aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası ISSN: 1309-0550 Yayın Tarihi 2014

Detaylar

Yayın Adı Patateste Patojen Streptomyces Türlerinin Tanılama Yöntemleri Dergi Adı Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi
Dergi Cilt No 1(2):80-90
Özet Patates adi uyuz hastalığına sebep olan Streptomyces scabiei’nin 1890 yılında ilk olarak Thaxter tarafından tanılanmasından bu yana Streptomyces türlerinin tanısı için kullanılan metotlar sürekli olarak gelişmiştir. 1940’lı yıllarda Strep-tomyces türleri tarafından üretilen antibiyotiklerin keşfi ile 40 kadar tanımı ya-pılmış Streptomyces türünün sayısı kısa sürede 3000’ in üzerine çıkmıştır. An-cak bu dönemde tanısı yapılan türlerin birçoğu sinonimdir. Günümüzde patojen türler de dâhil olmak üzere Streptomyces türlerinin tanısında kullanılmakta olan spor zinciri morfolojisi, spor rengi, substrat miselyum ve çözülebilir pigmentler, melanin üretimi ve bazı karbon kaynaklarını kullanma durumları gibi morfolojik ve fizyolojik metotlar bu proje ile ortaya konulmuştur. Bu dönemde 200’den fazla Streptomyces türü yeniden tanımlanmış ve tip kültürleri uluslararası kültür koleksiyonlarına yerleştirilmiştir. Günümüzde S. scabiei, S. acidiscabies, S. tur-gidiscabies, S. europaeiscabiei, S. stelliscabiei, S. luridiscabiei, S. puniciscabiei ve S. niveiscabiei gibi patateste patojen Streptomyces türlerinin tanısında klasik morfolojik ve fizyolojik metotların yanı sıra patojenisite, hücresel yağ asidi kompozisyonunun tespitine dayanan yağ asidi analizi ve PCR gibi moleküler metotlar da kullanılabilmektedir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Aynur KARAHAN Karahan A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Yakup Zekai Katırcıoğlu Katırcıoğlu Y.Z.

Ekler

Dosya Adı
İndir 596-1856-1-PB.pdf