aaaaa

0-20 / 359

Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.1.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 211.300 TL Kişiler
Özet: Bu projede kuru fasulyede mikolojik çalışmalarda fasulye antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum) ve kök ve kök boğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., vs.) hastalıklarına, virolojik çalışmalarda BCMV ve BCMNV etmenlerine, bakteriyolojik çalışmalarda adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) ve yaprak hale yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) hastalıklarına karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önemli fasulye tarımı yapılan 9 ilinde (Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Konya, Karaman, Burdur, Nevşehir ve Niğde) survey çalışmaları yapılacak, hastalık belirtisi gösteren bitkilerden fungal, viral ve bakteriyel patojenler izole edilecektir. İzole edilen etmenlerin patojenisite testleri yapılarak virülenslik dereceleri belirlenecektir. Patojenisite çalışmaları sonucunda en yaygın ve en agresif olarak belirlenen izolatlarla etmenlerin ırkları belirlenecek ve bu ırklara karşı materyal önce sera koşullarında daha sonra ümitvar bulunanlar tarla koşullarında dayanıklılık durumunu tespit etmek amacıyla testlenecektir. Bu proje ile elde edilmesi amaçlanan dayanıklılık kaynağının melezleme yoluyla hassas kuru fasulye hat ve çeşitlerine aktarılması üzerine çalışılacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 1.1.2023
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 170.000 TL Kişiler
Özet: Nohutta Antraknoza karşı başlatılan dayanıklılık ıslah çalışmaları, dayanıklılık kaynaklarının saptanması ve bu dayanıklılığın melezleme yoluyla iri taneli yemeklik koçbaşı ve leblebilik kırmızı nohut hat ve çeşitlerine aktarılması şeklinde yürütülmektedir. Bu projede nohutta Antraknoz hastalığına neden olan Ascochyta rabiei‘ye karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önemli nohut tarımı yapılan 4 ilinde (Eskişehir, Uşak, Kütahya ve Denizli) survey çalışmaları yapılacak, hastalık belirtisi gösteren bitkilerden fungal patojenler izole edilecektir. İzole edilen A. rabiei izolatlarının patojenisite testleri yapılarak virülenslik dereceleri belirlenecek, daha sonra uluslararası patotip belirleyici tohum setleriyle Ascochyta rabiei’in patotipleri belirlenecektir. Patotip belirleme çalışmaları sonucunda en yaygın ve en agresif olarak belirlenen izolatlara karşı materyal önce sera koşullarında daha sonra ümitvar bulunanlar tarla koşullarında dayanıklılık durumunu tespit etmek amacıyla testlenecektir. Bu proje ile elde edilmesi amaçlanan dayanıklılık kaynağının melezleme yoluyla hassas nohut hat ve çeşitlerine aktarılması üzerine çalışılacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Bütçe: Kişiler
Özet: Kekik en çok ihraç edilen tıbbi ve aromatik bitkilerimizin başında gelmekte olup, dünya kekik ihtiyacının % 80’i tek başına ülkemizden karşılanmaktadır. 2013 yılında, 14.8 bin ton kekik ihracatından, 56 milyon dolar ($) gelir elde edilmiştir. Kekik yalnızca baharat olarak değil aynı zamanda ilaç, tıp ve kozmetik sanayinde doğal anti-biyotik, -mikrobiyal, -fungal, -viral olarak ta kullanılabilmektedir. Bu proje ile Orta Anadolu Bölgesi’ne adapte olabilecek, yüksek drog verimi ve uçucu yağ oranına sahip kekik hat ve çeşitleri elde etmek hedeflenmektedir. Projeye 2014 yılında başlanılmış olup, önceki projelerden elde edilen çok sayıda yerel hat ve introduksiyon materyali ön verim denemelerine alınmıştır. Ayriyeten Tubitak 1001-104 O 164 nolu, ‘Origanum Tür ve Türler Arası Melezlerin Farklı Ekolojilerde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi’ isimli projenin melez materyallerinden amaca uygun olanlar ön verim denemelerinde değerlendirilecektir. 2015 yılında Haymana İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde malç tabakası üzerine tesis edilen ön verim denemesi, Sivas’dan (Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araş. Ens. Mera Bitkileri Lokasyonu, Şarkışla) gelmesi planlanan 20 civarında yerel hattın gönderilmemesi nedeniyle değerlendirilememiştir. 2016 yılında Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün kekik ıslah projesi dahilinde topladığı yerel materyallerin bulundugu çiftçi tarlasından (Çanakkale-Biga) 20 tek bitki seçilerek ön verim denemesine alınmış buradan oluşacak kayıp giderilmiştir. Plantasyonun ilk yılı olması nedeniyle bakım işlemleri yapılmış, ancak bir değerlendirme yapılmamıştır. 2017 ve 2018 yılında 30 civarında hatla yürütülmesi planlanan augmented-design deneme tekniğine uygun olarak kurulan ön verim denemelerinden seçilecek 5-6 amaca uygun hatla, 2019 yılında tesadüf blokları deneme desenine gore 3 tekerrürlü olarak verim denemeleri kurulacaktır. 2020 ve 2021 yılları arasında CV Carva ve halen tescil denemeleri devam eden yerli O. vulgare var. hirtum hat veya çeşitleri kontrol olarak kullanılacaktır. Hatlara ait uçucu yağ oranları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’ndaki neo-clevenger uçucu yağ aparatı ile tespit edilecek olup, uçucu yağ bileşenleri Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’ndeki GC-MS ile tespit edilecektir. Bunun yanında ümitvar olarak belirlenen genotiplerde moleküler markör teknikleri kullanılarak populasyonlar içi ve arası genetik karekterizasyona bakılacaktır. Genetik karekterizasyon çalışmaları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji laboratuvarlarında yürütülecektir. Ülkemizde halen tohumdan tescilli kekik çeşidinin olmaması ve proje kapsamında kekik hastalık ve zararlılarının da çalışılacak olması projenin önemini arttırmaktadır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 34.000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2022
Kurumu: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: AB Projesi Tarih: 31.5.2022
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 7.824.348$ Kişiler
Özet: Proje, toplumda farkındalık yaratarak ve küresel ölçekte sorumluluğu artırarak, polinatör çeşitliliğinin küresel azalışı ile ilgili mücadele etmeyi amaçlamaktadır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2021
Kurumu: Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 1.500.000TL Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2021
Kurumu: TAGEM Bütçe: 105000 Kişiler
Özet: Bu çalışmada ülkemiz florasında doğal olarak yetiştirilen, Anthemis austriaca (Asteraceae), Anthemis tinctoria (Asteraceae), Tanacetum parthenium (Asteraceae), Tanacetum vulgare (Asteraceae), Artemisia vulgaris (Asteraceae), Artemisia dracunculus (Asteraceae), Artemisia absinthum (Asteraceae) bitkilerinin uçucu yağlarının iki önemli depo zararlısı (Sitophilus granarius (Col.: Curculionidae), Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)) ve iki önemli nematod türüne (Meloidogyne chitwoodi, M.incognita) karşı etkileri laboratuvar koşullarında araştırılacaktır. Ayrıca kullanılan uçucu yağların bileşenleri GC, GC-MS ile belirlenecektir. Bu çalışmalara ek olarak davranışsal etki çalışmalarıda proje kapsamında yürütülecektir. Çalışmada kullanılan bitkiler daha önce yukarıda bahsedilen zararlılara karşı detaylı bir şekilde incelenmemiş olup bu araştırma ile detaylı çalışmalar yürütülecektir. Böylelikle, mevcut olarak kullanılan kimyasallara alternatif olma postansiyeline sahip maddeler belirlenecektir. Proje çalışma hipotezine uygun şekilde sonuçlandığı takdirde biyopestisit olma potansiyeli yüksek olan yeni maddeler saptanmış olacaktır. Bu proje aynı zamanda yeni proje çalışmalarına temel olabilecek nitelikte sonuçları çıkarabilme potansiyeli bulunmaktadır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2021
