aaaaa

0-20 / 1473

Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2021
Dergi Adı: KSUJ. Agric. Nat. Dergi Cilt No: In-press Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 1 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Dergi Cilt No: 11 (1) Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Acta Hortic Dergi Cilt No: 1269, 241-244. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 0406-3597 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 1308-8122 Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Bitki Koruma Bülteni Dergi Cilt No: 60 (2) , 23-28 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 1303-6491 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 2458-7966 Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Türkiye Herboloji Dergisi Dergi Cilt No: 23-2: 137-143 Kişiler
Özet: Kimyon ülkemizde beslenme ve tıbbi amaçlarla yetiştiriciliği yapılan ve önemli ihracat geliri elde edilen bir kültür bitkisidir. Ülkemizde kimyon yetiştiriciliği 10 ilde yapılmakla birlikte, Ankara kimyon üretim miktarı olarak birinci sırada yer almaktadır. Kimyon yetiştiriciliği ağırlıklı olarak Ankara ilinin 5 ilçesinde yapılmaktadır. Bu çalışmada, Ankara ilinde kimyon yetiştiriciliği yapılan Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde kimyon tarlalarının yabancı ot florasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak bu ilçelerde 21 alanda sürvey gerçekleştirilmiştir. Örnekleme alanının büyüklüğüne göre 0,25 m2lik çerçeve kullanılarak en az 4 m2de sayımlar yapılmıştır. Çerçeve içerisinde bulunan yabancı otlar sayılmış, yabancı otların rastlanma sıklığı ve yoğunlukları hesaplanmıştır. Yapılan sürvey çalışması sonucunda 19 familyaya ait 46 farklı yabancı ot türü tespit edilmiştir. Türlerin çoğunlukla Amaranthaceae (1 tür), Asteraceae (10 tür), Poaceae (9 tür), Apiaceae (3 tür), Brassicaeae (3 tür) Polygonaceae (3 tür) ve Chenopodiaceae (2 tür) familyalarına ait oldukları belirlenmiştir. Yapılan sürveyde en fazla Avena fatua L. (Yabani yulaf), Convolvulus arvensis L. (Tarla sarmaşığı), Centaurea depressa L. (Gökbaş), Reseda lutea L. (Muhabbet çiçeği), Triticum aestivum L. (Kendigelen buğday)’a rastlanılmıştır.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 2146-0035 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 2548-1002 Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Dergi Cilt No: Baskıda Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 0340-8159 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Journal of Plant Diseases and Protection Dergi Cilt No: 127, 529–535 Kişiler
Özet: Compatibility of the Turkish entomopathogenic nematode isolates Steinernema feltiae (Filipjev) and Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) with six chemical pesticides registered for vegetable crops in Turkey was investigated. Mortality, infectivity, and reproduction capacity of pesticide-treated EPNs have been assessed. Our study indicated that imidacloprid and cyflumetofen showed no adverse effect on the survival, infectivity, and reproduction rates of EPNs and can be considered as the most compatible pesticides. The fungicides, fluxapyroxad + difenoconazole and ametoctradin + dimethomorph, caused significantly higher mortality on S. feltiae; however, only fluxapyroxad + difenoconazole showed the negative effect on the survival of H. bacteriophora. Although spiromesifen, spinosad and fluxapyroxad + difenoconazole treated H. bacteriophora had significantly lower reproduction capacity, no negative effect has been observed on the progeny production of S. feltiae among the tested pesticides. In this study, compatibility of cyflumetofen, fluxapyroxad + difenoconazole and ametoctradin + dimethomorph with EPNs have been reported for the first time. The results of the present study will contribute to cost-effective and sustainable management of vegetable pests.
