aaaaa

0-20 / 1156

Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies. Proceeding book, 193s. 2-5 Nisan 2018, Çeşme-İzmir/Turkey. Dergi Cilt No: Kişiler
Özet: Ascochyta rabiei causes severe blights under favorable soil and climatic conditions in the course of disease development which due substantial yield losses and generally try to control by repeated chemical fungicide applications. The use of fungicides in the long term may cause to development of resistance of the pathogen, residual toxicity and pollution besides their high cost. The recent interest to protection of soil and water resources has brought along the issues of research and development of plant-based preparations in plant protection. Medicinal and aromatic plant (MAP) extract and essential oils (eos) are having a wide spectrum of biological activity and recognized as safe for mammalian and are highly encouraging by environmental friendliness reports. Even the plant varieties developed as resistant to fungal diseases, they may become unsusseptible after for a while. MAP eos and extracts has shown the ability inhibit spore germination and mycelia growth in many fungal species. When the plants in a large number of studies are screened, the most effective plant preparations for the present pathogens were as follows; chinaberry (Melia azedarach), field mint (Mentha arvensis), nutmeg (Myristica fragrans), garlic (Allium sativum), common mallow (Malva sylvestris), wormwood (Artemisia absinthum), basil (Ocimum basilicum), lemonbalm (Melissa officinalis), ginger (Zingiber officinale), rosemary (Rosmarinus officinalis), common sage (Salvia officinalis) mustard (Brassica nigra) and summer savory (Satureja hortensis). It has been recorded that the essential oil and the extracts of the plants reduced the severity of the disease around 69.7-94.6%, depending on the temperature and concentration level of the extracts, under controlled conditions.
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies. Proceeding book, 194s. 2-5 Nisan 2018, Çeşme-İzmir/Turkey. Dergi Cilt No: Kişiler
Özet: Günümüzde bitki yetiştiriciliğinde sorun olan patojelerin büyük kısmı aynı zamanda toprak kaynaklıdır. Toprak patojenlerinin kontrollünde kimyasal mücadele, açık alanlarda uygulanabilirliğindeki zorluklar, çevreye olan olumsuz etkisi ve patojenin dayanıklılık kazanması gibi çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Toprak mikroorganizmalarının bitkilerle olan simbiyotik ilişkilerinden faydalanılarak patojenlerle yapılan biyolojik kontrol birçok avantaj sunmaktadır. Arbüsküler mikorhizal funguslar (AMF) bitki köklerinde kolonize olarak bitki köklerinin absorptif alanlarını 10-1000 kat artırmaktadır. Bitkilerde mineral besin iyileştirmesinin yanı sıra kuraklık ve tuz stresine karşı dayanıklılığı arttırmaktadır. Ayrıca yapılan son araştırmalar bitkide sistemik dayanıklılık mekanizması yoluyla zararlıları ve bitki hastalıklarını bastırabildiğini ortaya koymaktadır. AMF türlerinin kök hastalıkları üzerindeki engelleyici etkisi mikorhizalı bitkilerin daha iyi fosfor (P) almalarından kaynaklandığı bildirilmektedir. Yapılan araştırmalarda AMF’ların buğdayda kök çürüklüğü, Rhizoctonia ve Phytophthora spp. çeşitli bitkilerde meydana getirdiği hastalıkların azaltığı, pamukta Verticillium’un hastalık şiddetini düşürdüğü, domateste Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici’nin neden olduğu solgunluk, çayırlarda Fusarium oxysporum ve soğanda beyaz çürüklük hastalığına karşı başarılı sonuçlar elde edilmiş ve bitkilerde verim artışı da sağlanmıştır. Çalışmalar AMF’nin biyolojik kontrolde önemli bir potansiyeli olduğunu göstermektedir. Ancak AMF kullanımının tarla şartlarında sınırlanmasına neden olan sorunlar vardır. Patojenlere karşı yapılan uygulamalarda kimyasal uygulamalar gibi kısa sürede sonuç alınamaz ve bitkinin korunması amacıyla yapılan uygulamalarda etkinlik sağlamak için enfeksiyondan çok önce uygulanmalarını gerektirir. Fungusun obligat biyotrof olmasından dolayı çimlenmesi, çoğalması, spor üretimi konukçu bitki köklerinde gerçekleşmektedir bu nedenle geniş alanlarda kullanılacak miktarda AMF üretilmesi güçtür. Sporun topraktan izolasyonu, canlılığının belirlenmesi ve konukçu inokulasyon için genç köklerin gerekliliği gibi aynı anda yapılması gereken kompleks çalışmaların bir arada olmasını gerektirir. AMF inokulum üretiminde karşılaşılan bir diğer güçlük sporların hemen dormansiye girmesi ve çimlenme oranlarının yüksek oranda azalmasıdır veya başka organizmalar tarafından parazite olmasıdır. Özellikle AMF kolonizasyonu için uygun olmayan konukçu, yüksek pH seviyeleri, organik madde içeriği, geçirgen olamayan toprak-çevre kombinasyonları, toprak yapısının bozulması, AMF ve yerleşik mikroorganizma popülasyonu arasındaki negatif etkileşim gibi faktörler AMF’nin hastalıklara karşı biyolojik mücadele etmeni olarak başarısını etkilemektedir.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Zoology in the Middle East Dergi Cilt No: 64:2, 131-136, DOI: 10.1080/09397140.2018.1442293 Kişiler
Özet: Description of a new species of Hyadaphis Kirkaldy (Hemiptera: Aphididae) from Turkey
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: ISSN Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: ISSN Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Annales de la Société entomologique de France (N.S.) Dergi Cilt No: 54:2, 176-181, DOI: 10.1080/00379271.2018.1429307 Kişiler
Özet: Description of oviparous females and alate males of Macrosiphum dzhibladzeae Barjadze, 2010 (Hemiptera: Aphididae) from Georgia
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural science Congress,9-12 Mayıs, Van Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural science Congress,9-12 Mayıs 2018, Van Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural Science Congress Dergi Cilt No: 9-12 May, Van Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Integrated Protection of Stored Products IOBC-WPRS Bulletin Dergi Cilt No: 130 Kişiler
Özet: Coleoptera order has important pests as Sitophilus oryzae, S. granarius (Curculionidae) and Oryzaephilus surinamensis (Silvanidae) on stored grains in Turkey. The most effective control method is fumigation with phosphine against the pests. However, many pests developed resistance to phosphine in the world. In this study, 28 strains of S. oryzae, 26 strains of S. granarius and 16 strains of O. surinamensis were supplied from 14 provinces of different regions across Turkey. All strains were tested with bioassays by using two-three weeks old F1 adults to determine the phosphine resistance of adults to discriminating phosphine concentrations of 0.04 mg/l for S. oryzae and O. surinamensis and 0.07 mg/l for S. granarius during 20 hours. Later, the bioassays showed that resistance occured between 3.11 and 200.54 fold in 11 strains (39.3%) of S. oryzae; 3.48 and 5.26 fold in five strains (19.2%) of S. granarius and 388.98 and 459.57 fold in three strains (18.7%) of O. surinamensis. It can be said that phosphine resistance is common and serious in Turkish strains of the coleopteran pests except S. granarius in stored grains. Key words: Sitophilus, Oryzaephilus, phosphine, resistance, Turkey
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: 4.Uluslararası Biyosidal Kongresi, 25-29 Mart 2018 Antalya, Dergi Cilt No: Bildiri Kitabı, s. 57. Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: ISSN Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: ISSN Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Mun. Ent. Zool Dergi Cilt No: Vol. 13, No. 1, 309-317 Kişiler
Özet: Secondary Host Changing Between Aphids (Hemiptera: Aphididae) and Their Parasitoids in Wheat Fields of Southeast Anatolian Region
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural Science Congress Dergi Cilt No: 9-12 May, Van Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: ZOO-1801-18 Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Turkish Journal of Zoology Dergi Cilt No: 42:508-512 Kişiler
Özet: This study was conducted in the Erzurum province of Turkey during 2009–2014. The species Criocoris crassicornis (Hahn, 1834), Europiella artemisiae (Becker, 1864), and Paredrocoris pectoralis Reuter, 1878 were recorded for the first time from Turkey. The important taxonomic characters are described and photographs or illustrations are provided.
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies. Proceeding book, 193s. 2-5 Nisan 2018, Çeşme-İzmir/Turkey. Dergi Cilt No: Kişiler
Özet: Kimyasal mücadelesi tavsiye edilmeyen Patates siğil hastalığına karşı dayanıklı patates çeşitleri hastalığın yayılışını engelleyen en etkili uygulama olmuştur. Patates çeşitlerinin reaksiyonları Synchytrium endobioticum patotiplerine göre değişiklik göstermektedir. Patotip belirleme çalışmaları Hollanda, Almanya (1(D1), 2(G1), 6(O1), 8(F1), 18(T1)), Ukrayna (1(D1), 11(M1), 13(R2), 18(Yasinya), 22(Bystrets)) ve Çek Cumhuriyeti (1(D1), 2(G1), 6(O1), 15(P2), 16(N1), 17(M2), 19(V1), 23-37) patotipleriyle bu patotiplere karşı reaksiyonları bilinen birçoğu ancak belirli merkezlerde bulunan patates çeşit setleri ile yapılmaktadır. Ülkemizde S.endobioticum’un patotiplerini belirlemeye yönelik sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bugüne kadar 1(D1), 2(G1), 6(O1), 18(T1), 38(Nev) ve 2(G1) olmak üzere altı patotip belirlenmiştir. 2005-2007 yıllarında hastalığın görüldüğü Ordu(1) ve Nevşehir(3)’den alınan 4 izolat, farklı iki metotla (Glynne- Lemmerzahl ve Spieckermann), Tomensa, Sorka, Saphir, Desiree, Miriam, Sissi, Karolin, Ulme, Belita ayırıcı çeşitleri ile testlenmiş; Ordu izolatının Avrupa patotip 1(D1) olduğu, Nevşehir izolatlarından birinin 6(O1)/18(T1), diğer iki izolatın ise hiçbir Avrupa patotipine girmediği saptanmıştır ve 38(Nev) koduyla yeni bir patotip olarak belirlenmiştir. Nevşehir ilinde 2008 yılında Avrupa ayırıcı patates çeşitleriyle tarla test metodu ile yürütülen çalışmada patotip 6(O1) bulaşık tarlada şartlarında belirlenmiştir. Aynı dönemde Spieckermann metodu ile yapılan çalışmada Avrupa ayırıcı çeşitlerdeki reaksiyonlara göre Nevşehir(4) izolatlarının aynı patotip olduğu belirlenmiş ancak Niğde(1) izolatı ile birlikte 5 izolatın tamamı Avrupa patotiplerine uymayan sonuçlar vermiştir. 2008 yılında Nevşehir(7), Niğde(5) ve Kayseri(2)’den elde edilen toplam 14 izolat Ukrayna ayırıcı patates çeşitleriyle (Poliska rojeva, Svitanok kyivskiy, Volovetska, Kobza, Nesa budka, Kosin-95, Barbara, Bojedar) Saltykova ve Yakovleva (1976) yöntemiyle test edilmiş ve izolatların hiçbirinin Ukrayna patotiplerine girmediği ancak bu ayırıcı çeşitlerde belirgin 7 patotipe ayrıldığı saptanmıştır. Ayrıca bu izolatlar Çek Cumhuriyeti patotiplerine de uymamıştır. 2014 yılında Nevşehir ili Derinkuyu ilçesinde iki farklı tarlaya ait iki izolatın Glynne-Lemmerzahl metodu ve saksı testi ile patotip çalışmaları yapılmış, S. endobioticum patotipleri 2(G1) ve 18(T1) olarak belirlenmiştir. EPPO’da son yıllarda 8(F1) ve 18(T1)’in aynı patotip olduğuna karar verilmesinden sonra Avrupa patotiplerinin tamamının ülkemizde tespit edildiği söylenebilir. Bu çalışmaların yeni bulaşık alanlarda yapılmasına ihtiyaç vardır.
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural science Congress,9-12 Mayıs, Van Dergi Cilt No: Kişiler
Özet: