aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi

Detaylar

Yayın Adı Orta Anadolu Tarım İşletmelerinde Arpa Tohumluklarındaki Fungusların Tespiti Dergi Adı Türkiye Tohumculuk Kongresi Bildirileri 2005
Dergi Cilt No 308
Özet Bu çalışmada 2002-2003 yıllarında 18 adedi Orta Anadolu Tarım İşletmelerinden (O.A.T.İ) ve 25 adedi üretici tohum örneklerinden olmak üzere, Orta Anadolunun değişik yerlerinden elde edilen toplam 43 arpa örneğinde nemli hücre ve agar yöntemi kullanılarak funguslar saptanmıştır. Nemli hücre yöntemiyle hem üretici tohumluklarında hem de O.A.T.İ’ de Cladosporium sp. en yaygın fungus olmuştur. Agar yönteminde ise en yaygın funguslar Cladosporium sp. ve Penicillium spp. dir. En fazla fungus cins ve türü nemli hücre yönteminde elde edilmiştir. Özellikle arpa kök ve kök boğazı çürüklüğü, fide ve dane yanıklığı ve yapraklarda noktalı yaprak lekesi hastalığına neden olan ve tohumla taşındığı bilinen Drechslera sorakiniana düşük oranda bulunmuştur. Yine tohumla taşınabilen ve adı geçen bölgede önemli olan D. teres ve Rhynchosporium secalis’ in tohumlarda bulunmamıştır. Patojen funguslarının aksine depo funguslarının özellikle Alternaria alternata, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium ve Penicillium, bazı türlerinin hububat tohumlarında miko toksin ürettikleri belirtmektedirler. Bu çalışmada da bu fungusların arpa tohumlarında yüksek oranda bulunması bir soru işareti yaratmaktadır. Araştırmada göze çarpan bir başka nokta ise, örneklerin alındığı yere göre tespit edilen funguslarda önemli farklılıklar olmasıdır. Bazı yörelerde bazı funguslar daha yoğun bulunurken bazıları daha düşük veya hiç görülmemiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. E. Burcu TURGAY Turgay E B.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Zekai Katırcıoğlu Katırcıoğlu Z.

Ekler

Dosya Adı