aaaaa

0-20 / 936

Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: Turkish Journal of Zoology Dergi Cilt No: zoo-1605-7 Kişiler
Özet: This study was conducted in the Erzurum province of Turkey during 2014. The genus Hoplomachus and species Hoplomachus thunbergii (Fallen, 1807) are recorded for the first time from Turkey. The important taxonomic characters are described and photographs or illustrations are provided
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 2147-6004 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: Harman TIME Dergi Cilt No: Nisan 2017, Sayı 50. sayfa 72-74 Kişiler
Özet: Buğdayda embriyo kararması, buğday tanelerinin embriyosunda kahverengi-siyah renkte oluşan bir hastalıktır. Özellikle hasada yakın dönemlerde, aşırı yağışlar nedeniyle, tanelerin sürekli rutubetle teması sonucunda fungusların üremesiyle meydana gelen biyolojik bir hadisedir. Hasattan önce meydana gelen yağışlı hava koşullarında, hemen her çeşit hububat tanesinde, embriyo tarafındaki kabuğun rengi koyulaşmakta, kahverengi veya siyah renk meydana gelmektedir. Ülkemizde kara benek olarak adlandırılan embriyo kararması genellikle Alternaria, Drechslera (Bipolaris) ve Cladosporium türleri tarafından meydana getirilir. Eskişehir ilinde ise buğdayda embriyo kararması 2015 yılında artış göstermiş ve 2016 yılında embriyo kararmasının çeşitlere göre hastalık oranı ve hastalığı oluşturan etmenler ile ilgili bir çalışma yürütülmüştür. Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 2016 yılı hasadından sonra hububat alanlarında görülen buğday embriyo kararması analizlerinin yapılması amacı ile Eskişehir ili muhtelif ilçe ve köylerinden alınan 739 adet buğday numunesi Enstitümüz Hububat Hastalıkları Biriminde değerlendirilmiştir. Bu buğday numunelerinden 311 adedinde (%42’sinde) embriyo kararmalı tane olduğu tespit edilmiştir. Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Eskişehir ili, ilçelerinden alınan buğday numunelerinde embriyo kararması görülen tanelerde yapılan izolasyonlarda; Alternaria alternata, Bipolaris(Drechslera) sorokiniana, Cladosporium spp., Fusarium spp., Stemphylium spp., Curvularia spp., Nigrospora spp., Phythium spp., Sordaria sp. ve Torula sp. fungusları izole edilmiştir.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: Entomofauna Dergi Cilt No: 38: 177–192 Kişiler
Özet: This study is based upon material of the tribes Herdoniini and Stenodemini collected from different localities of Turkey between 1983 and 2014, mostly 2006-2014. In this study, one species from one genera of Herdoniini and fifteen species from six genera of Stenodemini are recorded from Turkey. In addition, new localities are added for some species previously reported for Turkey.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 0406-3597 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 1308-8122 Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: Bitki Koruma Bülteni Dergi Cilt No: No:57 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Dergi Cilt No: Sayfa:72 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 2146-488X Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: TÜRKTOB (Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi) Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 0406-3597 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: BİTKİ KORUMA BÜLTENİ Dergi Cilt No: 57(1): 57-63 Kişiler
Özet: Kışlık arpa (Hordeum vulgare L. var. Aydanhanım)’nın imazamox’un sürüklenme (drift) dozlarına tepkisi Ankara (Gölbaşı, Halaçlı köyü) ilinde 2014 ve 2016 yıllarında kurulan denemeler ile belirlenmiştir. Herbisit, kışlık arpa bitkilerine kardeşlenme sonu dönemde 0.625, 0.315 ve 0.08 g aktif madde (a.m.) da-1 dozlarda CO2 basınçlı sırt pülverizatörü ile uygulanmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü kurulmuştur. Herbisitten kaynaklanan fitotoksisite ve verim kaybı düşük dozda sınırlı kalırken herbisitin yüksek dozlarından kaynaklanan verim kayıpları oldukça yüksek bulunmuştur. Yağışın fazla olduğu 2016 yılında yüksek herbisit dozu (0.625 g a.m. da-1 ) uygulanan parsellerde verim, kontrole göre %55 daha düşük bulunmuştur. Herbisitlerin drift dozlarının etkisi ile iklim koşulları yakın ilişkili olup, arpanın hızlı gelişme gösterdiği dönemde yağışın yüksek olması herbisitin zararını artırmaktadır.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: Acta Entomologica Serbica Dergi Cilt No: Kişiler
Özet: This study is based upon material of genus Orthops Fieber 1858 collected from different localities of Turkey between 1983 and 2014, mostly 2006-2014. In the genus Orthops Fieber, 1858 six species are known from Turkey, including O. (Montanorthops) forelii Fieber, 1858, O. (M.) montanus (Schilling, 1838), O. (Orthops) basalis (A. Costa, 1853), Orthops (O.) campestris (Linnaeus, 1758), O. (O.) frenatus Horvath, 1894 and O. (O.) kalmii (Linnaeus, 1758). Orthops (Orthops) frenatus Horvath, 1894 new record for Turkish fauna. In this paper diagnoses, distribution data and illustrated keys to the genera and species are provided. In addition, new localities are added for some species previously reported for Turkey.
Yayın Türü: Diğer Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: 5th Annual Eastern Europe Regulatory Conference: Registration of Plant Protection Products, Dergi Cilt No: 11-12 April 2017, Budapest, Hungary. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: Entomofauna Dergi Cilt No: 38: 193-212 Kişiler
Özet: In this study, the family Miridae (Hemiptera: Heteroptera) species on some plants was investigated in Erzurum province of Turkey during 2011-2014. Totally, 90 species from Miridae family were determined belonging to 5 subfamilies and 45 genera. Prefered host plants species by Miridae species were given in this work. As a result, it has been revealed that the variety of Miridae fauna in this region depends on the rich wild plant flora. Besides, the high host specificity observed among the major of species Adelphocoris lineolatus (GOEZE, 1778), A. vandalicus (ROSSI, 1790), Calocoris angularis FIEBER, 1864, Lygus gemellatus (HERRICH-SCHAEFFER, 1835), L. rugulipennis POPPIUS, 1911, Orthops (Orthops) kalmii (LINNAEUS, 1758), Plagiognathus bipunctatus REUTER, 1883 and P. chrysanthemi (WOLFF, 1804). In addition, insects maximum Achillea millefolium L., Carum carui L., Falcaria vulgaris L., Galium verum L., Medicago sativa L., Melilotus officinalis (L.), Sanguisorba minor (SCOP.), Salvia verticillata L. and Vicia cracca L. of their choice and contrast Crepis foetida L., Lythrum salicaria L., Malabaila dasyantha (C. KOCH) GROSSH., Ononis spinosa L., Papaver rhoeas L., Rumex sextatus L. and Senecio vernalis WALDST. & KIT. is determined that they are less preferred.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2017
Dergi Adı: Mun. Ent. Zool. Dergi Cilt No: 12 (1):79-88 Kişiler
Özet: This study is based upon material of subfamily Orthotylinae collected from different localities of Turkey between 1980 and 2014, mostly 2006-2014. The study resulted in recording for Turkish fauna of eight species from five genera of Halticini and nine species from seven genera Orthotylini. Among them, Anapus dorsalis (REUTER, 1890), Orthocephalus saltator (HAHN, 1835), Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus (C.R. SAHLBERG, 1841) and Orthotylus (Orthotylus) marginalis REUTER, 1883 have been found the most abundant and widespread species. In addition, new localities are added for some species previously reported for Turkey.
