aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2013

Detaylar

Yayın Adı Süne [Eurygaster spp. (Heteroptera: Scutelleridae)] Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Etkinliğinin Araştırılması Dergi Adı I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi Bildirileri
Dergi Cilt No 3-241-250
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Numan Ertuğrul BABAROĞLU Babaroğlu E N.
Mümtaz ÖZKAN Özkan M.
Arzu AYDAR Aydar A.
Yasemin SABAHOĞLU Sabahoğlu Y.
Abdullah YILMAZ Yılmaz A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
İbrahim ÇİLİNGİR Çilingir İ.
Erhan KOÇAK Koçak E.
Ergin DURSUN Dursun E.
Mustafa KAN Kan M.
Mehmet TÜRKOĞLU Türkoğlu M.
İbrahim ERGÜL Ergül E.

Ekler

Dosya Adı