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: 978-975-374-278-8 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: II. International Agricultural, Biological Life Science Conference Dergi Cilt No: 132 Kişiler
Özet: Approximately 6000 plant samples belong to 85 families in the Herbarium of Plant Protection Central Research Institute has been collected from 1938 (Dr. Bremer) up to new within the studies carried out on the weed and flora researches. The plant samples as part of the studies on 2 thesis of Masters of Science, 3 thesis Philosophy of Doctorate and various samples send to describe has comprised the herbarium. In addition to them, the same samples collected by the foreign plant taxonomists within writing “Flora of Turkey” and stored in Diyarbakır Plant Protection Research Institute were gifted and added to the herbarium. The aim of this study is to create a database which study online via web Technologies, to storage and inqury the information related with plant name, detailed information and taxonomy. To achieve this aim, 2757 plant samples belonged 79 families had the feature which may include into the herbarium were evaluated. It is determined that the scientific names of 374 plant species has been changed; the info of them was added to the database. The plant samples evaluated in the herbarium were 1121 perennial, 1261 annual, 76 biennial, 74 annual, biennial or perennial, 105 annual or biennial, 23 annual or perennial, 86 biennial or perennial and 11 unknown. The plant samples in the database consisted of woody (35), herbaceous (2565), semi-shrub (14), herbaceous or semi-shrub (11), tree or small tree (2), shrub (81), shrub or small tree (7), woody herbaceous (32) and woody-climber (2). A 196 plant samples were endemic plant while 2551 plant samples were not endemic, and 11 plant samples were unknown. According to phyto-geographic regions, the plant samples has been Mediterranean (125), Europe-Siberian (215), West Mediterranean (5), unknown (1780), Multiple (3), East Mediterranean (80), Hirkan-Blacksea (1), İran-Turan (487), Blacksea (54), Cosmopolitan (4), Omni-Mediterranean (3). The plant samples were heavily collected from Ankara (957), Çankırı (276), Bolu (192), Sivas (173), Zonguldak (118), Afyonkarahisar (113), Bartın (93) and Yozgat (88). The regions of these samples mainly collected were cereal fields, orchards, vineyards and follow fields.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: ISSN Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: ISSN Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Plant Protection Bulletin Dergi Cilt No: 60 (1): 31-39. Kişiler
Özet: This study was conducted in the province of Erzincan where viticulture was intensively conducted Central and Üzümlü districts and towns and villages in the vineyards of these districts were made to detect phytoplasma diseases and potential vector insect species in 2013-2016. For this purpose, surveys were carried out regularly (once a month), samples were taken from suspected phytoplasma diseases and their locations were marked with GPS. The collected samples were identified by molecular methods, the state of the vineyards of Erzincan province in terms of phytoplasma pathogens (Bois noir and Flavescence doree) were determined and vector species were also identified. At the end of this study Bois noir that phytoplasma disease and the potential vectors of this disease Laodelphax striatellus (Fallen, 1826) (Hemiptera: Delphacidae), Empoasca sp., Euscelis incisus (Kirschbaum, 1868) and Psammotettix sp. (Hemiptera: Cicadellidae) species were identified
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 1018-4619 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Fresenius Environmental Bulletin Dergi Cilt No: 29 (4/2020): 2208-2213. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Bitki Sağlığında Dost Mikroorganizmalar Çalıştayı Dergi Cilt No: 09-10 Eylül 2020, Ankara Kişiler