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2016
Dergi Adı: Uluslararası katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016 Konya. Dergi Cilt No: Bildiri Özetleri S: 688 Kişiler
Özet: Patates siğil hastalığı (Synchytrium endobioticum) Avrupa’da ilk kez tespit edildiği 1900’lü yılların başından itibaren patates üretimini sınırlayan en önemli hastalıklarından biri olmuştur. Hastalık toprak kökenli olması nedeniyle, mücadelesinde büyük engellerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesinde bulaşık tarlalar karantinaya alınmıştır. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda hastalığın kimyasal mücadelesi konusunda başarılı sonuçlar elde edilememiştir. Günümüzde dünyada daha çok hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla karantina tedbirleri etkin olarak uygulanmaktadır. Bor patates bitkisinin ihtiyaç duyduğu önemli bir besin elementidir. Bor bitki besini oluşunun yanı sıra bitkide hastalıklara karşı dayanıklılığı da sağlamaktadır. Borun antimikrobiyal etkilerinin de olması nedeniyle bitki hastalıklarına karşı başarıyla kullanılabilmektedir. Bu çalışmada farklı dozlarda bulaşık toprağa uygulanan borun (Etidot-67) in vitro koşullarda hastalık çıkışına karşı etkisi hastalığa hassas Marabel patates çeşidi ile yapılan denemeler ile araştırılmıştır. Çalışma sonucunda 39,36 mg/l toprak dozunda bor uygulamasının siğil oluşumunu engellediği belirlenmiştir. Borun bu hastalığa etkinliğinin tarla şartlarındaki ek çalışmalarla belirlenmesi gereklidir.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 2146-488X Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2016
Dergi Adı: TÜRKTOB Dergi Cilt No: Ocak-Mart sayısı Yıl:5, Sayı:17 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 0191-2917 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 0191-2917 Yayın Tarihi: 2016
Dergi Adı: Plant Disease Dergi Cilt No: Volume: 100, Number: 10, page 2141 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2016
Dergi Adı: Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi. Dergi Cilt No: Syf.125. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2016
Dergi Adı: Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA. Dergi Cilt No: Sayfa 690 Kişiler
Özet: Sarımsak (Allium sativum) iki yıllık otsu bir bitkidir ve ülkemizde en fazla Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde yetiştirilmektedir. Sarımsakta üretimi ve verimi sınırlayan faktörlerin başında hastalık ve zararlılardan oluşan kayıplar gelmektedir. Soğan ve sarımsaklarda zarara neden olan 15 adet bakteriyel, 9 adet viral ve 23 adet fungal hastalık etmeni bulunmaktadır. Fungal etmenlerden 9 tanesi toprak altı kısımlarında, 9 tanesi toprak üstü kısımlarında ve 5 tanesi yumrularda depoda hastalık oluşturmaktadır. Sarımsakta kök ve kök boğazında görülen fungal hastalıklar, fusarium bazal çürüklüğü (Fusarium oxysporum f.sp.cepae), sarımsak fusarium bazal çürüklüğü (F. culmorum), kömür çürüklüğü (Macrophomina phaseolina), güney yanıklığı (Sclerotium rolfsii), beyaz çürüklük (Sclerotium cepivorum) ve pembe çürüklük (Phoma terrestris)’tür. Bu çalışmada, yukarıda adı geçen hastalıklar ve mücadele yöntemleri anlatılmaktadır.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2016
Dergi Adı: Tarım Makinaları Bilimi Dergis Dergi Cilt No: 12 (4), 267-271 Kişiler
Özet: İnsansız Hava Araçlarının (İHA) tarihi hava balonlarının yapılması ve çeşitli amaçlarla kullanımıyla başlamış, sonraki yıllarda uçak teknolojisindeki gelişmelerle birlikte insansız uçabilen uçak formunu almış ve günümüzdeki modern insansız hava uçakları üretilmiştir. Başlangıçta askeri amaçlarla kullanımı ön plana çıkmış daha sonra meteorolojik çalışmalarda ve şimdilerde tarımı içeren birçok sivil alanda değişik amaçlarla kullanılmaktadır. İHA’lar irtifa ve uçuş menzili dikkate alınarak veya kanat yapılarına göre sınıflandırılmakta ve günümüzde gerek askeri gerekse sivil çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bunların sivil amaçlı olarak tarım faaliyetleri içerisinde kullanımını irdelenecek olursa; bitkilerde hastalık etmeni tespiti, yabancı ot flora tespiti, hassas kimyasal uygulama, hayvanların kontrolü, su stresi, verim-olgunluk tespiti vb. birçok konuda İHA’lar kullanılabilmektedir. Sağladıkları avantajlar nedeniyle İHA’ların tarımda kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ancak değişik nedenlerden kaynaklı yasal kısıtlamalar kullanımında bir engel olarak yer almaktadır
