aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2010

Detaylar

Yayın Adı Buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan Fusarium culmorum (W.G.S.)'a karşı biyolojik savaşımda Bacillus spp'nin etkinliklerinin in vitro koşullarda belirlenmesi, Dergi Adı TÜRKİYE IV. Organik Tarım Sempozyumu Bildirileri. 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum.
Dergi Cilt No
Özet Kök ve kök boğazı çürüklüğünü içeren toprak kökenli hastalıklar, buğdayda verim kaybına neden olmakta, önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu çalışmada 2007-2008 yılları arasında; Ankara, Eskişehir ve Sakarya illerinin farklı bölgelerinde yetiştirilen buğdayların Rizosferlerinden izole edilen 44 Bacillus spp izolatlarının Fusarium culmorum (W.G. Smith.) Sacc.’un gelişimini engellemeleri üzerine olan etkinlikleri İn vitro koşullarda saptanmıştır. F. culmorum Sakarya ilinden izole edilmiştir. Bakteriyel izolatların İn vitro’da Patates Dekstroz Agar içeren petrilerde, F. culmorum’a karşı oluşturdukları İnhibisyon zonları ölçülmüştür. Bu izolatlardan 11 tanesi güçlü antagonist (engellenme zonu ?10 mm), 22 tanesi etkili antagonist (engellenme zonu 5-9 mm), 11 tanesi zayıf antagonist (engellenme zonu? 5 mm) olarak belirlenmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Aydan ARAZ Araz A.
Dr. Aynur KARAHAN Karahan A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ayşe Aşkın Aşkın A.

Ekler

Dosya Adı