Özet: Fasulye (Phaseolus vulgaris L.), üretiminin yoğun olarak yapıldığı Ankara, Eskişehir, Burdur, Niğde ve Konya illerinde fasulye üretimi yapılan ilçelerde toplam 1.280 ha alanda survey yapılmış, hastalık belirtisi görülen ve görülmeyen üretim alanlarından örneklemeler yapılmış, bitkilerin kök, gövde, meyve ve yapraklarından; bitki dokuları arasında yaşayan (endofit), bitki dokularının yüzeylerinde yer alan (epifit) ve bitki kök bölgesinde ve bitki köklerinden (rizosfer) elde edilen toplam 632 farklı bakteri kolonisi izole edilmiş ve patojen olmadıklarına yönelik testler yapılmıştır. Patojen olmadığından emin olunan 71 endofit, 18 epifit ve 32 rizosfer bakterisinin morfolojik, biyo kimyasal ve MALDI-TOF yöntemleri ile teşhisleri gerçekleştirilmiş ve böylece fasulye üretim alanlarında bulunan bakterilerin cins ve tür bazında profili çıkarılmıştır. Buna göre elde edilen bakteriyel guruplar arasında en kalabalık gurubu Bacillus spp. Pseudomonas spp. ve Arthrobacter spp. cinslerinin oluşturduğu, bulnların yanı sıra Microbacterium spp., Acinetobacter spp., Achromobacter spp. ve Staphylococcus spp. gibi cinslere ait bakterilerin de yer aldığı belirlenmiştir. Elde edilen bu izolatların fasulye üretim alanlarında büyük ekonomik kayıplara neden olan Hale Yanıklığı Hastalığı etmeni Pseudomonas syringae pv. phaseolicola ‘ya karşı in-vitro ve in-vivo antagonistik etkinlikleri incelenmiş ve bitki gelişimine olan etkileri belirlenmiştir. Yapılan testler ile izole edilen bakterilerin in-vitro antagonistik indeks değeri 2.2-3.5 arasında, in-vivo koşullarda hastalık etmenini %63 oranda engelleyici özelliği olduğu, kontrol uygulaması olan SUNCOP (Bakır oksiklorid) ile karşılaştırıldığında hastalık etmenini engellemede kontrol uygulamasından %18,1 oranında daha etkili olduğu ve bitki gelişimini teşvik yönünden uygulama yapılmamış olan kontrol bitkileri ile karşılaştırıldığında bitki boyunu 5-7cm daha fazla uzatan bitki yaş ağırlığını 3-6g daha fazla artıran taşıyan bitki dostu bakteriler oldukları ortaya konmuştur. Bu çalışma ile elde edilen bu bitki dostu bakterilerin etkin bir şekilde uygulamaya aktarılması, antagonistik etkilerini ortaya koymada ve bitki gelişimini teşvik etmede sahip oldukları enzim/toksin gibi metabolitler üzerine ileri çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: ISSN Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: ISSN Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Baltic Forestry Dergi Cilt No: 26(1): 1-7 Kişiler
Özet: The commercial interest in honeydew honey is increasing because of its higher therapeutic properties than most flower-based honeys. Marchalina hellenica Gennadius (Hemiptera: Marchalinidae) is one of the important scale insects to produce of honeydew honey and its honeydew in large quantities is collected by honeybees and used in pine honey in Turkey. The aim of this study was to survey and identify honeydew producing insects’ habitats that source of honeydew honey in pure fir forest in Bolu, spruce forests in Giresun (Black Sea region), oaks forest in Kırklareli (Thracian region) and cedar forest in Antalya (Mediterranean region). In accordance with these results, we found 20 honeydew producers and among of them are Cinara cedri Mimeur on Cedrus libani, Marchalina caucasica Hadzibejli on Abies nordmanniana subsp nordmanniana, and Picea orientalis; Nemolecanium abietis Borchsenius, Physokermes hellenicus Koz?r & Gounari and Schizolachnus pineti on Abies bornmuelleriana; Lachnus roboris Linnaeus and Parthenolecanium rufulum (Cockerell) on Quercus spp. and Castanea sativa; Metcalfa pruinosa Say (Hemiptera: Flatidae) and Ricania simulans (Walker) (Hemiptera: Ricaniidae) on different host plants. All these insects produce large amount of honeydew depending on their population size. The article discusses the potential for these insects to produce honeydew honey
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 1010-6960 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 2536-491X Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Türkiye Entomoloji Dergisi Dergi Cilt No: Baskıda Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Journal of Bacteriology & Mycology Dergi Cilt No: Volume 8 Issue 1 Kişiler