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: 978-605-9175-56-2 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2016
Dergi Adı: III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildirileri, 4-6 Ekim 2016, Antalya. Dergi Cilt No: S: 76. Kişiler
Özet: Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) iç piyasada Arnavut adaçayı olarak da adlandırılmakta olup dünyada en büyük pazarı Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bu pazarın üçte birinden fazla kısmı Türkiye’den tedarik edilmektedir. Adaçayı yetiştiriciliğinde fungal hastalıklar fide döneminde çökerten, ileri dönemlerde solgunluk, kök ve kök boğazı yanıklığı yada yaprak hastalıkları şeklinde enfeksiyon meydana getirirler. Bu hastalıklar fideliklerde tamamen ürün kaybına neden olabilmektedir. Tıbbı adaçayı üretiminde fungusların neden olduğu hastalıklar konusunda ülkemizde çok sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Salvia officinalis'in kültürü yapılan alanlardan toplanan hastalıklı bitkilerden izole edilen funguslar ile yapılan patojenite testleri sonucunda Fusarium oxysporum %90, Alternaria alternata %75, Fusarium solani %100, Fusarium moniliforme % 90, Rhizoctonia solani % 90, Macrophomina phaseoli % 35, Epicoccum purpurascens % 85, Fusarium culmorum % 80, Basidiomycet M14-6 izolatı % 75 oranında hastalık oluşturmuşlardır. Bu çalışmalarda Fusarium oxysporum ve diğer Fusarium spp. adaçayında en önemli kök çürüklüğü ve solgunluk etmenleri olarak tespit edilmiştir. Bunları Alternaria alternata ve Rhizoctonia solani ikinci derecede hastalık meydana getiren etmenler olarak izlemiştir. Dünyada adaçayı üretimi yapılan alanlarda ise ülkemizde belirlenen etmenlerin yanı sıra külleme, mildiyö, beyaz çürüklük etmenleri (Erysiphe cichoracearum, Peronospora lamii, Sclerotinia sclerotiorum, Phytophthora cryptogea, Pyhtium spp.) başta olmak üzere toprak kökenli birçok fungusun hastalık meydana getirdiği bildirilmektedir. Avrupa ülkelerindeki en önemli adaçayı fungal hastalıkları Colletotrichum dematium, Ascochyta sclarea neden olduğu antraknoz ve Rhizoctonia solani tarafından oluşturan kök çürüklüğü olarak bildirilirken, İtalya ve İspanya’da ekonomik kayıplara neden olan zararlı önemli patojenler Phomopsis sclarea, Phodosphaera inequalis, Erysiphae polygoni ve Sclerotinia sclerotiorum olduğu bildirilmiştir.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2016
Dergi Adı: Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016 Konya, TÜRKGYE Dergi Cilt No: Kişiler
Özet: Beslenmemizde önemli yer tutan havuç gerek tarlada gerekse depolandıktan sonra birçok patojen mikrorganizmanın etkisine maruz kalmaktadır. Havuç yetiGtiriciliğinde sorun olan çok sayıda fungal patojen bulunmaktadır. Bu çalıGmada havuçlarda kök hastalıklara neden olan Pythium türleri, neden oldukları belirtileri tanıtmak ülkemizdeki ve dünyadaki son durumuna dair bilgi verilmesi amaçlanmıGtır. Havuç fungal hastalıkları içerisinde önemli ekonomik kayıplara neden olan Pythium türleri bulunmaktadır. Havuçlarda kök hastalıklarına neden olan en önemli Pythium türleri; çökerten (damping of) etmeni olarak bilinen Pythium türleri P.irregulare ve P. ultimum, köklerde geriye doğru ölüm etmenleri, P.irregulare ve P. ultimum, kavite lekesi (cavity spot) hastalığı etmenleri P. sulcatum, P. violae, P.irregulare, P.sylvaticum, P. ultimum, P. colaratum?dur.
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 0406-3597 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2016
Dergi Adı: Bitki Koruma Bülteni 399 - 406 Dergi Cilt No: 56(4) Kişiler
Özet: Bu çalışma Veratrum album L. (Adi çöpleme)’un biyolojik mücadelesinde Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons’un etkinliğini belirlemek için yapılmıştır. Trabzon İli mera alanlarında 2009 ve 2010 yıllarında yapılan sürvey çalışmalarında V. album’un yapraklarında hastalık belirtileri gözlemlenmiştir. Hastalıklı bitki kısımlarından yapılan izolasyon sonucunda hastalık etmeninin S. vesicarium olduğu tespit edilmiştir. S. vesicarium’un biyolojik mücadele potansiyelinin belirlenmesi için konukçuya özelleşme testleri ve biyolojik etkinlik çalışmaları yapılmıştır. Biyolojik etkinlik çalışmalarında ise S. vesicarium’un 5×105 spor/mL konsantrasyonu V. album’a 3-4 yapraklı döneminde uygulanmıştır. Bir aylık inkubasyon süresi sonunda S. vesicarium’un V. album üzerinde %75,25 oranında etkili olduğu tespit edilmiştir.