıgüzel N., 2001. Bolu, Bartın ve Zonguldak İlleri Fındık Bahçelerinin Florasının Tespiti. Bitki Koruma Bülteni , 41(1-2):39-66.
Diğer Yayınlar
Kaymak, S., Özdem A., Karahan A., Özercan B., Aksu P., Aydar A., Kodan M., Yılmaz A., Başaran M S., Asav Ü., Erdoğan P., Güler Y., 2015. Ülkemizde Zirai Mücadele Girdilerinin Değerlendirilmesi. Kitap, .
Başaran M S., Özkan M., Gözüaçık C., Duman M., Mutlu Ç., ölmez F., Aksoy E., Kepenekçi İ., Akbaş B., Babaroğlu E N., Velioğlu S., Yıldırım A F., Kodan M., Güllü M., Kaya E., Karaca V., Yılmaz E., Akın K., Arslan Z.F., Tülek A., Yılmaz A., Aydar A., Erdoğan C., 2011. Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Teknik talimat, TAGEM yayını 142 sayfa.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Trakya Bölgesi Ayçiçeği Tarlalarında Sorun Olan Sirken (Chenopodium album L.)’in Imazamox’a Dayanıklılık Düzeyinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Haritasının Oluşturulması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 31.12.2020 Lider TAGEM
Aspirde Yabancı Ot Yönetimi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 62.500TL 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Ayçiçeği Ekim Alanlarındaki Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlığı ve Yoğunluğu ile Önemli Türler Üzerindeki Fungal Patojenlerin Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 32.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds.)'nun ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması”. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 31.00 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.)‘nun Meydana Getirdiği Ürün Kayıpları ve Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 6.7.2017 Lider TAGEM
Ankara İli Beypazarı İlçesi Havuç (Daucus carota L.)Ekim Alanlarında Sıra arası Mesafeye Bağlı Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 20.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bazı Bitki Ekstraktlarının Buğdayın Önemli Yabancı Otlarına Karşı Allelopatik Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 18.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ulaşılabilir Bir Hedef: Endüstri Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otların Mücadelesinde Total Ve Selektif Herbisitlerin Beraber Kullanımı. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 86.560 TL 1.10.2015 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Buğday Alanlarında Uygulanan Sulfonylurea Grubu Bazı Herbisitlerin Etkili Minimum Dozlarının Saptanması(Doktora). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 6.7.2010 Lider TAGEM
Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Galium aparine L. (Yapışkan otu) ve Bifora radians Bieb. (Kokarot)’ın ALS İnhibitörü Herbisitlere Dayanıklı Biotiplerinin Bioassay Yöntemlerle Saptanması ve Moleküler Karekterizasyonu. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 6.7.2010 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Buğday Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi(III. Dilim). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 6.7.2009 Koordinatör TAGEM
Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi. Tübitak 293097 6.7.2008 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Ülkesel Canavar Otu Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 3.7.2008 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Tehlike Altında Bir Endemik Türün Centaurea tchihatcheffii Fisch. & Mey. (Compositae) Koruma Biyolojisi: Çimlenme Ekolojisi, Populasyon Yaşayabilme Analizi ve Koruma Stratejileri. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 1.7.2007 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Buğday Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi(II. Dilim). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 3.7.2004 Lider TAGEM
Burdur İli ve İlçelerinde Anason Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Yayılış ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 1.7.2004 Lider TAGEM
Bolu, Bartın ve Zonguldak İlleri Fındık Bahçelerinin Florasının Tespiti. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 1.7.2001 Lider TAGEM