aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2014

Detaylar

Yayın Adı Odun Sirkesinin Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Dergi Adı Toprak Su Dergisi
Dergi Cilt No 3 (1): (44-52)
Özet Bu çalışmada odun sirkesinin toprak düzenleyici ve hastalık önleyici olarak tarımsal amaçlı kullanılabilirliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında sera denemesi kurularak farklı uygulama şekillerinde odun sirkesinin buğday bitkisi gelişimi ile bazı toprak özellikleri üzerine etkisi araştırılmış, ikinci aşaması olan Biyosit denemesinde ise farklı dozlarda (% 0.5, 1, 1.5, 2, 3 ve 4) odun sirkesinin şeker pancarı yaprak lekesi hastalığı etmeni C e r c o s p o r a b e tic ola ’ya karşı etkinliği in - vit r o çalışmasıyla ortaya konulmuştur. Sera denemesinde yetiştirilen buğday bitkisinin yaş ve kuru ağırlıkları ile azot ve fosfor kapsamları, toprağın toplam azot, NH4+-N ve NO3- - N değerleri en düşük kontrolde, en yüksek ise odun sirkesi ile kaplanmış tohum+yapraktan uygulanan odun sirkesinde belirlenmiştir (p < 0,05). Sera denemesinde tüm odun sirkesi uygulamaları toprakların pH, EC, OM, kireç, P ve K değerlerini kontrole göre değiştirmiş olmasına rağmen sadece fosfor kapsamı önemli derecede (p < 0,05) artmıştır. Biyosit denemesi sonuçlarına göre, odun sirkesi uygulamaları, % 0,5 dozda uygulanan hariç C. b e tic ola gelişimini in - vit r o koşullarda tamamen engellemiştir. Odun sirkesinin % 0,5 uygulama dozunda ise yüksek virülensliğe sahip C. b e tic ola izolatlarının gelişimini % 77,4 ve % 91,1 oranında engelleyebildiği tespit edilmiştir. Bir başka ifade ile odun sirkesinin düşük doz uygulamalarının bile virülensliği yüksek olan C . b e tic ola izolatlarının gelişimini büyük oranda engelleyebildiği görülmüştür. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda odun sirkesinin biyosit olarak in-vivo koşullarda denenmesinin yararlı sonuçlar verebileceği kanısına varılmıştır

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. E. Burcu TURGAY Turgay E B.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ayten Namlı Namlı A.
Onur Akça Akça O.
Reşat Soba Soba R.

Ekler

Dosya Adı