aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası 0406-3597
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2009

Detaylar

Yayın Adı Sakarya ilinde bazı buğday çeşitlerinde kök ve kök boğazı hastalıklarına neden olan etmenlerin belirlenmesi. Dergi Adı Bitki Koruma Bülteni
Dergi Cilt No Cilt: 49 No:1 s: 31-43
Özet Türkiye'de tahıllarda kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları en büyük ekonomik kayıplara neden olan fungal hastalıklardır. Bu çalışma 2007-2008 yılları arasında Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ve Kirazca İşletmesinde yetiştirilen 18 buğday çeşidinde ve Sakarya merkez ilçeye bağlı 4 bölgede kök çürüklüğü hastalıklarının belirlenmesine yönelik yapılmıştır. Hastalıklı örnekler, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün deneme parsellerinden ve Hanlı, Esence, Esenler, Kirazca köylerinden alınmıştır. Toplam 44 buğday kök örneği toplanarak, bu örnekler PDA (Patates Dekstroz Agar) ve SNA (Synthetic Nutrient Agar) kullanılarak izolasyonları yapılmıştır. İnkubasyon süresinin sonunda buğday köklerinden gelişen funguslar cins ve tür düzeyinde belirlenmiştir. Toplanan örneklerden Fusarium graminearum, F. culmorum, F. subglutinans, F. crookwellense, , F. oxysporum, F. moniliforme, F. dimerum, F. solani, F. equiseti, F. acuminatum, F. sporotrichoides, Rhizoctonia spp, Alternaria spp belirlenmiştir. Fusarium graminearum, 10 buğday çeşidinden, F. culmorum 5 buğday çeşidinden elde edilmiştir. Her iki fungus patojen bulunmuştur. Ayrıca bulunan diğer funguslar ön patojenisite testlerinde patojen bulunmuştur. İzolatların patojenisitelerinin belirlenmesinde toprak inokulasyonu yöntemi kullanılmıştır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Aydan ARAZ Araz A.
Numan Ertuğrul BABAROĞLU Babaroğlu E N.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
M. Erkan BAYRAM Bayram, ME

Ekler

Dosya Adı