Özet: The extracts of Xanthium strumarium L., Tanacetum parthenium L. and Achillea wilhelmsii C. (Asteraceae) were prepared for testing against Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae). Formulations obtained from the extracts were subjected to quality control tests in the laboratory. According to the results of tests, preparations found successfully were separated and chosen for effectiveness studies on M. persicae. Effect of prepared formulations at three different doses were determined on M. persicae by using leaf dipping at the laboratory conditions. Fresh eggplant leaves were used for dipping bioassay experiments. As a result of the study the highest dose was found effective against the aphid. Effective dose and the two higher doses were used to examine effect on M. pesicae at the greenhouse conditions. The trial was established as randomized block design in greenhouse. The pepper plants were sprayed when the density of green peach aphid population 20- 25 alive individual/leaf. Alive individuals were counted one, three and seven days after applications. All formulations showed the highest effect at 10ml/l dose. Additionally, in the greenhouse conditions, the highest dose of X. strumarium caused phytotoxicity. The formulations of A. wilhelmsii and T. parthenium had high mortality rate. The formulations of X. strumarium showed the highest effect at dose15ml/l.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 2619-9149 Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Dergi Cilt No: Volume 23 , Issue 6, Pages 1466 - 1473 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Weed Technology 1-8. doi:10.1017/wet.2020.105 Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: 978-975-374-278-8 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: II. International Agricultural, Biological Life Science Conference Dergi Cilt No: 131 Kişiler
Özet: Edirne is one of the most prominent province in terms of rice production. Rice production has been continued in the same places with sequential years in Edirne, Turkey, and this production approach has been caused that some weed species become more dominant compared to others. Barnyard grass is one of these weed species. Trying to control these weeds by only herbicides has accelerated herbicide resistance cases in rice fields. Herbicides are generally applied at more than their recommended rates when it was realized that their efficacy was below general expectations. This behaviour of herbicide applicant has sharpened herbicides resistant cases and increased herbicide resistance severity. In this study, the herbicides, Cyhalafop Butyl (100 g/l)+Penoxsulam (13.3 g/l), Bispyribac sodium (420 g/l), Cyhalofop Butyl (200 g/l), Penoxsulam (22.5 g/l), Imazamox (40 g/l), Clomazone (48 g/l), used in rice fields in Edirne Provience, Turkey for so long time were tested to determine their field performance in a rice field where known as rich herbicide resistant barnyard grass. The field trial was conducted in İpsala, Edirne, Tukey according to randomised complete block design with 4 replicates. The herbicide efficacy evaluations were visually done at a scale 0-100 in where 0 is equal plants in the untreated control plants and 100 completely kılled by herbicide. In the field experiments, recommended rates and double rates of them were applied to barnyard grass at 2-4 true leaf stages. Among these herbicides, only imazamox and clomazone effectively controlled barnyard grass biotypes at their recommended rates whereas other herbicides did not control the weed even if at moderate level at the double of their recommended rated. To prevent the agro-environment from unnecessary herbicide usage and control herbicide resistant barnyard grass biotypes effectively, these ineffective herbicides are not allowed to use them in rice fields of İpsala, Edirne Province, Turkey.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: ISSN 1302 0250 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Journal of the Entomological Research Society Dergi Cilt No: Vol 22 No 2., 191-201 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Journal of Stored Product Research, In-press Dergi Cilt No: 89 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 1097-0029 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: https://doi.org/10.1002/jemt.23508 Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Microscopy Research Technique Dergi Cilt No: vol 83,10 1171-1177 Kişiler
Özet: Yeni bir tür, Cassida alidagiense sp. nov, Türkiye'de Kayseri ilinden tanımlanmıştır. Şu an için tür Türkiye'ye özgüdür. Cassida alidagiense sp. nov., Cassida linnavuorii Borowiec, 1986; Cassida brevis Weise, 1884; ve Cassida bella Faldermann, 1837, türlerine yakın olup bu türlerden spermethaca'nın cornu'nun tepesindeki farklılık ile ayrılır. Ayrıca, bu türlerden özellikle vücut altı rengine ve spermathekal karakterlere göre ayırt edilebilir. Ek olarak, bu çalışma, Cassida alidagiense sp. nov. Yeni türünün SEM ile çekilmiş ultrastructure fotoğraflarını da içermektedir.