aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2009

Detaylar

Yayın Adı Sakarya ilinde buğday çeşitlerinde kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan hastalık etmenlerinin belirlenmesi. Dergi Adı IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim
Dergi Cilt No
Özet Türkiye'de kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadırlar. Bu çalışmada; Sakarya ilinin 4 farklı bölgesinde, 2007-2008 yetiştirme sezonunda, 18 farklı buğday çeşidinde kök çürüklüğü etmenleri belirlenmiştir. Hastalıklı örnekler Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait parsellerden ve Hanlı, Esence, Esenler, Kirazca (ticari tarlalar) gibi ilçelerden toplanmıştır. Buğday köklerinden elde edilen toplam 44 örnek PDA ve SNA Besiyeri kullanılarak izolasyona tabi tutulmuştur. İnkubasyon süresinin sonunda gelişen funguslar incelenmiş ve Fusarium graminearum, F. culmorum, F. subglutinans, F. crookwellense, F. oxysporum, F. moniliforme, F. dimerum, F. solani, F. equiseti, F. acuminatum, F. sporotrichoides, Rhizoctonia spp ve Alternaria spp belirlenmiştir. F. graminearum 10 buğday çeşidinden, F. culmorum 5 buğday çeşidinden elde edilmiştir. Diğer fungusların hepsi çeşitler üzerinde patojen bulunmuştur. Diğer funguslar ön patojenite testlerinde patojen bulunmuştur. İzolatların patojenite belirlemeleri toprak inokulasyonu yöntemiyle yapılmıştır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Aydan ARAZ Araz A.
Numan Ertuğrul BABAROĞLU Babaroğlu E N.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
M. Erkan Bayram Bayram, ME

Ekler

Dosya Adı