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: Üniversite BAP Tarih: 31.12.2021
Kurumu: ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bütçe: 50000 Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 105.000 TL Kişiler
Özet: Patates siğil hastalığı etmeni Synchytrium endobioticum’un çok uzun yıllar sporangiumları vasıtasıyla topraktaki canlılığını sürdürebilmesi, tespit edildiği yerde patates tarımını imkansız kılmaktadır. Kimyasal mücadelesinin bulunmaması nedeniyle hastalığın kontrolü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iç ve dış karantina tedbirleri ve kültürel önlemlerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde patates siğil hastalığının iç ve dış karantina analizleri yetkili labaratuarlar tarafından EPPO standartlarınca hazırlanmış teşhis protokollerine göre mikroskobik olarak gözle sayım şeklinde yapılmakta ve başka bir analiz metodu bulunmamaktadır. EPPO üyesi ülkelerde dahil olmak üzere dünyada bir çok araştırmacı etmenin ve patotiplerinin moleküler olarak teşhisi üzerine çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Ancak ülkemizde etmenin morfolojik teşhisine alternatif olabilecek metotlar hakkında herhangi bir araştırma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için bu çalışmada patates siğil hastalığının PCR ve Real-time PCR yöntemleri kullanılarak daha hassas ve güvenilir şekilde tespiti ve uygun bulunan bu metotların rutin analiz yapan laboratuvarlarla paylaşılması amaçlanmıştır. Hastalığın tespitinde kullanılacak farklı toprak ektraksiyon yöntemlerinin moleküler teşhiste kullanılabilirliği araştırılacak ve uygulanabilir en uygun metot belirlenerek metotlar karantina analizi yapılan laboratuvarlarla paylaşılacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 60.000 Kişiler
Özet: İnsan beslenmesinin temel gıda maddesi olarak önemli bir yere sahip olan tahıllar, milyonlarca üreticinin yıllık gelirini sağlayan önemli bir kaynak olması ve çok sayıda sanayii kuruluşunun ham maddesi olması gibi özelliklerinden dolayı ekonomik ve sosyal yaşantımızda diğer tarım ürünlerine göre önemi büyüktür. Ülkemiz toplam bitkisel üretim değerinin %24,52’sini oluşturmakta olan tahıl üretim değerine, %18,88 oranında buğday ve arpa üretim değerleri katkı sağlamaktadır. Ülkemiz buğday-arpa ekim ve üretiminin 1/3’ünün gerçekleştiği İç Anadolu bölgesi bu oranla bölgeler arasında 1. sırada yer almaktadır. Buğday-arpa yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen zararlılardan Ekin bambulu (Anisoplia spp.) larvaları tahılların kökünü, erginleri taneleri kemirerek zarar yapmaktadırlar. Tohum ilaçlamalarında kullanılan insektisitlerin 1983, yüzey ilaçlamalarında kullanılan toz ilaçların da 2009 yılında yasaklanmasıyla beraber zararlının popülasyonunda ve zararında artış meydana gelmiştir. Günümüzde ki mücadele çalışmaları, yurtdışı literatür sonuçlarından faydalanılarak hazırlanan Teknik Talimatlardan yararlanılarak yürütülmektedir. Bu çalışma ile İç Anadolu bölgesinde Ekin bambulu mücadelesine esas biyo-ekolojik kriterler belirlenecektir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait İç Anadolu Bölgesinde bulunan çiftliklerden birisinde sonbaharda yeterli popülasyon yoğunluğunun tespit edildiği bir tarlada doğa koşullarında yürütülecek olan bu çalışma sonucunda Ekin bambul mücadelesine esas biyo-ekolojik kriterler ile iklim koşullarının söz konusu kriterlere olan etkisi belirlenecektir. Ayrıca geçici ruhsat verilen insektisitin Ekin bambulu erginlerine, Ekin kamburböceği mücadelesinde tohum ilaçlamalarında kullanılan insektisitlerin de larvalara etkisi belirlenecektir.
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet: Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla organik gübrelerin, kullanımının gerekli olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda üzerinde yoğun araştırmalar yapılan alternatif gübreler arasında mikrobiyal gübreler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden sürdürülebilir tarım çalışmalarında mikoriza mantarlarının kullanımına büyük önem verilmektedir. Ülkemiz topraklarında doğal olarak bulunan faydalı mikoriza mantarlarının saf kültür olarak elde edilmesi ve mikrobiyal gübre olarak üretilmesi amacı ile in vitro şartlarda mikoriza sporlarından monokültür yapılması bu projenin amacını oluşturmaktadır. Araştırmada tarla ve mera alanlarından alınan topraklar kontrollü koşullara getirilerek spor sayısının artırımı için üç yöntem kulanılacaktır.Bunlar Saksı Substrat, Bitki Tuzağı ve Kök Fragman Kültürleridir.Bu yöntemlerden elde edilen sporlar ile sera denemesi kurulacak test bitkisi ve konukçu bitki olarak monokotilodon bitkiler tercih edilecektir. Elde edilecek kültürler ve şahit için kültürler temin edilerek saksı denemesi kurulacak ve köklerden tür tespiti yapılacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bütçe: 105.000 TL Kişiler
Özet: Bu çalışmada ülkemiz florasında doğal olarak yetiştirilen, Anthemis austriaca (Asteraceae), Anthemis tinctoria (Asteraceae), Tanacetum parthenium (Asteraceae), Tanacetum vulgare (Asteraceae), Artemisia vulgaris (Asteraceae), Artemisia dracunculus (Asteraceae), Artemisia absinthum (Asteraceae) bitkilerinin uçucu yağlarının iki önemli depo zararlısı (Sitophilus granarius (Col.: Curculionidae), Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)) ve iki önemli nematod türüne (Meloidogyne chitwoodi, M.incognita) karşı etkileri laboratuvar koşullarında araştırılacaktır. Ayrıca kullanılan uçucu yağların bileşenleri GC, GC-MS ile belirlenecektir. Bu çalışmalara ek olarak davranışsal etki çalışmalarıda proje kapsamında yürütülecektir. Çalışmada kullanılan bitkiler daha önce yukarıda bahsedilen zararlılara karşı detaylı bir şekilde incelenmemiş olup bu araştırma ile detaylı çalışmalar yürütülecektir. Böylelikle, mevcut olarak kullanılan kimyasallara alternatif olma postansiyeline sahip maddeler belirlenecektir. Proje çalışma hipotezine uygun şekilde sonuçlandığı takdirde biyopestisit olma potansiyeli yüksek olan yeni maddeler saptanmış olacaktır. Bu proje aynı zamanda yeni proje çalışmalarına temel olabilecek nitelikte sonuçları çıkarabilme potansiyeli bulunmaktadır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü,Ankara Bütçe: 110000 TL Kişiler
Özet:
Çeşit: Kurum Dışı Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: AB Projesi Tarih: 31.12.2020
Kurumu: ZMMAE Bütçe: 10.000 € Kişiler
Özet: Birçok bitkide hastalığa sebep olan fitoplazmalar prokaryotik mikroorganizmalardır. Fitoplazmalar floemden beslenen Cixiidae familyasından böcekler ile taşınmakta ve yayılmaktadır. Bazı yabancı otlarda fitoplazmaya konukçuluk yapmaktadır. Patateste stolbur hastalığına sebep olan Candidatus Phytoplasma solani’nin ülkemizde varlığı bilinmekte ayrıca karantina listelerinde de yer almaktadır. Stolbur hastalığının epidemiyolojisi karmaşıktır ve henüz tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Farklı ekosistemlerde bulunan tek yıllık ve çok yıllık kültür bitkileri, yabancı otlar ve vektör böcekler arasındaki karmaşık ilişkinin, Stolbur fitoplazmanın genotipik ve fenotipik farklılıklarının meydana gelmesinden sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Stolbur fioplazmanın epidemiyolojisine yönelik yürütülen çalışmalar moleküler düzeyde yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde patateste ve diğer konukçularında Stolbur fitoplazmanın epidemiyolojisinin moleküler düzeyde araştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile ülkemizde ilk kez patates, domates, biber, asma, tarla sarmaşığı gibi farklı konukçulardan elde edilen stolbur izolatlarının genetik çeşitliliğinin araştırılması, konukçuya özelleşme ve coğrafik dağılım arasında var olan ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla planlanan çalışma, European Phytosanitary Research Coordination (EUPHRESCO) projesinin bir alt projesi (PHYLIB II) olarak 2018-2020 yılları arasında yürütülecektir. Bu alt proje kapsamında Stolbur fitoplazma (Candidatus Phytoplasma solani)’nin daha önce yürütülmüş çalışmalar kapsamında farklı konukçularından elde edilen izolatlarının PCR/RFLP teknikleri kullanılarak genetik çeşitliliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, patates ve patates tarlaları civarında bulunan yabancı otlarda dahil olmak üzere diğer konukçularından elde edilecek izolatlarının nested PCR ile tanımlanmasının yapılması hedeflenmiştir. Tanımlanan izolatlardan 16SrXII-A alt grubuna ait olan izolatların PCR/RFLP teknikleri kullanılarak genetik çeşitliliğinin araştırılması, sonuçların yorumlanarak konukçuya özelleşme ve coğrafik dağılım arasında var olan ilişkilerin ortaya konulması da diğer amaçlar arasındadır. Ayrıca proje kapsamında yer alan zararlı organizmaların tespitine yönelik yapılması planlanan halka test çalışmasına katılım sağlanacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: 62.500TL Kişiler
Özet: Türkiye yağlık ham madde üretiminde yüksek oranda dışa bağımlıdır. Aspir, tohumlarından elde edilen kaliteli yemeklik yağ ve biyodizel olarak da kullanılması nedeniyle Dünya’da son yıllarda ekim alanları genişleyen bir yağlı tohumlu bitkidir. Bu bitki sıcaklığa ve kuraklığa yüksek toleranslı olması nedeniyle ülkemizdeki geniş nadas alanlarını azaltmada ve ülkemizin yağ hammaddesi açığını kapatmada potansiyel bir ürün olarak görülmektedir. Bölgemiz kurak alanlarında devlet teşvikiyle beraber ekim alanları genişleyen aspirde yabancı otlardan kaynaklı önemli verim kayıpları yaşanmaktadır. Dünyada aspir ekiliş alanlarında yabancı otlardan kaynaklı verim kayıpları %75’lere kadar çıkabilmektedir. Bu proje ile ülkemiz aspir ekiliş alanlarının yarısından fazlasını oluşturan Ankara’da aspirde yabancı ot yönetimini ele alan kapsamlı bir çalışma yürütülecektir. Çalışmada en uygun yabancı ot mücadele zamanının tespiti için kritik periyot çalışması yapılacak ve ana zararlı yabani hardalın ekonomik zarar eşiği (EZE) belirlenecektir. Aspir bölgemizde yüksek verim alabilmek ve yabancı ot rekabetinden dolayı sıra arası mesafesi olarak 15-20 cm ekilmektedir. Bitkinin hem dikenli oluşu hem de sıra arası mesafenin dar olması nedeniyle yabancı otlarla mekanik olarak mücadele edilememektedir. Ülkemizde ruhsatlı bir herbisit bulunmadığı için de tavsiye dışı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu çalışmanın diğer bölümünde Dünyada ruhsatlı bulunan herbisitlerin bölgemiz koşullarında yabancı otlara ve aspire etkisi belirlenecektir. Çalışmada ayrıca aspirin farklı zamanlarda ekilmesinin alandaki ana yabancı otlara etkisi belirlenerek herbisitlere alternatif bir mücadele stratejisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda belirlenecek olan kritik periyot, EZE ve kimyasal mücadele çalışmaları, aspirde yabancı ot entegre mücadele programının temelini oluşturacaktır.
Çeşit: Kurum İçi Devam: Devam Eden Proje Dosyalar
Proje Türü: TAGEM Tarih: 31.12.2020
Kurumu: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bütçe: Kişiler
Özet: