aaaaa

0-20 / 1197

Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2020
Dergi Adı: Turkish Journal of Agricultural Science Dergi Cilt No: In press Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: doi:10.1007/s41348-019-00206-y Yayın Tarihi: 2019
Dergi Adı: Journal of Plant Diseases and Protection Dergi Cilt No: Kişiler
Özet: In 2015 and 2017, potato storages were surveyed for the prevalence of atypical potato tuber rots in Nevşehir and Isparta Provinces of Turkey. About 4–5 months after harvesting, 80% of the potatoes cv. Melody, that were stored at 4–5 °C and 65–75% relative humidity, were affected by the disease. The symptoms of the disease were similar to gangrene caused by Boeremia exigua var. foveata including superficial, dark lesions or dark brown, sunken lesions that have a sharp border with healthy tissue on tubers. A fungus was consistently isolated from necrotic tuber tissues. The pathogen was identified as Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes based on morphological characteristics and the analysis of sequence of the internal transcribed spacer region of the rDNA. Pathogenicity was tested by tuber inoculation with mycelial agar discs. After 4–6 weeks, irregular and dark brown sunken lesions developed on potato tubers, while control tubers remained symptomless. This is the first report of C. coccodes that caused extraordinary symptoms on potato tubers in Turkey.
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2019
Dergi Adı: Fresenius Environmental Bulletin Dergi Cilt No: In press Kişiler
Özet:
Yayın Türü: SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: 1018-4619 Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Fresenius Environmental Bulletin Dergi Cilt No: Volume 27 – No. 12B, pages 9626-9633 Kişiler
Özet: The current study was conducted to identify the effect of six non-pathogen binucleate Rhizoctonia (BNR) anastomosis groups (AG A, AG C, AG E, AG G, AG H and AG I) as a biological control agent against Rhizoctonia spp. causing root rot and stunting in Central Anatolian wheat fields in Turkey. The pathogen isolates represented anastomosis groups R. solani AG 4 HG II, AG 5, AG 8, R. cerealis AG D I, Waitea circinata var. circinata, Waitea circinata var. zeae. All six BNR isolates, when combined with AG 4, AG 8, R. cerealis AG D, W. cir. var. circinata and W. cir.var zeae, saw a greater reduction in disease severity when compared to the effect of the isolates alone. It was also detected that three of the six BNR isolates (AG H, AG E and AG C) significantly suppressed disease on wheat caused by R. solani AG 5 in greenhouse conditions and Rhizoctonia AG H provided a high degree of protection against all pathogen groups. These BNR isolates may have potential use in the management of the pathogen Rhizoctonia anastomosis groups on wheat, but will require rigorous testing under field conditions.
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Proceeding book of XXX. International Horticultural Congress.12 - 16 August 2018 Istanbul – Turkey Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Proceeding book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). s:144 Dergi Cilt No: s:144 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Proceeding book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). Dergi Cilt No: S:31 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası: 2146-0035 Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Dergi Cilt No: 1, (2018), 20-30 Kişiler
Özet: Rizosfer bakterileri ile bitki hastalık etmenlerinin biyolojik mücadelesi üzerine yapılan çalışmalarda kök bakteri izolatları farklı şekillerde uygulanabilmektedirler. Bu metodlar bakteri süspansiyonunun steril toprağa karıştırılması, şaşırtma esnasında fide köklerinin bakteri süspansiyonuna daldırılması veya ekimden önce yüksek sayıdaki bakteri ile tohumların kaplanmasını içermektedir. Bu çalışmada, domates rizosferinden izole edilen ve çökerten zararına yol açan Rhizoctonia solani ve Pythium deliense’ye karşı in vivo koşullarda etkili olduğu daha önceki çalışmalarla belirlenen Pseudomonas putida 10fp izolatının, bu patojenlere karşı farklı uygulama dozu ve uygulama biçimindeki etkileri araştırılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki P. putida fp10’ nun çökertene karşı tohum, toprak ya da tohum+toprak şeklinde 108, 109 and 1011 cfu/ml gibi farklı konsantrasyon uygulanmaları hastalık şiddetinde farklılık yaratmazken, bitki gelişimini farklı şekillerde etkilemiştir. Her iki domates çeşidinde de en iyi fide gelişimi 108 cfu/ml konsantrasyonunda bakteri süspansiyonunun topraklara yapılan uygulama şeklinde görülmüştür.
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey Dergi Cilt No: s: 657 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey. Dergi Cilt No: s: 658 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: XXX. International Horticultural Congress.12 - 16 August 2018 Istanbul – Turkey Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). Dergi Cilt No: s:132 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Proceeding book of XXX. International Horticultural Congress.12 - 16 August 2018 Istanbul – Turkey Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Proceeding book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). Dergi Cilt No: s:143 Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Diğer Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: Dergi Cilt No: Kişiler
Özet:
Yayın Türü: Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası: Dosyalar
Elektronik ISSN Numarası: Yayın Tarihi: 2018
Dergi Adı: International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey Dergi Cilt No: Kişiler
Özet: