aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2015

Detaylar

Yayın Adı Biyosidal Ürünler ve Kalıntı Dergi Adı Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi BİLDİRİ KİTABI
Dergi Cilt No
Özet Çoğunluğunu kimyasalların oluşturduğu biyosidal ürünler insan hayatının her alanında artan miktarda kullanılırken diğer yandan da çeşitli riskler taşımaktadır. Biyosidal ürünler kullanımlarının değişik aşamalarında gıda maddelerine bulaşarak gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Bu ürünlerin güvenli kullanımı halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle insan hijyeni, dezenfektan ve algisitler, gıda ortamı ve su dezenfektanları, işlenmiş ürünlerin depolanması sırasında ve haşere mücadelesinde kullanılan biyosidallerin, gıdaların tarlada üretiminden, mutfakta hazırlanışı ve tüketimine kadar insana bulaşı durumları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bulaşı kaynağının bilinmesi, ürünlerin izlenebilmesi ve güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Biyosidallerin kullanım durumu biyositlerde kalıntı durumunun göz ardı edilmemesi gerektiğini gündeme getirmiştir. Ancak biyositlerde kullanılan aktif maddeler için yeni bir maksimum kalıntı limiti belirlemek mi gerekir yoksa ilgili olduğu yönetmelikteki kalıntı limitlerini mi uygulamak gerektiği Avrupa Birliğinde gündemini korumaktadır. Biyosidal bulaşanların kalıntı konusu, mevzuattan sorumlu otoriteler ve tüketiciler için önemli bir konudur. Bu bildiride biyosidal ürünlerde kalıntı limitlerinin durumu ve belirlenmesi değerlendirilmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Pelin AKSU Aksu P.
Nuran YİGİT Yigit N.
Abdullah YILMAZ Yılmaz A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı